H. Avni Öztopcu

 
            B I O G R A P H Y . . . . . . . . . . . . . . . . . Ö Z G E Ç M İ Ş 

 

 


facebook.com/h.avni62
 
instagram.com/h.avni62

            P A I N T I N G S . . . . . . . . . . . . . . . . . R E S İ M L E R
            C R I T I C S . . . . . . . . . . . . . . . . . E L E Ş T İ R İ
            E X P L A N A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . A Ç I K L A M A
            contact       . . . . . . . . . . . . . . . . . iletişim

    

 
 
 
H62
  atölye alanı
 

video... www.youtube.com/kunduzca            

  o p i n i o n s   -   l e t t e r s  

m e k t u p l a r   

 
 

"Korunaklar ve Tek'ler"  23 Ekim - 6 Aralık 2014

İstanbul Mine Sanat Galerisi, Nişantaşı mekânında H. Avni Öztopçu’nun 1985 başlangıçlı "tek"lerini ve yakın zamanlarda gelişen "korunak"larını “Korunaklar ve Tek’ler” başlığı ile sergiliyor.

Avni Öztopçu’nun resimlerinde 1985 yılından itibaren her dönemin tavrı kendi "Tek"lerini oluşturdu; bu tavır, geçmiştekilerle hesaplaşarak sürdü. Kendi içindeki dönüşümle korunaklı alanlarda farklı bir arayışa girdi. Bu arayış yolculuğunda her dönemin; kendi düşünüş ve duyuş perspektifinden hareket eden sanatçının üretimlerinden tek’ler görüyoruz. Her dönem yeni arayışlara yönelmede sanatçı, resimlerinde temel aldığı zaman ve mekân algısı içinde görünürlüğün-duyulurluğun döngüsünü izlememize olanak sunuyor. Daha dar zaman içinde gelişen "korunak"lar ve "tek"ler birlikte aynı alan içinde sergileniyor.

Sanatçı, otuz yıl içinde ele aldığı problematiği, kendi dönemleri içinde oluşan kurgusal değişimleri, bir bütün içinde görmemize olanak veren bir mekanda bir araya getiriyor. 

Her çalışılan sanatsal üretim, dönemine göre şekillenmekte ve yorumlanmaktadır, yaşananların konumlarını ve tavırlarını ışık-gölge, form, renk gibi plastik dünyanın araçları üzerinden ifade etmek, evrenselliği yakalamak ve ileriki dönemler için ipuçları barındırmak Avni Öztopçu’nun “Korunaklar ve Tek’ler” sergisi ile bütünlüğe ulaşıyor. Dönemlerin kendi içindeki koridorlarında süren arayışın, bugün de devam ettiğini ve dönüşerek, değişerek geleceğe yol aldığını görüyoruz.

“Korunaklar ve Tek’ler” sergisinde 1985 başlangıçlı, geniş zamanlı birlikteliğin yaklaşımlarını ve ayrışmalarını dar zamanlı galeri mekanında görme imkanı bulacağız. Sanatçının resimlerinde ele aldığı en temel sorunsal olan “zaman ve mekân” algısını sorgularken plastik sanatların imkanlarından nasıl yararlandığını, sanatın temel ögelerini nasıl ele aldığını ve bu ögelere yaklaşımını 1985 den itibaren tarihsel bir döngüde görme fırsatı bulacağız.

H. Avni Öztopçu’nun "Korunak"lar ve "Tek"ler başlıklı sergisi 23 Ekim – 6 Aralık 2014, tarihleri arasında Mine Sanat Galerisi Nişantaşı mekânında görülebilir.

SHELTERS AND INDIVIDUALS      23rd October – 6th December

Istanbul Mine Art Gallery, in their Nişantaşı venue exhibits H.Avni Öztopçu’s 1985-onset “individuals” and lately developed “shelters” under the name of “Shelters and Individuals”.

Since 1985, in the paintings of Avni Öztopçu, attitudes of each stage constitute its own “Individuals” and reckon with the past and with the metamorphosis inside, give a start to his odyssey in sheltered areas. In this odyssey, we see the individuals of each stage which are sourced from the mentality and perception perspective of the artist. The artist who leans to new searches in his each stage, allows us to watch the circulation of the visible and audible in the “time and space” perception which are the baselines of his paintings. “Shelters” which are developed in a shorter period exhibited together with the “Individuals”.

Artist pairs up the whole scenery in an environment which allows us to see the problematique which has been discussed for 30 years, and the fictional conversions in his own stages.

Each studied artistic production, shaped and rendered according to the period they are created in. H. Avni Öztopçu who renders the time-space problematic with the opportunities of plastic language, in his “shelters and individuals” exhibition is heading towards to the future while continuing his traces inside the corridors of the periods themselves, and transforming and altering in his inner dynamics.

In “Shelters and Individuals” exhibition, we will find the opportunity of watching convergence and disintegrity of 1985 onset association in a short period gallery environment. Also, we will find the chance to see how the artist benefits from the opportunities of the plastic arts, and how he deals with the main elements of art while questioning the fundamental problematic of “time and space” in his paintings, and we will be able to witness a historical cycle of artist’s approach to these elements since 1985.

H.Avni Öztopcu’s “Shelters and Individuals” titled exhibition can be seen in Mine Art Gallery, in their Nişantaşı venue between the dates 23rd October – 6th December 2014.

Mine Sanat Galerisi | Mine Art Gallery  Teşvikiye, Prof. Dr. Müfide Küley Sok. No:1/1 Yasemin Apt. D:5 Nişantaşı - İstanbul tel: +90(212) 232 38 13 | e-mail: info@minesanat.com | web: minesanat.com
 

 


KURGUSAL MEKAN 1989 “I want to create an imaginary space which has its own unique life. This imaginary speculative space is not a life that we’re familiar with. But he, in the meantime, brings to life same kind of inclinations inside us and we swing back and forth, like a pendulum, between closeness and strangeness. This imaginary space, against the all the chaos around us, gives us the opportunity to save each shape from it’s randomness, approach the absolute values and find the peace in the visual world.”

 
 

 


"I have been dealing with the problems of puttin the abstract world which has been established in minds into an objective shape with the power which a human being holds in materializing things"
 

Son değişiklik tarihi
28 Temmuz 2015