Prof . Dr. Abdülkerim KAR

 

Tel: 0216-348-0292/284                                             Ofis No: Müh. Binası 648

e-mail: akar@eng.marmara.edu.tr, akar@alum.mit.edu

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Makine Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1973

Yüksek Lisans

Makine Mühendisliği

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

1976

Doktora

Makine Mühendisliği

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

1980

 

İlgi ve Araştırma Alanları:

 

Sistem Dinamiği, Optimizasyon ve Kontrol :

·         Dinamik sistemlerin çok kriterli yapısal/kontrol optimizasyonu

·         Taşıt süspansiyon sistemlerinin çok kriterli optimizasyonu

·         Aksiyomatik Tasarım prensiplerinin dinamik sistemlerin kontroluna uygulanması

Dizayn ve İmalat :

·         Aksiyomatik ve Robust Tasarım prensiplerinin makina mühendisliğine uygulanması

·         Enformasyon teorisinin dizayn ve imalat alanına uygulanması

·         Çok kriterli optimizasyon prensiplerinin mühendislik sistemlerin dizayn ve imalatına uygulanması

Enerji:

·         Enerji sistemlerinin modellenmesi, performanslarının irdelenmesi ve optimizasyonu

·         Enerji tasarrufu için sistemlerin optimizasyon ve kontrolu

·         Güneş enerjili sistemlerin enerji ve entropi optimizasyonu

 

Akademik Unvanlar:

 

Unvan

Alan

Üniversite

Yıl

Asistan Dr.

Makine Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1980

Yrd. Doçent

Makine Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1982

Yrd. Doçent

Makine Mühendisliği

University of Petroleum and Minerals

1983

Doçent

Makine Mühendisliği

YÖK

1985

Profesör

Makine Mühendisliği

Marmara Üniversitesi

1996

 

İdari ve sanayi tecrübesi:

 

Ekim 2005-       Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Kasım 2006

 

Eylül 1996-       Marmara Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi

Eylül 2005        ve Bölüm Başkanı

·         Makina Mühendisliği Bölümü programını hazırlayıp bölümü eğitime açtı

 

Eylül 1997-       Dekan Yardımcısı, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Ekim 1999

·         Mühendislik Tasarım Laboratuvarı (Engineering Design Lab) kurucusu

 

Ekim 1996-       Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

Ekim 1998

 

Şubat 1993 -     MIT, Makina Mühendisliği Bölümünde ziyaretçi Araştırma Mühendisi.

Ocak 1994

 

Eylül 1983 -      King Fahd University of Petroleum and Minerals,

Eylül 1996        Makina Mühendisliği Bölümü, Dhahran, Suudi Arabistan.

·         Planlama Komisyonu üyesi ve başkanı

·         Müfredat Komisyonu üyesi ve başkanı

·         Laboratuvar Geliştirme Komisyonu üyesi ve başkanı

·         Dinamik Laboratuvarı yöneticisi

·         Bilgisayar Uygulamaları Laboratuvarları kurucusu ve yöneticisi

·         İleri Dinamik Araştırma laboratuvarı kurucusu ve yöneticisi

·         Bilgisayar Destekli tasarım (CAD) Laboratuvarı kurucusu ve yöneticisi

·         ABET akreditasyonu hazırlık komitesi üyesi

 

1980-1983         MIT Eğitim Konseyi Türkiye Üyesi olarak MIT ye müracaat eden lisans
                          öğrencileri ile mülakat yaptı, yüksek lisans ve doktora için müracaat eden
                          öğrencilere danışmanlık yaptı.

1982                 Türkiye’deki üniversite ve şirketlerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin
                          seviyesini inceleyen komisyonun üyesi. Rapor TÜBİTAK’a ve oradan da
                          Başbakanlığa sunuldu.

 

Endüstriye verilen otomatik kontrol kursları:

 

Otomatik Kontrol ve İklimlendirme Sistemlerine Uygulanması.

Sümerbank  Tekstil Araştırma ve Eğitim merkezinde Sümerbank mühendislerine verildi,

Bursa, 28 Eylül 1981.

Otomatik Kontrol ve Gemi Kontrol Sistemlerine Uygulanması.

İstanbulda Haliç Tersanesinde Gemi Mühendislerine verildi,

8-19 Mart 1982 (Dr. Aydın Hızal ile birlikte).

Kontrol Sistemlerinin Analizi ve Dizaynı.

King Fahd University of Petroleum and   Minerals, Makina Mühendisliği Bölümünde
Suudi Arabistan ve diğer Körfez  ülkelerinden gelen mühendislere verildi,
6-10 Aralık 1986 ve 9-13 Aralık 1990 (Dr. F. Al-Sulaiman ile birlikte).

 

Endüstriye verilen Mekanik Titreşimler kursları :

 

Mekanik Titreşim Ölçme Metodlarının Makina Bakımına Uygulanması

(8-12 Şubat 1986) (Dr. Güven Aksu ve Bruel & Kjaer fırması ile birlikte).

Dönen Makinaların Mekanik Titreşim Analizi ve Dengelenmesi

(Mart 28 - Nisan 1 1987) (Dr. Güven Aksu ile birlikte)

Dönen Makinaların Mekanik Titreşim Analizi ve Dengelenmesi

(28 Kasım - 2 Aralık 1987) (Dr. Güven Aksu ile birlikte)

Dönen Makinaların Mekanik Titreşim Analizi, Dengelenmesi ve Titreşim Kontrolu

(3-7 Aralık 1988, 18-22 Mart 1989) (Dr. Y. Khulief ile birlikte)

Dönen Makinaların Mekanik Titreşim Analizi, Dengelenmesi, Titreşim İzolasyonu ve 

Gürültülerinin Ölçülmesi

(6-10 Temmuz 1991 (Dr. Y. Khulief ve Dr. A. Şahin ile birlikte)

Makinaların Titreşim Ölçülmesi ve Analizi Esasları

(26-30Kasım 1994) (Dr. Khulıef, Dr. A. Şahin ile birlikte)

Dönen Makinaların Titretim Ölçülmesi,  Analizi ve Dengelenmesi

(16-20 Mart 1996) (Dr. Khulıef, Dr. A. Şahin ve Dr. M. Sunar ile birlikte)

 

Bu kursları başlattı, organize etti, ders verdi ve laboratuvar deneylerine katıldı.

Bu kurslara Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Birleşik Arap
Emirlikleri’nden gelen mühendisler katıldı.

           

Danışmanlık faaliyetleri :

 

·         İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesiyken , Türkiye Makina Mühendisleri Odası   

      İstanbul Şubesi Kalite Belgesi komisyonunda çalıştı.

·         Suudi Arabistan’daki Al-Jubail şehrindeki Al-Jubail Petrochemical Firması için
tankerlerden karadaki tesislere uzanan boru hattındaki titreşim problemlerinin incelenmesi problemi
(Dr. F. Al-Sulaiman ile birlikte).

·         Suudi Arabistan Polis Kuvvetlerinin helikopterlerdeki titreşim problemleri

      (Dr. F. Al-Sulaiman ile birlikte).

·         Değişik Suudi Arabistan fırmaları için dönen makinaların titreşim ölçme ve analizi ile ilgili problemlerde.

·         ORGANON -Türkiye Firmasında Bilgisayar Donanımı ve Yazılımı, Disk İşletim Sistemi (DOS)
konularında seminar ve ders verdi (11-12 Eylül 1990)

·         ORGANON -Türkiye Firmasında Pazarlama Gurubuna Tıp ve Eczacılıkta İstatistik  Metodlar
 konusunda seminar ve ders verdi (11-15 Mart 1991)

·         ORGANON -Türkiye Firmasında Bilgisayar sistemi seçimi ile ilgili olarak danışmanlık.

      (15 Agustos- 20 Eylül 1991)

·         Al-İttefaq Steel Products Factory- Dammam firmasında Taguchi Metodunun uygulanması,
proses optimizasyonu ve proses kontrol sisteminin yenilenmesi projesi.

      King Fahd University of Petroleum and Minerals Araştırma Enstitüsü tarafından organize        

      edilen projede Kasım 1995- Temmuz 1996 arası çalıştı.

·         Suudi Arabistan Kral Abdulaziz Bilim ve Teknoloji Kurumu (KACST) projelerinin              
 incelenmesinde bilim danışmanlığı (1983-1996 )

·         TTGV endüstri tasarım ve imalat projelerinde danışmanlık ve izleyicilik (1996-2000).

·         İstanbul Belediyesi İSBAK A.Ş. de Istanbul Sinyalizasyon Modernizasyonu projesinde  

      danışmanlık (1996-1998, 2004-2005)

·           TÜBİTAK TEYDEB Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu Yürütme Komitesi Üyesi
ve Komite Başkan Yardımcısı (2006- )

 

Bilimsel dergi editörlüğü, konferans icra veya danışma kurulu üyelikleri

 

a)         TermoKlima Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima Bilimsel Teknik Dergisi
Akademik  Danışmanlar Kurulu üyesi

b)         Makine Metal Malzeme Dergisi Akademik Danışmanlar Kurulu üyesi

c)         International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies,
AMPT1999
, 3-6 Ağustos 1999, Dublin , İrlanda, Uluslararası Danışmanlar Kurulu Üyesi.

d)         International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies,
AMPT2001
,  18-21 eylül 2001, Madrid , İspanya, Uluslararası Danışmanlar Kurulu Üyesi.

e)         I. Endüstryel Tasarım Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2001, Istanbul, Danışmanlar Kurulu Üyesi.

f)           IV. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2001, Istanbul,
Sempozyum Yürütme Kurulu üyesi.

g)         6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2002),

        8-11 Temmuz 2002, İstanbul, Organizasyon Komitesi Üyesi.

h)         TOK’05 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı
Program Komitesi Üyesi, 2-3 Haziran 2005, İstanbul.

Yayınlar:

 

(a). Dergilerde basılan veya basılması için kabul edilen makaleler:

 

1. Kar,A.K., Wormley,D.N. ve Hedrick,J.K.,

    "Generic Rail Truck Characteristics",

    Vehicle System Dynamics, Cilt 8, Sayı 2-3, Sayfa 112-116, Eylül 1979.

 

2. Kar,A.K. ve Wormley,D.N.,

    "Generic Properties and Performance Characteristics of Passenger Rail Vehicles",

    Vehicle System Dynamics, Cilt 10, Sayı 2-3, Sayfa 119-121, Eylül 1981.

 

3. Kar,A.K.,

    "Exergy Efficiency and Optimum Operation of Solar Collectors",

    Applied Energy, Cilt 21, Sayfa 301-314, 1985.

 

4. Kar,A.K.,

    "Exergy Optimization of Flow Rates in Flat-Plate Solar Collectors",

    International Journal of Energy Research, Cilt 13, Sayfa 317-326, 1989.

 

5. Kar,A.K. ve Shaahid,M.,

    "Optimum Exergy Efficiency of Solar Collectors",

    International Journal of Energy Research, Cilt 13, Sayfa 405-409,1989.

 

6. Kar,A.K.,

    "Optimal Operation of Solar Collectors",

    Applied Energy, Cilt 32, Sayfa 287-294, 1989.

 

7. Shaahid,S.M., Kar, A.K. ve Said, S.A.M,

    "Second Law Analysis and Optimization of Solar Hot Water Systems",

    Arabian Journal for Science and Engineering, Cilt 15, Sayı 4B, Sayfa 721-741, Ekim 

    1990.

 

8. Kar, A.K. ve Al-Dossary, K.M.,

    "Thermal Performances of Water Heaters in Series ",

    Applied Energy, Cilt 52, Sayfa 47-53, 1995.

 

9. Kar, A.K. ve Kar, Ü.,

     "Optimum Design and Selection of Residential Storage-Type Electric Water Heaters for    

     Energy Conservation”

     Energy Conversion and Management, Cilt 37, Sayı 9, Sayfa 1445-1452, 1996.

 

10. Yılbaş, B.S., Sami, M., Kar, Kar, A.K. ve Şahin, A.Z.,

     “First- and Second-Law Efficiencies for Laser Drilling of Stainless Steel”

     Energy- The International Journal, Cilt 21, Sayı 3, 1996.

 

11. Yilbas, B.S., Kar, A.K.

     “Laser Spot Welding and Efficiency Consideration”,
J. Materials Engineering and Performance, Cilt 6, Sayı 6, Sayfa 766-770, 1997.

 

12. Yilbas, B.S., Kar, A.K. ve Sunar, M.

     “Investigation into First and Second Law Efficiencies of Solid State Laser Head: A Case 

      Study”, J. Laser Applications, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa 215-220, 1997.

 

13. Yılbas, B.S. and Kar, A., “Thermal and Efficiency Analysis of CO2 Laser Cutting Process”,

      Optics and Laser in Engineering, Cilt 29, Sayfa 17-32, 1998. (yanlislıkla cilt 30, sayfa 93,1998 de de 
      basıldı)

 

14. Martin, S.B.and Kar, A.K., “Developing E-Commerce Strategies Based on Axiomatic Design”,
E-Commerce Research Forum, Paper No: 140, www.e-commerce.mit.edu, 2001.

 

15. E. Tarcan, A. K. Kar, Evaluation of Sub-Component Alternatives in Product Design”,  
      under review by the Special Issue of Computers and Computers and Industrial 
      Engineering, 2006.


16.
A. Kentli, A. K. Kar, “Multiobjective Optimization Of Axially Loaded Non-Prismatic
      Columns”, under review by Computers and Structures, 2006.

 

17. A. K. Kar, K. S. Al-Naji, A. Kentli, “Nonlinear Time-Domain Identification of Impact 
       Parameters”, under review by Journals of Sound and Vibration, 2006.

 

(b). Konferanslara sunulan makaleler:

 

1. Kar,A.K., Wormley,D.N. ve Hedrick,J.K.,

    "Generic Rail Truck Characteristics",

    6th International Association of Vehicle System Dynamics (IAVSD) and International           

    Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM) Symposium on Dynamics of  

    Vehicles on Roads and Tracks, Berlin, Almanya, 3-7 Eylül 1979.

 

2. Kar,A.K. ve Wormley,D.N.,

    "Generic Properties and Performance Characteristics of Passenger Rail Vehicles",

    7th International Association of Vehicle System Dynamics (IAVSD) and International          

    Union of Theoretical and  Applied Mechanics (IUTAM) Symposium on Dynamics of         

    Vehicles on Roads and Tracks, Cambridge, İngiltere, 7-11 Eylül 1981.

 

3. Kar,A.K.,

    “Optimum Operation of Solar Collectors Through  Exergy Optimization",                               

    12th IASTED International Conference on Applied Simulation and Modelling (ASM'85),      

    Montreal, Kanada, 3-5 Haziran1985.

 

4. Kar,A.K.,

    "Optimal Control of Flow Rates in Solar Collectors by Using the Second Law of                  

     Thermodynamics", İkinci Suudi Arabistan Mühendisler Konferansı (2nd Saudi Engineers Conference),
Dhahran, Suudi Arabistan, 16-19 Kasım 1985.

 

5. Kar, A.K., “Designing Optimum Products vs Optimizing Designed Products”, Birinci

    KFUPM Optimizasyon Teorisi ve Uygulamaları Sempozyumu, 30 Mayıs 1995, Dhahran,

    Suudi Arabistan.

 

6. Kar, A.K. ve Yilbas, B.S.,  “ Reengineering the Engineering Schools”, Dördüncü Suudi

    Arabistan Mühendisler Konferansı (the Fourth Saudi Engineering Conference), Cidde,

     Suudi Arabistan, 5-8 Kasım 1995.

 

7.    Kar, A.K., “Dünden Yarına Tasarım ve İmalat”, Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim/Mühendislik
(CAD/CAM/CAE) Workshop,
15-16 Mayıs 1997, Uluslararası Lütfü Kirdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul.

 

8.    Kar, A.K., “ Linking Axiomatic Design and Taguchi Methods via Information Content in Design”,
First  International Conference on Axiomatic Design, MIT, Cambridge, USA, 21-23 Haziran 2000.

 

9.    Kar, A.K. ve Martin, H. E., “An Axiomatic Design Approach to One-DOF Vehicle Suspension
Systems”, 
First  International Conference on Axiomatic Design, MIT, Cambridge, USA, 21-23 Haziran 2000.  

 

10. Adlı, M.A. ve Kar, A.K., “Gelişmiş Ülkelerde Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon 
     Uygulamaları”, IV. Makina Mühendisliği ve Eğitimi sempozyumu, 1-2 Kasım 2001, 
     İstanbul. 

 

11. Kar, A.K. ve Ahn, H., “Endüstrinin Beklentilerine Göre Mühendislik Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması”,
IV. Makina Mühendisliği ve Eğitimi sempozyumu, 1-2 Kasım 2001, İstanbul.

 

12.   Martin, S. B., Kar, A. K., “Axiomatic Design for the Development of Enterprise Level  E-Commerce
Strategies”,
Second International Conference on Axiomatic Design, MIT, Cambridge, USA, 10-11 Haziran 2002.

 

13.        Kar, A. K., “A Communication Channel Approach to Taguchi’s Quality Loss Function and S/NRatio”,
6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2002), 8-11 Temmuz
2002, İstanbul,
Paper No: ESDA 2002/MAN-031.

 

14.        Kar, A. K., Erdogan, K.  “Measures For Information Content In Design”, 6th Biennial Conference on
Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2002), 8-11 Temmuz 2002, İstanbul,
Paper No: ESDA 2002/DES-046.

 

15.        Kentli, A., Kar, A. K., “A Multiobjective Optimization Approach to Buckling Problem of Non-Prismatic
Columns”,
6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2002), 8-11 Temmuz
 2002, İstanbul, Paper No: ESDA 2002/DES-047.

 

16.        Tarcan, E. ve Kar, A. K., “Evaluation of Sub-Component Alternatives in Product Design”,
The 35th International Conference on Computers& Industrial
engineering, June 19-5  2005, Istanbul.

 

(c). Teknik ve sosyal makaleler:

 

1. Kar,A.K., "Genelleştirilmiş mühendislik veya yılların deneyiminden gelen kurallar”           

    Sanayi-Endüstri Mühendisliği, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa 21,1982.

2. Kar,A.K., "Japonya: Sanayileşmiş bir toplumda Bireysel Davranış ve Dostluk      

    Münasebetleri”, Sanayi-Endüstri Mühendisliği, Cilt 2, Sayı 8, Sayfa 17, 1983.

3. Kar,A.K., "Bilgisayarın Tarihsel Evrimi ve Mikrobilgisayarlar”

    Sanayi-Endüstri Mühendisliği, Cilt 3, Sayı 9, Sayfa 43, 1984.

4. Kar,A.K., "İleri Teknoloji Endüstri Merkezlerinin Özellikleri”,

    Sanayi-Endüstri Mühendisliği, Cilt 3, Sayı 12, Sayfa 14, 1984.

5. Kar, A.K., "Kültür Gelişiminde Bazı Göstergeler”,

   Türk Edebiyatı, Temmuz 1987, Sayfa 62.

6. Kar, A., “Soru Sormak”, Rize Güneysu Bülteni, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 1998.

7. Kar, A., “Düşünmek”, Rize Güneysu Bülteni, Cilt 1, Sayı 2, Nisan 1999.

8. Kar, A., “Dinlemek”, Rize Güneysu Bülteni, Cilt 1, Sayı 3, Ekim 1998.

9. Kar, A., “Mühendislik Tasarımına Yeni bir Yaklaşım: Aksiyomatik Tasarım”,
Makine Metal Malzeme dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Ekim 1999.

10. Kar, A., “Aksiyomatik Tasarım Uygulamaları”, Makine Metal Malzeme Dergisi,
     Cilt 1, Sayı 2, Kasım 1999.

 

(d).  Bilimsel bir dergi için hazırlanan matematik bulmacaları:

 

     İnsan ve Kainat dergisi için Matematik Bulmaca sayfasının hazırlanması

     (Ü. Kar ile birlikte, 1994-1996)

 

(e). Ders Notları ve Laboratuvar notları:

 

1. Wormley,D.N. and Kar,A.K.,

    "State Equations for Systems of Linear Multiport Elements",

    2.151 Advanced System Dynamics and Control (MIT) dersi için hazırlanan notlar, 1978.

2. Kar,A.K.

    ‘Hidrolik Kontrol sistemleri’

    İTÜ Makina Fakültesinde  M431 dersi için hazırlanan notlar, Eylül 1980.

3. Kar,A.K. and Hizal,A.,

    "Otomatik Kontrol ve Gemi Kontrol Sistemlerine Uygulanması”

    T.C. Denizcilik Bankası için gemi mühendislerine verilen kursun ders notları, March 1982.

4. Kar,A.K.,

    "Student Manual for Lab Experiments for the Course ME 424 Mechanical Vibrations",

     KFUPM Makina Mühendisliği Bölümü, 1985.

5. Kar,A.K.,

    "Introduction to Interactive Graphics Design System (IGDS) for ME Students", ME 307      

    Mechanical Engineerin Desıgn I dersi için hazırlanan notlar,  KFUPM Makina Mühendisliği  

    Bölümü, 1985.

6. Al-Sulaiman, F.A. and Kar, A.K.,

    “Control System Design and Analysis”,

    Endüstriye verilen bir haftalık kursun (Control System Design and Analysis short course)    

    ders ve laboratuvar notları, 1986 (Yenilendi 1990).

7. Kar, A.K. and Aksu, G.,

    “Application of Vibration Measurement in Machine Monitoring and Testing”,

    Endüstriye verilen bir haftalık kurs için derlenen ders ve laboratuvar notları, 1986.

8. Kar, A.K.,

    "Using A Personal Computer - A Hardware and Software Guide",

    KFUPM Makina Mühendisliği Bölümü, Aralık 1990.

9. Kar, A.K.,

    “Biyoloji, Eczacılık ve Tıp için İstatistik Metodlara Giriş”

    ORGANON- Türkiye firması için hazırlandı ve seminerlerde kullanıldı ( 11-15 Mart, 1991).

10.  Kar, A.K.,

    “Introduction to Engineering Design”,

    KFUPM de ilk defa verilen ME 411 Bitirme Projesi I dersi için derlenen notlar, 1994.

 

(f). Teknik Projeler ve Raporlar:

 

1. Hedrick,J.K., Wormley,D.N.,Kar,A.K.,Murray,W. and Baum,W.,

    "Performance Limits of Rail Vehicles: Evaluation and Optimization",

     Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı Projesi için yazılan rapor,

     Proje No. DOT-OS-70052, 19 Ağustos, 1978.

 

2. Hedrick,J.K., Wormley,D.N.,Kim,R.R.,Kar,A.K. and Baum,W.,

    "Performance Limits of Rail Passenger Vehicles: Conventional, Radial and Innovative        

    Trucks",

    Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı Projesi için yazılan rapor,

    Proje No. DOT-OS-70052, Eylül 1979.

 

3. Hedrick,J.K., Wormley,D.N.,Kim,R.R.,Kar,A.K. and Baum,W.,

    "Performance Limits of Rail Passenger Vehicles: Conventional, Radial and Innovative        

    Trucks",

    Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı Projesi için yazılan proje nihai raporu,

    Proje No. DOT/RSPA/DBP-50/81 March 1982.

 

4. Al-Dossary, K.M. and Kar,A.K.,

     "Water Heater Optimization for Energy Conservation" ,

    Eastern Heaters Factory, Ltd., Dammam, firmasi için hazırlanan rapor, Eylül 1990.

 

5. Kar, A.K.,

    “New Approaches to the Information Content in Design and Manufacturing”,

    MIT deki araştırma süresi için hazırlanan ve KFUPM’e sunulan rapor, 1994.

 

6. Yetiş, N., Cebeci, Ö.Z., Kar, AK., Türe, E., Eyler, A., Marmara Üniversitesi Mühendislik 

    Fakültesi tarafından hazırlanan ve DPT aracılığıyla yurtdışı destek sağlanan 11 milyon ABD doları
tutarındaki İleri Üretim ve Organizasyon Teknolojileri Merkezi (The Advanced Production and
Management Technologies Center) adlı projede İleri Üretim Teknolojileri Birimi
(Advanced Production Technology Unit) kısmını hazırladı, 2000.

 

(g). Kitap:

 

1. Kar, A.K. ve Kabahasanoğlu, V.,

    Özgeçmiş Yazma ve Kendini Tanıtma Sanatı

    Toker Yayınları,  İstanbul, 1993

 

2. Yetiş, N., Cebeci, Ö.Z., Türe, T.E., Eyler, M.A., Kar, A.K., Büyükdamgacı, G.,

Avrupa Kalite Ödülü 2000- The European Quality Award- Kamu Sektörü Kategorisinde

Türkiye’den İlk Başvuru- Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Marmara Üniversitesi Teknoloji Vakfı yayını, 2002.

 

Verdiği lisans ve lisansüstü dersler:

 

LİSANS

LİSANSÜSTÜ

Systems Control                                                

Industrial Mech. Design I and II

Introduction to Control                                                    

Machine Design I and II

Strength of Materials                                                       

Manufacturing Processes I and II

Dynamics of Machines                                                    

Engineering Dynamics

Mechanical Vibrations                                                     

Thermodynamics I, II

System Dynamics and Control                                       

Design Projects

Capstone Design Course                                 

Reliability for Mechanical Engineers

Mechanical System Design                                             

Experimental Methods in ME I, II

Calculus I, II                                                                       

Differential Equations

Linear Algebra                                                                   

Mechanical Engineering Drawing

Optimization of Mechanical Systems                            

Systems Dynamics and Control

Advanced Mathematics                                   

Principles of Design

Vibration Measurements and Analysis                         

Design Optimization

Advanced Vibrations                                                       

Numerical Methods for Engineers

Advanced Dynamics                                                        

Advanced Calculus for Engineers

Advanced Strength of Materials                                    

Advanced Thermodynamics

Advanced Probability and Random Processes            

Reliability in Design

Advanced Systems Dynamics and Control  

Modern Control

 

 

Yönetilen Tezler:

 

 1.  Khalid Said Al-Naji, Makina Mühendisliği Bölümü, KFUPM, 1986
     ”Nonlinear Time-Domain Identification of Impact Parameters”

2.  M. Shaahid, Makina Mühendisliği Bölümü, KFUPM, 1989
     ”Second law Analysis and Optimization of Solar Hot Water Systems”

3.  Iyad Zaharnah, Makina Mühendisliği Bölümü, KFUPM, 1993.

     “Performance Evaluation and Multiobjective Optimization of Passive vehicle Suspension   

     systems”

4.  K.M. Al-Dossary, Makina Mühendisliği Bölümü, KFUPM, 1995.

     “Water Heater Optimization for Energy Conservation”

5.  Yelda Uğur, Marmara Üniversitesi Mühendislik Yönetimi, Yüksek Lisans, 1998
     “Application of QFD in the product planning stage of air-conditioning units”.

6.  Berna Şamiloğlu, MÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans, 1999
     ”Supplier Management by Objectives”

7.  Deniz Topraç, MÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans, 1999
     ”Advanced PLC Control and Computer Simulation of a New Generation Woodworking 

     Machinery”

8.  Zehra Ayşegül Nusran, MÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans, 1999
     ”The Role of Information Technologies in Total Quality Management”

9.  Kutsal Erdoğan, MÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans, 2000
    
“Linking of Axiomatic Design and Robust Design Methodologies Through Information 

     Content in Design”,

10. S. Birgi Martin, MÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans, 2001
      ”Developing Enterprise E-Commerce Strategies Based on Axiomatic Design”

11. Aykut Kentli, MÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans, 2001
      ”Multiobjective Optimization of Axially Loaded Non-Prismatic Columns”,

12. Bumin Kağan Oğuz, MÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans, 2001

      “Application of the Taguchi Methods to Investigation of the Sealing Process of Plastic

      Film Packages”

13. Nazif Parkan, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, 2003

      “Critical Evaluation of Variables, Models, Performance Measures and Methods for Shape
      Optimal Design”

14. Beril Eker, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, 2004

      “Investigation of Failure Modes, Reliability Variables, Models,
       Measures, and Methods in Product Design”

15. Serdar Piroğlu, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, 2004

     “Axiomatic Design Approach to Finite-Time Thermodynamic Analysis of Stirling Engine”

16. Aykut Kentli, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Doktora, (2004- )

     “Multiobjective Fuzzy Optimization in Mechanical Engineering Design”

17. Mehmet H. Akyüz, Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans, (2003- )

     “Information Content of Features in Design and Manufacturing”

18. Esin Tarcan, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, 2005

      “Evaluation of Sub-Component Alternatives in Product Design”

19. Ali Özyiğit, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, 2006

      “Axiomatic Design Approach to Control System Design”

20. Melih Sarıoğlu, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, (2006-)

      “An Axiomatic Design Approach to Extended Surface Optimization in Heat Transfer”

21. Eyüp Kuşak, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Doktora, (2006-)

      “Realization of A Product Design and Develeopment System for Micro Scale Industrial
      Companies”

22. Ahmet Tevfik KIYICI, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Doktora, (2006-)

      “Genetic Algorithm Based Nonlinear Identification of Impact Parameters from
      Acceleration Measurements”

23. Rıdvan Yazıcıoğlu, Marmara Üniversitesi Makina Mühendisliği Yüksek Lisans, 2006

                  “Thermal Analysis of Partitioned Electric Water Heaters for Energy Conservation“.