OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YAYINLAR

 

SON ÇIKAN KİTAPLAR :

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2006, Ya-Pa Yayınları, (1-2-3 Cilt)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR, 2005, MORPA YAYINLARI, Prof. Dr. Ayla OKTAY ve Dr. Özgül P. Unutkan.

 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM VE EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Editör: DOÇ. DR. MÜZEYYEN SEVİNÇ, MORPA KÜLTÜR YAYINLARI, 2003, İSTANBUL

 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ, 2003, YA-PA YAYINLARI, İSTANBUL

PROF. DR. AYLA OKTAY, PROF DR. TANJU GÜRKAN, YARD. DOÇ. DR. RENGİN ZEMBAT, ÖĞR. GÖR. ÖZGÜL POLAT UNUTKAN

KİTAPLAR:

Oktay, Ayla (1999) Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem, Epsilon Yayıncılık,        İstanbul.

Önder, Alev (1999) Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama, Epsilon Yayıncılık,        İstanbul.

Güven, Yıldız (2000) Erken Çocukluk Döneminde Sezgisel Düşünme ve Matematik, YA-PA, İstanbul

Zembat, Rengin (2001) Nitelik Açısından Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlgili Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Yayın No:669

Marmara Üniversitesi Anaokulu/Anasınıfı Öğretmen El Kitabı: Rehber Kitaplar Dizisi, 1999 İçindekiler:

1- Okul Öncesi Dönemde Gelişim Özellikleri s. 11-45

2- Okul Öncesi Eğitimin İlkeleri, Program ve Uygulamalar s. 45-109

3- Okul Öncesinde Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi s.109-151

4- Okul Öncesi Eğitim ve Aile s.151-206

 

MAKALELER.

Prof. Dr. Ayla Oktay 'ın makaleleri : 

1. "Metropolitan Readiness Testinin İstanbul'da farklı sosyo-ekonomik ve kültürel çevrelerdeki (5-;6-6;0) yaş çocuklarına uygulanması", Pedagoji Dergisi, 1, (1980), 119-138.

2. "Okula başlama olgunluğu kavramının tarihçesi, gelişmesi ve bu konuda yapılan çalışmalara kısa bir bakış", Pedagoji Dergisi, 1, (1980), 67-71.

3. "İlkokula başlamada 'hazırlıklı olmanın' önemi", Aile ve Çocuk Dergisi, 1,(1981), 18-28.

4. "İlkokulda öğrencilerin birbirlerini şikayet etmeleri ve bu konuda öğretmene düşen görevler", Eğitim ve Bilim Dergisi, 6,32 (1981), 45-48.

5. "Çocuk eğitiminde ailedeki disiplinin yeri ve önemi" , Aile ve Çocuk Dergisi, 2, (1982), 68-77.

6. "İlköğretimde öğretmen sorunları" Eğitim ve Bilim Dergisi, 7,37 (1982), 3-11.

7. "Okul öncesi dönemde öğrenme ve okumaya hazırlıklı olmak", Eğitim ve Bilim Dergisi, 7, 39 (1982), 11-18.

8. "Okula başlama yaşının indirilmesine ilişkin görüşler", Öğretmen Dünyası Dergisi, 45, (1983), 4-6.

9. "Okul öncesi eğitim ve okula hazırlıklı olmak", Aile ve Çocuk Dergisi 1982-1983 Seminer Konferansları, (1983), 126-139.

10. "Türkiye'de okul öncesi eğitimin dünü ve bugünü", Eğitim ve Bilim Dergisi, 7,42 (1983), 3-7.

11. "Okul öncesi eğitim ve Türkiye'de okul öncesi kurumlar", Aile ve Çocuk Dergisi 1982-1983 Seminer Konferansları, (1983), 352-373

12. "Atatürk ve eğitim ", Pedagoji Dergisi, 2, (1984), 153-172.

13. "Atatürk's contribution to Turkish education", Pedagoji Dergisi, 2,(1984), 173-175.

14. "6 yaş uygulaması ve düşündürdükleri", Öğretmen Dünyası Dergisi, 58, (1984),

15.  "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları ve Öneriler" YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, İstanbul/Lefkoşe (1985), s.107-114

16. "Gençlikte kurala uyma sorunu", Aile ve Çocuk Dergisi, 4, (1985), 54-63.

17. "Okul öncesi eğitim ve sorunları", Öğretmen Dünyası Dergisi, 66, (1985), 6-7.

18.  "Kitle İletişim Araçlarının Okul Öncesi Dönemde Kullanılması"  YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri 4., Ankara, (1986), s.105-118

19. "Bağımsızlık" Yaşadıkça Eğitim, 1, (1986), 28-30.

20. "Osmanlı Devletinde eğitim ve öğretimin tarihsel gelişimi", İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü Yıllığı, 11, (1987), 115-142.

21. "Çocuğun yaşamında ilkokulun yeri ve önemi", Yaşadıkça Eğitim, 4, (1988), 6-8.

22. "Korunmaya muhtaç çocukların eğitimi", Atatürk Yetiştirme Yurdu ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Çalışma Raporu, (1988), 23-26.

23. "Kardeşler arasındaki ilişkiler", Yaşadıkça Eğitim, 5, (1988), 33-36.

24. "Öğrenciler üzerindeki eğitimsel etkileri açısından öğretmen davranışları", Aile ve Çocuk Dergisi,

25. "Türkiye'de okul öncesi eğitim", M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2, (1990), 151-160.

26. "Öğretmenlik mesleği ve öğretmenin nitelikleri", M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,3, (1991), 187-193.

27. "Tatil", Yaşadıkça Eğitim, 16, (1991), 5-8.

28. "Okul ortamı ve veli öğretmen ilişkisinin okul başarısına etkisi", Yaşadıkça Eğitim, 30, (1993), 15-20.

29. "Okul öncesi eğitim", Eğitim ve Toplum, (1993), 37-40.

30. "İlköğretim ve öğretmen yetiştirme", Darüşafaka Dergisi, 8, (1994), 23-26.

31. "Özel eğitimde erken teşhis, erken eğitim ve aile rehberliği", Yaşadıkça Eğitim, 38, (1995), 6-9, (Necla Tuzcuoğlu ile ortak).

32. " 21. Yüzyıla Girerken Dünyada Yaşanan Değişimler ve Erken Çocukluk Eğitimi" ss: 18-30 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM VE EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR,  MORPA KÜLTÜR YAYINLARI, 2003, İSTANBUL           

33. "İlköğretime Hazır Oluş ve Okul Öncesi Eğitimle Karşılaştırılması" ss:145-155, Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Morpa Kültür Yayınları, 2003, İstanbul.      

Prof. Dr. Ayla Oktay'ın 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri :

 1. "Türkiye'de okul öncesi eğitim ve sorunları", Atatürk İlkeleri Işığında Türk Eğitim Sistemi Bilimsel Toplantısı, Ankara, 18-20 Kasım 1981 Bildiriler (Tübitak Yayın No: 567, 1983), 205-217.
 1. "Okul öncesi eğitime toplu bir bakış", Türk Eğitim Derneği VII. Eğitim Toplantısı, Ankara, 17-18 Kasım 1983., 3-34.(Profesörlük Başvuru Eseri)
 1. "Okul öncesi eğitiminde bazı temel kavramlar", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitim Semineri I, İstanbul, Bildiriler (1984), 31-36.
 1. "Okul öncesi dönemde temel alışkanlıkların kazandırılması", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri II,Bildiriler, İstanbul, (1985), 39-46.
 1. "Okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları ve öneriler", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri II,Bildiriler , İstanbul,(1985), 107-114.
 1. "Türkiye'de okul öncesi eğitim ve 6 yaş uygulaması", III. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları, İstanbul, Bildiriler (1985), 128-135.
 1. "Okul öncesinde disiplin ve temel alışkanlıklar" Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri III,Bildiriler , Lefkoşe, (1985),
 1. "Kitle iletişim araçlarının okul öncesi dönemde kullanılması", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri IV,Ankara,24-26 Nisan 1986 Bildiriler, , 105-118.
 1. "Okul öncesi eğitimde çağdaş bir yaklaşım: Montessori yöntemi", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri V, Antalya,7-12 Eylül 1987 Bildiriler, 62-70.
 1. "Gençlik dönemi psikolojisi ve davranış özellikleri", Rehberlik Semineri, İstanbul, Bildiriler, (Deniz Eğitim Komutanlığı Yayınları, 1988), 1-13.
 1. "Okul öncesi eğitim kurumlarında programın değerlendirilmesi", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri VI İstanbul.,11-13 Mayıs1989 Bildiriler, 152-158.
 1. "Türk kültüründe kendini ifade biçimleri ve imkanları yönünden çocuk", Türkiye'de Çocuğun Durumu: 1990'ların Çocuk Politikası Kongresi, Ankara, Bildiriler, (1989), 211-216.
 1. "Değişen toplumda aile ve eğitim", Türk Geleneksel ve Çağdaş Aile Yapısı Paneli, İstanbul, (M.Ü. İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar Merkezi İSKAR Yayın No:90/8, 1990), 21-31.
 1. "Türk eğitim sistemi" 5 th. Internatıonal Lifelong Integrated Education Forum, Paris, 26-29 Eylül 1990 Bildiriler.
 1. "Türkiye'de kızların eğitimi", Eğitimde Arayışlar I. Sempozyumu, İstanbul, 13-14 Nisan, Bildiriler (1991), 43-56, (Cemil Öztürk ile ortak).
 1. "Değişen toplumlarda aile ve eğitim", Sosyo-ekonomik Yönleriyle Aile Sempozyumu, İstanbul, Bildiriler, (M.Ü. Ortodoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkeze Yayın No:6, 1991), 71-75.
 1. "Türkiye'de kızların eğitimi", I. Ulusal Kadın Kongresi:Gelişen Türkiye'de Kadının Rolü ve Etkinliği, İstanbul, Bildiriler, (1991), 20-26, (Cemil Öztürk ile ortak).
 1. "Okul öncesi öğretmen özellikleri ve öğretmen yetiştirme", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri VII Eskişehir,25-27 Nisan1991 Bildiriler, 55-59.
 1. "Çeşitli ülkelerde ilköğretim uygulamaları", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, (1992), 49-58, (Oya Ramazan ile ortak).
 1. "Türkiye'de ve dünyada özel öğretim kurumlarının eğitimdeki yeri", Basılı Seminer Metni, İstanbul, (İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 1993-2), 1992, 105-109.
 1. "Çocuk Hakları Sözleşmesi ve okul öncesi eğitim", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri VIII Bursa,21-23 Mayıs1992 Bildiriler, 171-174.
 1. "Okul öncesi eğitim kurumlarının nitelikleri, sorunları ve çözüm önerileri", Basılı Seminer Metni, İstanbul, (İstanbul Ticaret Odası Yayın No:1995-12), 1993, 20-24.
 1. "Okul öncesinde kuramsal eğitim ve öğretmen yetiştirme", Okul Öncesi Eğitim I. Sempozyumu, Ankara, Bildiriler, (1993), 103-118.
 1. "Okul öncesi eğitim ve teori", Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri IX, Ankara, 17-19 Haziran 1993 Bildiriler, 176-180.
 1. "İstanbul'daki okul öncesi eğitim kurumları ile ilgili bir durum tespit araştırması", M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, (1994), 187-202, (R.Zembat, A.Önder, Y.Güven ve L.Fathi(Fetihi) ile ortak).
 1. "Okula başlama olgunluğunu etkileyen sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin incelenmesi", Tübitak VII. Bilim Kongresi Eğitim ve Bilim Adamı Yetiştirme Seksiyonu, İstanbul, 1980 Bildiriler, 169-183.
 1. "Aile ve eğitim", T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu I. Aile Şurası Bildirileri, Ankara, 1990, 347-350.
 1. "İstanbul'daki okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programların özelliklerinin tespiti araştırması", I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Adana, 28-30 Nisan Bildiriler, (1994), 815-895.
 1. "Eğitim sistemimizin toplumsal dokusu: Okul çevre ilişkileri açısından eğitim sürecine toplumsal katılım", I. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Ankara, Bildiri Özetleri, (1995).

 

 

Gürkan, Tanju (1986) "Öğretmen Tutumlarının Okulöncesi Çocukları Üzerindeki Etkileri"YA-PA Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri 4., Ankara, s.125-141