1888-1988 archives about erzincan / general history of erzincan   

erzincan belgeliği


  erzincan belgeliği
1888-1988
archives about erzincan
  resimlere yakalanmış tarih
the history touched by pictures
  erzincan tarihçesi
genel - general history of erzincan
  şehir planı
1939 öncesi

 

selüke belgeliği
erzincan'da ufku geniş bir köy
 


HAZIRLAYAN:
H. Avni ÖZTOPÇU

iletişim - contact


Bu çalışma Fatma (Evliyagil) Kahraman, Ahmet Kahraman, Nuriye (Erdem) Öztopçu,
Hüseyin A. Öztopçu, A. Turan Öztopçu, Nurten (Öztopçu) Uslu, İbrahim Uslu, Gökhan Uslu anısına hazırlanmıştır.
    

 

 

sayılı günlerin yazılmışlarıyla
dayanılmış erzincan dağlarına,
bakarız apaçık ovaya

s e l ü k e  taşının sıcaklığı ayaklarımızda

çakılmış beyaz bulutlar başımızda
tanış günlerin, tanış sesleri
....

mektuplar  opinions - letters

 
1939 depremi


Sarıkamış-Sibirya belgeliği 


erzincan belgeliği müzesi
 

portreler


Bu çalışma mart 2000 de başlamış;
OCAK 2001 de internet ortamında yayınlama uğraşısına girişilmiş,
H62 yayınıdır. Fotoğraflar H62 belgeliğidir, yazılı izin almadan kullanılamaz.


Copyright © H62 İstanbul,
  H. Avni ÖZTOPÇU
Son değişiklik tarihi 22 Ocak 2017
 


H 6 2   Y A Y I N L A R I   /   H 6 2   P U B L I C A T I O N S
 


 


  


www.instagram.com/erzincanbelgeligi
 

 
www.facebook.com/erzincan.belgeligi