1888-1988 archives about erzincan / general history of erzincan   

erzincan belgeliği


  erzincan belgeliği
1888-1988
archives about erzincan
  resimlere yakalanmış tarih the history touched by pictures
  erzincan tarihçesi
genel - general history of erzincan
  şehir planı
1939 öncesi

 

selüke belgeliği
erzincan'da ufku geniş bir köy
bağlantılar
links (H62 çalışmaları)
 
HAZIRLAYAN:
H. Avni ÖZTOPÇU

iletişim - contact
 


Bu çalışma Fatma (Evliyagil) Kahraman, Ahmet Kahraman, Nuriye (Erdem) Öztopçu,
Hüseyin A. Öztopçu, A. Turan Öztopçu, Nurten (Öztopçu) Uslu, İbrahim Uslu, Gökhan Uslu anısına hazırlanmıştır.
    

 

 

sayılı günlerin yazılmışlarıyla
dayanılmış erzincan dağlarına,
bakarız apaçık ovaya

s e l ü k e  taşının sıcaklığı ayaklarımızda

çakılmış beyaz bulutlar başımızda
tanış günlerin, tanış sesleri
....

  mektuplar  opinions - letters

 1939 depremi

 
www.facebook.com/erzincan.belgeligi

www.instagram.com/erzincanbelgeligi


Sarıkamış-Sibirya belgeliği 


erzincan belgeliği müzesi


Bu çalışma mart 2000 de başlamış;
OCAK 2001 de internet ortamında yayınlama uğraşısına girişilmiş,
H62 yayınıdır. Fotoğraflar H62 belgeliğidir yazılı izin olmadan kullanılamaz.
 
Copyright © H62 İstanbul,
  H. Avni ÖZTOPÇU
 
Son değişiklik tarihi 30 Ekim 2016


H 6 2   Y A Y I N L A R I   /   H 6 2   P U B L I C A T I O N S