15 Ekim–16 Kasım 2014, Mine Sanat Galerisi, Nişantaşı, İstanbul   (Korunaklar ve Tekler)

H. Avni Öztopcu

 
            B I O G R A P H Y . . . . . . . . . . . . . . . . . Ö Z G E Ç M İ Ş 

 

 


facebook.com/h.avni62
 
instagram.com/h.avni62

            P A I N T I N G S . . . . . . . . . . . . . . . . . R E S İ M L E R
            C R I T I C S . . . . . . . . . . . . . . . . . E L E Ş T İ R İ
            E X P L A N A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . A Ç I K L A M A
            contact       . . . . . . . . . . . . . . . . . iletişim

    

 
 
 
H62
  atölye alanı
 

video... www.youtube.com/kunduzca            

  o p i n i o n s   -   l e t t e r s  

m e k t u p l a r   

ALAN DENEMELERİ ve TEK'LER
 


AREA EXPERIMENTS AND INDIVIDUALS

 
Mine Sanat Galerisi, "ÇAĞDAŞ 1985" sayı:28

 

 

H. Avni Oztopcu’s exhibition titled “Area Experiments and Individuals” can be seen in Mine Art Gallery’s Yalikavak Palmarina venue, in Bodrum on 1st-20th August 2016.  H. Avni Öztopçu’nun "Alan Denemeleri ve Tek'ler" başlıklı sergisi 1 - 20 Ağustos 2016, tarihleri arasında Mine Sanat Galerisi Bodrum-Yalıkavak Palmarina  mekânında izlenebilir.

 

Mine Art Gallery exhibits the recent works of H. Avni Oztopcu with the title of “Area Experiments and Individuals” at its Yalikavak Palmarina venue in Bodrum. After the “Phases” exhibition, “Shelters and Individuals” was the last exhibition that Oztopcu has opened in 2014. In both of these exhibitions, the artist enables us to see the whole integrity of the fictional conversions consisted during his stages and the problematique which has been discussed for 30 years. When we look at the process of Avni Oztopcu’s paintings, we can see how same attitude progresses over its cumulative segments and from time to time how they withdraw the previous experiments to experimental areas once again. We will meet with some of these experiments in the exhibition of “Area Experiments and Individuals”.

Before the Individuals, there were paintings of him which belong to the year 1985 and those were the preliminary works for the paintings in this exhibition. Through the literal and absolute figures, reaching to peace areas has been desired.

“Area Experiments and Individuals” aims reaching a unique person through peace zones, and braces up them for touching their own domain. This is an attitude regarding to the continual life. Also there is a desire for a journey to reach universal time which is not caught with limits through its own area. This is the state of the individual or individuals and their feeling areas. While individuals remain on their own, at the same time it can be seen that they try to make a distant collaboration with the other individuals.


Mine Sanat Galerisi, Bodrum-Yalıkavak Palmarina mekânında H. Avni Öztopçu’nun son dönem çalışmalarını "Alan Denemeleri ve Tek'ler" başlığı ile sergiliyor.

Avni Öztopçu’nun “Dönemler” sergisi sonrasında “Tek’ler ve Korunaklar” 2014 yılında açtığı son sergisiydi. İki sergide de sanatçı, otuz yıl içinde ele aldığı problematiği, kendi dönemleri içinde oluşan kurgusal değişimleri, bir bütün içinde görmemize olanak veren bir mekanda bir araya getirmişti. Avni Öztopçu'nun resimlerindeki sürece baktığımızda, aynı tavrın çoğalan katmanları üzerinden ilerlediğini ve zaman zaman önceki denemelerini yeniden deneme alanlarına çektiğini görürüz. "Alan Denemeleri ve Tek'ler" sergisinde bu denemelerin bir bölümüyle karşılaşacağız. 

Tek’lerin öncesi 1985 yılının merkezli resimleridir ve bu sergideki resimlerin hazırlayıcılarıdır. Yalın ve mutlak biçimler üzerinden huzur alanlarına ulaşılmak istenmiştir. "Alan Denemeleri ve Tek'ler" huzur alanları üzerinden biricik insana, insanın kendi alanına dokunma isteği daha da kuvvetlenmiştir. Süregelen hayata dair bir tavırdır. Kendi alanının üzerinden dar zamana sıkışmayan geniş zamana varma isteğidir. TEK’in ya da TEK’lerin hali, halleridir; his alanıdır; ve Tek’ler tek olarak kalırken aynı zamanda diğer teklerle mesafeli birlik olma çabası görülebilmektedir.

 

 


KURGUSAL MEKAN 1989 “I want to create an imaginary space which has its own unique life. This imaginary speculative space is not a life that we’re familiar with. But he, in the meantime, brings to life same kind of inclinations inside us and we swing back and forth, like a pendulum, between closeness and strangeness. This imaginary space, against the all the chaos around us, gives us the opportunity to save each shape from it’s randomness, approach the absolute values and find the peace in the visual world.”

 
 

 


"I have been dealing with the problems of puttin the abstract world which has been established in minds into an objective shape with the power which a human being holds in materializing things"
 

Son değişiklik tarihi
12 Temmuz 2016