kapsama alanı (öğrenci alanı)

 

dB yazılar listesi 
  belgelik sergileri 
  desen yazıları
  dB müzesi  (yeni)
  BELGELiK ağaçları
  erken UYARI
  künye
  iletişim


ders BELGELİĞİ nisan 1998 başlangıçlı, dar kapsama alanlı dergi/kitaptır.
H. Avni Öztopçu'nun öğrencileri için hazırladığı
ders notlarını (95-96 Notları) destekleme amaçlı H62 yayınıdır.

 

 

   mektuplar - izlenimler
ders BELGELİĞİ hakkında yazılanlar, söylenenler

  
ders BELGELİĞİ was built in 1998, April., It's a publication/book prepared by H.Avni Öztopcu for his students in order to support their lectures by encouraging them to turn the information into application.
 

  DESEN ve RESİM yarışmaları

  www.instagram.com/dersbelgeligi

  ders BELGELiĞi   ü r e t i m   o d a s ı

       dB GÖRÜNTÜ Belgeliği

       dB GEZGiNLER kolu

       dB FELSEFE kolu

       dB TARiH kolu

       dB MÜZİK kolu

       dB DİL kolu

       KUNDUZ

         fotoğraflar, video ve ses kayıtları

  

ders BELGELiĞi 12. sayı
İnsanın bilen, yapıp-eden, değerleri duyan tavır takınan, önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olduğunu gördük. İnsan isteyen bir varlık olarak yapıp-ettiklerini bir kesintiye uğratmadan sürdüren, onların arkasında duran bir güce sahiptir

  İoanna Kuçuradi, Etik ve "Etikler"
  Bedia Akarsu, Ahlak Felsefesine Giriş
  Muammer Öner, Değerlendirme "Türleri" Üstüne
  Yunus Güneş, Yunus Güneş ile Görüşme dB ©
  Doğan Kuban, Sömürge Kalmadı; Kapitalizm Neyi Sömürecek?
  Filiz Kamacıoğlu, Müziğindeki Biçimsel Farklılıklar dB ©

 

  WHEN THE GROUND SPLIT: THE AFTERMATH OF A DISASTER 17 AUGUST 1999
 

Kültür olarak kendi kimliği ile karşı karşıya getirilmek isteniyor. Kendi dili ile eğitim yapmayan; ulusal bir eğitim politikası bulunmayan; eğitim kurumlarının birçoğu "Batı kapitalizmi tarafından doğrudan doğruya yönlendirilen" bir ortam yaratıldı. >>>bkz.
 


"İnsanın  bugünkü yeri, durumu, tümden sarsılmış görünüyor. İnsan,kararsız bir hayat  sürmektedir; sanki o bir şey bekliyormuş gibi görünüyor; fakat, neyi beklediğini, hatta ne istediğini bilmiyor. O bilinmeyen bir şey bekliyor; tıpkı 'Godot'yu bekler gibi... Zamanımızdaki insanın bütün çabaları zamandan kazanmak  gibi bir amaç üzerinde toplanıyor.Bütün teknik araçlar bu yoldadır. Fakat buna karşın, zamanımızdaki insanın başka çağlarda yaşayan insanlardan daha az zamanı var.Çünkü bugün insan takıldığı çarkla birlikte dönüp duruyor ve hiçbir dinginliğe kavuşmadan cılız varlığını, nedenini sormaya zaman bulamadığı böyle bir çalkantı içinde sürdürmeye" çabalarken kendi aklına dayanma cesaretini çoğu zaman gösteremiyor.
      "Felsefi  bir dünya görüşünü amaçlayan kimse, kendi aklına dayanma cesaretini göstermelidir."
      'Hayır' diyebilen, kendine verilenle yetinmeyip 'dünyaya açık olan' insan, cesaretini bilgiyle beslemelidir.Felsefe bilgisini öğrenmek zorundayız.Filozofları tanıyarak felsefe öğrenebiliriz. Filozoflar, birbirlerini ne kadar eleştirir veya inkar ederlerse etsinler yok edemezler.
      "Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli, problemlerimizi ele almalıdır... Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak ve alanının hakiki adamı olmaktır."Bu çaba için uğraş verecek sizler, kendi sorularınıza farklı yerlerden, farklı zamanlardan sorular ekleyeceksiniz.
    
   Godot  kimdir? Ne zaman gelecek, gelirse ne olacak?...
dB 1. sayı 

  

Ö ğ r e t m e n     K U B İ L A Y      

 
K ö y   E n s t i t ü l e r i   Konuşması
 


"Bu sabah uyandım, kalktım, yüzümü yıkadım ve ansızın öyle geldi ki bana, bu dünyada her şeyin anlamı açık benim için! Ve nasıl yaşamam gerektiğini biliyorum...İnsan kim olursa olsun, emek harcamalı, ter dökmelidir: ve yaşamın anlamı, amacı, mutluluğu ve coşkusu sadece bundadır..."
(1)
      "Benim tanıdığım plastik sanatlar mensuplarının hemen tümüne yakın bölümü ömürlerinde hiç kitap okumadılar. Gelişmek için de hiçbir çaba harcamadılar. Hoca olanlar bu özelliklerini öğrencilerine de aşıladılar. Ama bunun yarattığı gizlenemez eksiklikleri sürekli olarak; üstün yetenekli, başarılı, en iyi bilen ve en büyük rolünü oynayarak kapatmak istediler."
(2)
      "Çalışmak gerekir, çalışmak. Emeğin ne olduğunu bilmediğimiz için mutsuzuz böyle, yaşam böylesine karanlık görünüyor bize. Bizler çalışmayı hor gören insanlardan doğduk."
(3)
      "Çalışkan olmak elvermez - karıncalar da çalışkandır. Ne için çalışıyorsun, amacın ne, onu söyle!"
(4)
 
      Kendi alanımızın hakiki adamı olmak.
 
1. ve 3. Anton Çehov (Üç Kızkardeş'den İrena) 2. Özdemir Altan 4. Henry Davit Thoreau


Bu site 9 Ağustos 1999, pazartesi günü kurulmuş,
Kasım 1999'de erken uyarı sayfaları hazırlanmaya  başlanmıştır.

S o n   d e ğ i ş i k l i k   t a r i h i    24 Kasım 2017

  izlenme oranları/statistics

         kapsama alanı sayılama bilgileri

  www.facebook.com/ders.belgeligi

    ders BELGELiĞi  haber ve bilgi
 dB  k a p s a m a   a l a n ı  Google grubu üyeliği için >>>>
 


 

 

 

 

 


 

"Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı da insandır."
Ahmet
Hamdi Tanpınar-
Saatler
i Ayarlama Enstitüsü