Marmara Model Roket

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
gövde | motor | parasüt | burun | bölümler | kanatçiklar | bölümler | uçus

Model Roket small logo

 

Marmara Üniversitesinde Model Roket çalışmaları Öğr. Gör. Cem GÜREL rehberliğinde Atatürk Eğitim Fak. Fizik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri tarafından yürütülmektedir.

GİRİŞ

2004-05 döneminde ivme kazanan çalışmalar, Fizik öğretiminde materyal geliştirme kapsamında gerçekleştirilmektedir. Son dönemlerde, fiziği anlaşılabilir kılmak ve edinilen bilgileri günlük hayata aktarılabilmesi adına yapılan çalışmalar, öğretimde materyal geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Model Roket projesi ile bir çok Fizik Kanunu açıklanabilmekte ve öğrencilerin görerek, uygulayarak öğrenmesi sağlanmaktadır.

Model Roket

uçuş boyunca 4 kuvvet etki eder

uçuş süresince aerodinamik kuvvetler etkilidir

kısa süreli uçuş

katı yakıt - küçük kütleli itici kısım

uçuş süresince kontrol yok

düşük hız

çok ucuz maliyet

 

 

Gerçek Roket

4 kuvvet yalnızca atmosferdeyken etki eder

 

atmosferde kısa süre kalır - aerodinamik etki önemsizdir

büyük kütleli sıvı yada katı yakıtlı motor

uçuşta kontrol var

yüksek hız

pahalı maliyet

 

 

 

 

Biz Kimiz | İletişim | Taylan ÇELEBİOĞLU