http://mimoza.marmara.edu.tr/~ekaplanoglu/%20

http://mimoza.marmara.edu.tr/~ekaplanoglu/%20

Dr.Erkan KAPLANOĞLU

 

 

 

EĞİTİM

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Elektrik Eğt.

Marmara Üniversitesi T.E.F

1996

Y. Lisans

Bilgisayar-Kontrol

Marmara Üniversitesi F.B.E

2000

Doktora

Bilgisayar-Kontrol

Marmara Üniversitesi F.B.E

2006

Doktora Sonrası

Mekatronik

Vanderbilt University

2011

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

·         Biyomekatronik

·         Miyoelektrik Kontrollü Protez

·         Proses Kontrol

·         Model Öngörülü Kontrol

·         Fuzzy (Bulanık) Kontrol

·         Veri Haberleşmesi (DAQ)

·         PLC-Endüstriyel Haberleşme ( As-i Profibus)

 

İŞ UNVANLARI

 

 

1998–2004

Araştırma Gör. MÜTEF, Bilgisayar Eğitimi Bölümü Kontrol ABD

 

 

 

2005-2008

Araştırma Gör. MÜTEF Mekatronik  Bölümü

 

 

 

2008-2014

Yardımcı Doçent MÜTEF Mekatronik  Bölümü

 

 

 

2011-2013

Araştırmacı-Vanderbilt Universitesi-Mekatronik Bölümü

 

 

 

2014-2015

Yardımcı Doçent –Marmara Üniversitesi TF.-Mekatronik Müh.

 

 

 

2015-

Doçent- Marmara Üniversitesi TF.-Mekatronik Müh

 

 

 

DERSLER

 

 

 

§        Biyomekatronik Sistem Tasarımı

§        Otomatik Kontrol

§        Biyomekanik ve Biyosinyal Tabanlı Protez Kontrolü 

§        Robot Tekniği

§        Programlanabilir Denetleyiciler (PLC)

§        Endüstriyel Ölçme ve Uygulamaları

§        Fundamentals of Elect. & Elec. Eng.

§        Experimental Methods in ME

§        Proses Kontrol

 

İDARİ GÖREVLERİ

 

 

 

 

 

2001 -

2002

Marmara Üniversitesi “İhale Yeterlik Belge Komisyonu “Üyeliği

 

2001 -

2003

MÜTEF Elektronik-Bilgisayar Eğt. Böl.,  Staj Komisyonu Gurup Üyeliği

 

2004

 

MÜTEF Spor Koordinatörlüğü

 

2006

 

Marmara Üniversitesi Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Spor Teknik Komite  Üyeliği

 

2007 -

2011

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcılığı

 

2011 

 

 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanı

LİSANSÜSTÜ TEZLER

Doktora :

“Çok Girişli Çok Çıkışlı Kısıtlamalı Sistemlerin Öngörülü Kontrol Uygulamaları” (2006)

Yüksek Lisans :

“GUNT RT512 Sıvı Seviye Sisteminin Bulanık Mantık Kontrolü” Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2000)

 

PATENT

 

            Bionic and Hybrid Prosthetic Hand Embodiment

            DPMA (German Patent and Trademark Office), No: DE202014008437 U1. October 22, 2014.

YAYINLAR

 

 

 

·         Kaplanoglu E., Tatar Y., Ulkir O. “Yürüme Zorluğu Çeken İnsanlar İçin Bir Alt Ekstremite Destek

Sisteminin Mekanik Tasarımı.” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK) TOK2015 , Denizli, Eylül 2015.

·         Kaplanoglu E., Çakır O., Fil C., “EMG Kontrollü Robotik Kol ve Simülasyonu.” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK) TOK2015 , Denizli, Eylül 2015.

·         Atasoy A., Cotur Y.,  Kuchimov S., Toptas E., Kaplanoglu E., Takka S., and Ozkan M. “Anthropomorphic Dexterous Prosthetic Hand: Mechanical Design.” In 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Milan, Italy, August 2015.

·         Atasoy A., Kuchimov S., Toptas E., Kaplanoglu E., Takka S. and Ozkan M.One Step Closer To Anthropomorphic Dexterous Hand 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society IEEE EMBC’14

·         Yasin Cotur, Caner Gumus, Eda Capa, Taha Hasekioglu, Erkan Kaplanoglu, Mehmed Ozkan “EMG Classification of Index Finger Adaptive to Prosthetic Hand” 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society IEEE EMBC’14

·         Ozan Akı, Aydın Güllü, Erkan Kaplanoğlu, “An application for fundamental computer programming learningProcedia - Social and Behavioral Sciences 176 ( 2015 ) 291 – 298 2014

·         Eda Çapa, Yasin Çotur, Caner Gümüş, Erkan Kaplanoğlu, Mehmed Özkan “İşaret Parmağının Karşılaştırmalı EMG Sınıflandırılması” BİYOMUT 2014 18. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı

·         A. Atasoy, S. Kuchimov, E. Toptas, E. Kaplanoglu, S. Takka, M. Ozkan”Antropomorfik Protez El için Parmak Tasarımı”  BİYOMUT 2014 18. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı

·         Kaplanoglu E, Ayırga H., Küçük H., “Artificial Tendon Driving System Using Skin EffectProceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2013 Vol II pp 904-908 June 2013

·         Akgün G, Alveroğlu A,Özkaya G, Kaplanoğlu E, “Sonlu Durum Makine Yöntemi ile Protez El Kontrolü” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2013 Bildiri kitapçığı, s. 158-162, Eylül 2013

·         Akgün G, Demetgül M, Kaplanoğlu E, “EMG Sinyallerinin Öznitelik Çıkarımı ve Geri Yayılımlı Yapay Sinir Ağı Algoritması İle Sınıflandırılması” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK2013 Bildiri kitapçığı, s. 170-175, Eylül 2013

·         Kaplanoğlu, E, Arsan T., Varol H.S.” Predictive Control of Constrained Pressure and Level System”. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences April 2013 (DOI:10.3906/elk-1302-207)

·         Kaplanoglu, E., “Design of Shape Memory Alloy-Based and Tendon-Driven Actuated Fingers Towards a Hybrid Anthropomorphic Prosthetic HandInt Journal Advance Robotic Sys, 2012, Vol. 9, 77:2012

DOI: 10.5772/51276

·         Ersoy, S., Kaplanoğlu,E., "Online Modelling For Sound Absorption Properties Of Composite Material" Journal of Vibroengineering (ISSN:1392 - 8716) Voluma 11; Issue 2; 298 - 304;

·         Kaplanoglu E. Topdal, H., “A Simulator For Education Of Robotics” International Journal Of Electronics, Mechanical And Mechatronics Engineerıng Volume 1. Number.1 Pp.(45-48) ISS: 2146-0604 Jan. 2011 

·         Ümmet D, Yılmaz O, Turan, M., Kaplanoğlu E., “Career Guidance Needs Of Mechatronics Education Department Graduates” International Educational Technology Conference "IETC-2011" May-2011

·         Kaplanoglu, E. , Safak, K. K.  and Varol H. S.,Real-time Parameter Estimation Method Applied to a MIMO Process and Its Comparison with an Offline Identification Method” IAENG Transactions on Engineering Technologies,  America Institute of Physics Publications. ISBN: 978-0-7354-0622-3 P.35

·         Kaplanoglu, E., Gullu,A., Sur,F., “Design Of Ac Servo Motors Training Set And Position Control” SDU International Journal of Technological Sciences Vol. 1, No 2, pp 74-81 October 2009

·         Kaplaonoğlu E., Baba  F.,  Fuzzy Logıc Controller For Liquid Level System  International Inteligent Manifacturing Symp. 2001

·         Baba F. Kaplanoğlu E. “Trajectory Tracking Fuzzy Logıc Controller For Liquid Level System” , 3rd International Advanced Technologies Symp. 2003

·         Kaplanoglu, E, Kuzucuoğlu, A., “As-i Experımental Setup For Mechatronics Laboratories”,  9th Mechatronics Forum International Conference Mechatronics2004August 30 - September 1, 2004 Culture &

Convention Centre, METU Ankara Turkey

·         Kaplanoglu, E, VAROL, H.S “Trajectory Trackıng Multivarıable Decoupling-PI Control For A Quadruple Tank System” IKS 2005 Istanbul

·         Kaplanoglu, E, VAROL, H.S “Dörtlü- Tank Sistemi İle Çok Değişkenli Kontrol Eğitimi” MTET 2005 Uluslar arası Mesleki Ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi

·         Kaplanoglu, E. H.A. Varol, Ö. Yılmaz “Control of a pneumatic system using trajectory tracking Fuzzy control  MECHANICS '2006 International Conference Kaunas, Lithuania, April 6-7, 2006

·         Kaplanoglu, E, Şafak, K.,  Varol, H.S “Real-Time Parameter Estimation of a MIMO SystemThe International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2008 (IMECS 2008). Mart 2008

·         Kaplanoglu E., Erdemir, G.,“Internet Based Monitoring Of Multivariable Control Using A Quadruple-Tank System For Mechatroics Education” 13th International Conference "MECHANIKA-2008” Nisan 2008

·         Kaplanoglu, E., Yılmaz Ö., Küçük H., “Integration of Vision Based Assembly On A Servopneumatic Cartesian Manipulator 14th International Conference "Mechanika-2009” Nisan 2009

·         Kaplanoglu E.,  “Endüstride Kısıtlamalı Çok Değişkenli Sistemler ve Model Öngörülü Kontrol” Otomasyon Dergisi Bileşim Yayınları S.100 Nisan 2007

·         Kaplanoglu, E., Yılmazlar E., “Bir Kısıtlamalı Öngörülü Kontrol Algoritmasının Endüstriyel Uyarlaması.” Otomasyon Dergisi Bileşim Yayınları S.92-96  Mart 2011

·         E. Kırkaya, F. Boynak , E. Kaplanoğlu , S.Alsan “Programlanabilir  Denetleyici Eğitimi İçin Bir Simulator”, 9. Ulusal Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Müh. Kongresi 2000

·         E. Kaplanoğlu, İ. Demir “3 Asm Rotor Yapısının Demeraj Akımı Ve Yol Verme Şekli Üzerine Etkisi” , 9. Ulusal Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Müh. Kongresi 2000

·         Tuncalp K., Kaplanoğlu E. ,”Metroloji Mühendisliğinin Kurulmasına Yönelik Üniversite-Ume İşbirliği Ve Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde Ölçme Programları”IV. Ulusal Ölçü Bilim Kongresi 2001

·         Kaplanoğlu, E., Varol H.S. “Çok Değişkenli Sistemlerin Gerçek Zamanlı Kontrolü İçin Eğitim Amaçlı Bir Deney Düzeneği” TOK2008 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ITU İstanbul Kasım 2008

·         Uzuner, S., Akkuş, N., Kaplanoğlu, E., “Üçeksenli Elyaf Sarma Makinesinin Tasarımı ve Labview Ortamında Kontrolü” II. Ulusal Konya Ereğli MYO Tebliğ Günleri.Semp. Kitapçığı. ISBN: 978-975-448-192-1 Mayıs 2010

·         Kaplanoglu E.,  “Model Öngörülü Kontrol ve Çok Değişkenli Sistemler” Proses Otomasyonu Dergisi, Alternatif Yayın Grubu Ocak 2008

·         Topdal H, Kaplanoglu,E., “A Sımulator For Education of RoboticsLabVIEW Student Community Publications June 2010

 

 

PROJELER:

 

 

 

Proje araştırmacısı-“Robotics and Industrial Automation Training for Department of Mechatronics Education”, EU Leonardo da Vinci A Type Mobility, 26 June– 16 July 2006, Vilnius, KaunasLithuania.

Proje yürütücüsü-“Bir Kısıtlamalı Öngörülü Kontrol Algoritmasının Endüstriyel Uyarlaması ve Endüstri Beklentileri Açısından Türkiye’deki Mevcut Durum” TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Proje-No:109M319 (Ekim-2010).

Proje Yürütücü-Teknik Delege- Worldskills International (Dünya Beceri Organizasyonu) ile yapılan Avrupada Beceri Tabanlı Eğitimin Geliştirilmesi .(Ocak  2011- Devam)

Akedemik Sorumlu –Shell-Eco Marathon Europe 2012. HydroMarmara Kulubü adına (Mayıs-2012)

Proje araştırmacısı- “Multigrasp Myoelectric Hand ProsthesisVanderbilt University-CIM July 2011- Feburary 2012

Proje yürütücüsü-“ EMG Kontrollü Pnömatik Eyleyicili İnsansı Endüstriyel Kol Tasarımı” Marmara Universitesi-BAP (Mart,2013).

Proje yürütücüsü-“ Mekatronik Uzaktan Öğretim Ve Proje Yönetimi Bilgi Paylaşım Ağı Mükemmelliyet Merkezi” TR10/12/YEK/0027 İstanbul Kalkınma Ajansı (Haziran 2014)

Proje yürütücüsü-“ İçten Yanmalı Motora Sahip Bir Aracın Elektrik Motorlu Araca Dönüştürülmesi” Marmara Universitesi-BAP (Haziran,2014).

Proje araştırmacısı-“ Bilişsel Kontrollü Miyoelektrik Hibrit Protez El” Tübitak 1001 Proje No:113E158 (Temmuz,2013-Devam).

 

ÖDÜLLER- DİĞER ETKİNLİKLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • The Research Council of Norway tarafından verilen en iyi genç akademisyenler (Yggdrasil programme) destek ödülü (104000NK)
  • ROBOCON 2009 Jüri Üyeliği
  • WORLDSKILLS 2009 Hakemlik (Calgary)
  • International Association of Engineers (IAENG) Üyesi

 

  • Basketbol Antrenörler Derneği Üyesi

 

  • Robotics and Automation Groups Üyeliği

 

  • B Klasman Basketbol Antrenörü  
  • Uluslar arası Mühendisler Birliği  (International Association of Engineer-IAENG) Üyeliği
  • Avrupa Gömülü Kontrol Enstitüsü (European Embedded Control Institute-EECI) Üyeliği