giriş | anasayfa  |  özgeçmiş  |  yayınlar  |  dersler  |  linkler  |  projeler


 YAYINLAR

 

I. KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

1- Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası -Tezler-Kitaplar-Makaleler-, İstanbul: TDBB Yay., 2007, 758 s.
2- “Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları”, Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye ile İlişkileri, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayını, 1998, s. 283-339.
3- “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Fonksiyonları ve Bugünkü Kurumlar”, Haz., Erhan Erken, İktisat, Tarih ve Zihniyet Dünyamız, İstanbul: MÜSİAD Yay., 2006, s. 75-89.
4- “Batı’da İlk Sanayi Birlikleri - Korporasyonlar”, Haz., Erhan Erken, İktisat, Tarih ve Zihniyet Dünyamız, İstanbul: MÜSİAD Yay., 2006, s. 155-162.
5- “Ahilik”, İktisat ve Din, 2.b., Haz., Mustafa Özel, İstanbul: İz Yay., 1997, s. 69-79.
6- “Esnaf Şehri İstanbul”, İktisat ve Din, 2.b., Haz., Mustafa Özel, İstanbul: İz Yay., 1997, s. 81-96.
7- “Osmanlılarda İhtisab Kurumu”, İktisat ve Din, 2.b., Haz., Mustafa Özel, İstanbul: İz Yay., 1997, s. 97-118.

II. MAKALELE VE TEBLİĞLER

1- “Hanlıklar Dönemi Türkistan’da Ekonomik ve Sosyal Hayat”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi (İstanbul, 7-8 Eylül 2007).
2- “İstanbul’da Adını Esnaf Gruplarından Alan Semt, Mahalle ve Sokak İsimleri”, Dünü ve Bugünü İle Haliç Sempozyum Bildirileri (22-23 Mayıs 2003), İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 225-228.
3- “Doğu Türkistan ile İlgili Türkiye’de Yapılan Tezler Bibliyografyası”, Doğu Türkistan’ın Sesi Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 65, İstanbul, 2004, s. 43-53.
4- “Geçiş Ekonomilerinde Zihniyet Farklılığı ve Yetişmiş İnsan Yetersizliği Sorunu”, Proceedings Of International Conference On: Problems and Success Factors in Business Perspectives from Emerging Markets and Transition Economies, Bishkek, 24 April 2004, s. 44-46.
5- “Kırgızistan ile İlgili Türkçe Bibliyografya (Tezler-Kitaplar-Makaleler)’, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 9, Bişkek, 2004, s. 67-115.
6- “Türkiye-Orta Asya Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi”, M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 120. Kuruluş Yılı Özel Sayısı, Yıl: 2003, C: 18, S: 1, s. 69-96.
7- “21. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye” Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı (28-30 Mart 2003)’de A. Nisanbaev tarafından sunulan, “21. Yüzyılda İslam Dünyası: Orta Asya Bölgesi”, tebliğinin müzakeresi; s. 307-310.
8- “Geçiş Ekonomilerinde Ekonomik Reform Sürecinde Karşılaşılan Yapısal Sorunlar”, Proceedings Of The First International Conference On The Transition Countries On The Way Of Transforming Into Market Economies, Bişkek, 2003, s. 457-461.
9- “Kırgızistan’da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye ile İlişkiler”, Türk Projesi, Cilt: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 566-577.
10- “Türkmenistan’ın Demografik Yapısı”, Türk Projesi, Cilt: 19, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 801-807.
11- “Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticaretin Gelişimi”, Çerçeve Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 28, Ekim, 2002, s. 56-65.
12- “Ahiliğin Toplumsal Fonksiyonları ve Günümüz Mesleki Kuruluşlarıyla Mukayesesi”,Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri (İstanbul, 9-10 Mayıs 2002), İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi.
13- “Kazakistan’ın Demografik Yapısı”, Çerçeve Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 11, Ekim, 1994,s. 24-27.
14- “Doğumunun 150. Yılında Gaspıralı İsmail Bey, Tercüman Gazetesi Bibliyografyası ve Türkçe Yayınlar”,Müteferrika, Sayı: 20, Güz 2001, s. 79-104.
15- “Türkistan ve Kafkasya ile İlgili Türkçe Kitaplar Bibliyografyası”, Müteferrika, Sayı: 19, Yaz 2001,s. 227-296.
16- “Türkistan ve Kafkasya ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Tezler Bibliyografyası”, Akademik Araştırmalar, Yıl: 2, Sayı: 6, Ekim 2000, s. 161-247.
17- “Ekonomik Reform Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar”, Diyalog Avrasya Dergisi, Sayı: 2, Yaz 2000,s.90-97.
18- “Ahilik”, Mimar ve Mühendis, Yıl: 3, Sayı: 26, Haziran 1999, s. 23-27.
19- “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Fonksiyonları ve Bugünkü Kurumlar”, Çerçeve Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, Ağustos-Aralık 1996,s.88-101.
20- “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)”, Süreç Dergisi, Sayı: 17-18, Eylül 1995, s. 343-348.
21- “Sanayi Devrimi ve Üretim Teknolojisinde Gelişme”, Çerçeve Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, Ağustos-Ekim 1995,s.28-37.
22- “Batı’da İlk Sanayi Birlikleri - Korporasyonlar”, Çerçeve Dergisi, Yıl:3, Sayı: 10, Temmuz-Ağustos 1994, s. 42-44.
23- “Rusya’da İşler Zor: Daha Az Tank, Daha Az İş”, Çerçeve Dergisi, Yıl: 3, S: 3, Mayıs-Haziran 1994,s.18-19.
24- “Rusya’da Reformlara Destek Azalıyor”, İktisat ve İş Dünyası, Yıl: 2, Sayı: 18, Aralık 1993,s. 14-15.
25- “Makyavel’i Tanıyalım”, İktisat ve İş Dünyası, Yıl: 2, Sayı: 17, Kasım 1993, s. 18-21.
26- “Osmanlılarda İhtisab Kurumu”, İktisat ve İş Dünyası, Yıl: 2, Sayı: 11, Mayıs 1993,s.49-55.
27- “Ahilik”, İktisat ve İş Dünyası, Yıl: 2, Sayı. 9, Mart 1993, s. 50-54.
28- “Esnaf Şehri İstanbul”, İktisat ve İş Dünyası, Yıl: 1, Sayı: 6, Kasım-Aralık 1992, s.55-59.
29- “Türkiye’nin Dış Ticaret Modeli”, İktisat ve İş Dünyası, Yıl: 1, Sayı: 3, Mayıs-Haziran 1992, s.28-31.
 


giriş | anasayfa  |  özgeçmiş  |  yayınlar  |  dersler  |  linkler  |  projeler