DERNEĞİN KONUSU VE AMACI

Madde-5

 Derneğin amacı; Fransız dilinin öğretiminde Türkiye'nin her tarafına yayılmış bulunan Fransızca öğretmenlerine modern eğitimi ve öğretim metodlarını tanıtmak suretiyle yabancı dil öğretimini kolaylaştırmak, geliştirmek, metod ve öğretimde birlik sağlamak, dernek üyelerinin birbirlerini tanımalarına aracı olmak, kültürel dilek ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.

Madde-6- Dernek bu amaca varmak için:

·         Fransız dili ve uygarlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenler; katılım organizasyonları yapar

·         Dergiler, kitaplar, broşürler yayımlar,

·         Fransız dili ve öğretim metodu konusunda yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış diğer kitap ve broşürlerin teminini ve dağıtımını yapar,

·         Dernek üyelerinin Fransız dili ve öğretim metodu ile ilgili sorunlarının giderilmesine yardımcı olur,

·         Üyelerinin bilgi ve görgülerini arttırmak için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak onlara yurtiçi ve yurtdışında burslar sağlar,

·         Yurtiçi geziler,   aile toplantıları ve toplu eğlenceler düzenler ya da buna benzer faaliyetlere katılımı sağlar,

·         Okullar arası Fransızca dil ve bilgi yarışmaları düzenler,

·         Üyeler arası sağlıklı bir iletişim ağı kurmak için internet üzerinde bir site oluşturup bu sitenin güncel kalmasını sağlar,

·         Yukarıda sayılı hizmetler için gerekli masrafları karşılamak amacıyla üyelik aidatları toplar, üyelerden ve sponsorlardan, kanun çerçevesinde yapılacak ayni ve nakdi yardımları kabul edebilir