ke

Prof. Dr. Kemalettin Köroğlu

Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
34722 Göztepe-İSTANBUL-TÜRKİYE

kemalettin@marmara.edu.tr

Güncellendi: 17 Mart 2017

ÖZGEÇMİŞİ

Akademik Gelişim


Araştırma Alanları

Üye Olduğu Meslek Kuruluşları

Verdiği Dersler

İdari Görevleri

Dergi Editörlüğü

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler adlı süreli yayının editörlüğü, 1997-2003
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün ilk süreli yayını olan Haberler adlı dergi, yılda iki sayı çıkarılmakta olup içinde bir başmakale, ülkemizde arkeoloji alanında yeni basılan kitaplar, kitap tanıtımları, aynı yıl gerçekleştirilmiş olan kazı ve yüzey araştırmalarının kısa sonuçları ve enstitüden haberler yer almaktadır. Ayrıca burada master ve doktora tezleri, internet dünyasından haberler ile enstitü üyelerinin faaliyetleri konusundaki güncel gelişmeler duyurulmaktadır.
K. Köroğlu, 1997 yılında 3. sayıda üstlendiği editörlüğü 2003 yılına 15. sayıya kadar (12 sayı) yürütmüştür.

Uluslararası Atölye (workshop) Çalışması Organizasyonu, 2002

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, 8-9 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen, "Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions" (Değişimi Tanımlama: Anadolu ve Yakın Çevresinde Bronz Çağı'ndan Demir Çağı'na Geçiş) konulu Uluslararası Atölye Çalışmasının organizasyon komitesinde, Bettina Fischer, Hermann Genz ve Eric Jean ile birlikte görev aldı.
Aynı komite, 2003 yılı içinde yayınlanan ve içinde, Opening; Session 1: Aegean, Balkans and Western Anatolia; Session 2: Cilicia, Cyprus and the Levant; Session 3: Southeastern Anatolia; Session 4: Central and Northern Anatolia; Session 5: Eastern Anatolia and Caucasus; Session 6: Natural Sciences; Session 7: Final Discussion başlıkları altında 29 sunum ve bunlarla ilgili tartışmaların yer aldığı aynı adlı kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Katıldığı Projeler

Kazı Çalışmaları

Yüzey Araştırmaları

Yürüttüğü Projeler

YAYINLARI

Kitaplar

Kitapta Bölüm

Uluslararası Sempozyum ve Kongre Bildirileri

Ulusal Sempozyum ve Kongre Bildirileri

Makaleler (Uluslararası Dergilerde)

Makaleler (Ulusal Dergi ve Kitaplarda)

Bibliyografya, Kitap Tanıtımı, Kısa Haber Yazıları

Danışmanlığını Yaptığı Tezler

  • Serap Kuşu, Bir Urartu Sitadelinin Birimleri ve Sanal Ortamda Yapıların Üç Boyutlu Olarak Yeniden İnşa Edilmesi: Erzincan-Altıntepe Örneği, İstanbul 2015, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Bülent Genç, “Urartu ve Assur Arasındaki Kültürel İlişkiler ve Urartu’nun Dönüşümünde Assur Etkisi, İstanbul 2015, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Senem Dinç, “Hellenistik ve Roma Çağlarında Küçükasya’da Okul Vakıfları, İstanbul 2015, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.