marmara Üniversitesi T.E.F. kontrol A.B.D.

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü Hakkında
      Sitemize ait duyurular sayfasına gitmek için burayı tıklayınız.
      Sitemize ait sanal laboratuar sayfasına gitmek için burayı tıklayınız.
      ACSES, Control CMS, Web MWS, Web Project sistemleri için burayı tıklayınız.
      Marmara Üniversitesi duyurular sayfasına gitmek için burayı tıklayınız.
     Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi duyurular sayfası için burayı tıklayınız.
      M.Ü.T.E.F. Nokta Otomasyon sayfasına gitmek için burayı tıklayınız.

      Elektronik ve bilgisayar alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır.

      Örgün öğretimde eğitim ingilizce olup, öğretim süresi bir yıl hazırlık okulundan sonra dört yıldır. İkinci öğretimde eğitim Türkçedir.

     Elektronik ve Haberleşme Eğitimi Bölümünde, Elektronik- Haberleşme ve Bilgisayar - Kontrol alanlarında, modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Görüntü Sistemleri ve Uydu Haberleşmesi, Programlanabilir Denetleyiciler, Robotik, Elektro-Pnömatik, Endüstriyel Kontrol, Kumanda Teknikleri, Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir.

kontrol eğitimi anabilim dalı hakkında

Kontrol Eğitimi mekanik, elektrik, elektronik, ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel üretim sistemlerinin ve hizmet sektörünün amaçlanan ve planlanan biçimde çalışmasını sağlayan bilgi ve teknolojileri üreten ve uygulayan ve bu alanda öğrenci yetiştirmek üzere formasyon eğitimi ile birlikte öğrencilerine öğretim yapan bir anabilim dalıdır.

Kontrol Eğitimi, kontrol sistemlerini tasarlayan ve üreten, küçük ve orta ölçekli işletmelerde araştırma, tasarım ve üretim ara elemanı olarak çalışabilirler. Bu ara elemanlar, çeşitli fabrikalarda ve endüstriyel işletmelerde bakım, onarım işlerinde ya da hizmet sektörünün otomasyon işlerinde de çalışabilirler.

Bu programı bitiren öğrenciler küçük bir sermaye ile otomasyon ve bilişim sektörüne ilişkin kendi işlerini kurma olanağını da elde ederler. Ayrıca, öğrencilerimiz M.E.B.'e bağlı kurum ve kuruluşlarda "teknik öğretmen" ünvanı ile istihdam edilirler.