Bilgi Teknolojileri Arasınav Slaytları için tıklayınız

Özgür ÇAKIR

Öğretim Üyesi, Doçent

Marmara Üniversitesi

İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Göztepe Yerleşkesi – İSTANBUL

Tel: 0 216 449 50 45 – 1954

ocakir@marmara.edu.tr

EĞİTİM

2008      Veri Madenciliğinde Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması “Bankacılık Müşteri Veri Tabanı Üzerinde Bir Uygulama”

                Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Doktora Tezi

2002      Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Talebinin Zaman Serisi Yöntemleri ile Tahmini

                Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Yüksek Lisans Tezi

1998      Graded Index Fibers and Optimization

                Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Fakültesi

                Fizik Bölümü Lisans Projesi

YAYINLAR

2018      Comparing Clusterings: A Store Segmentation Application

                BİLGİÇ Emrah, ÇAKIR Özgür

                Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi XLIV. sf.41-57. 2018/1.

2018      Veri Madenciliği Teknikleri ile İstenmeyen Türkçe E-postaların Sınıflandırılması

                SAYLAN Sefa, ÇAKIR Özgür

                XX. Akademik Bilişim Konferansı, 27-30 Ocak 2018, Karabük

2017      Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Seçime Dayalı Konjoint Analizi ile Belirlenmesi

                YAMAN TUNCALI Tutku, ÇAKIR Özgür

                Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, Cilt 1. sf. 65-84, 2017.

2017      Sustainability Performance Analysis of East Black Sea Project (DOKAP) Cities by Using TOPSIS Method

                BİR Ahmet Sefa, ÇAKIR Özgür

                Multidiciplinary Approaches to Sustainability, Ijopec Publication, Londra, 2017.

2015      Cultural Differences and The Effects On Risk Management Practices: An Empirical Study In Turkish And German SME’s

                ANIL İbrahim, ÇAKIR Özgür

                5th Annual lnternational Conference on Innovation and Entrepreneurship, 14-15 December 2015, Singapur.

2015      Ready to Dare? A Case Study on the Entrepreneurial Intentions of Business and Engineering Students in Turkey

                YILDIRIM Nihan, ÇAKIR Özgür, AŞKUN Olcay Bige

                5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, 10-12 December 2015, İstanbul.

2015      Retail Store Segmentation for Target Marketing

                BİLGİÇ Emrah, Kantardzic Mehmed, ÇAKIR Özgür

                Advances in Data Mining: Applications and Theoretical Aspects, Springer, 2015.

2013      Enerji ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Açısından Bir Uygulama

                ÇAĞIL Gülcan, TÜRKMEN YILMAZ Sibel, ÇAKIR Özgür

                Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 58, Sayfa 161-173, Nisan 2013.

2012      A Recommendation Engine by Using Association Rules

                ÇAKIR Özgür, ARAS Murat Efe

                Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 62, pp. 452-456, 2012.

2012      The Relationship Between Subsidiary Size and Subsidiary Autonomy in Turkish Outward Foreign Direct Investments

                ANIL İbrahim, ÇAKIR Özgür, CANEL Cem, PORTERFIELD Rebecca

                Management, Vol. 2, No. 4, pp. 87-95, 2012.

2011      A Comparison of Inward and Outward Foreign Direct Investment Determinants in Turkey

                ANIL İbrahim, ÇAKIR Özgür, CANEL Cem, PORTERFIELD Rebecca

                International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 20, pp. 141-155, 2011.

2009      İMKB 100 Endeksine Ait Zaman Serisinin Box - Jenkins Yöntemi ile Tahmini

                ÇAKIR Özgür, YILDIRIM Hakan

                X. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009, Erzurum.

2008      İMKB 100 Endeksine Ait Zaman Serisinin Üstel Düzeltme Teknikleri Yoluyla Tahmini

                ÇAKIR Özgür, YILDIRIM Hakan

                IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2008, İzmir.

2003      Etkin Piyasa Hipotezi: Haftanın Günü Etkisi ve Hareketli Ortalama Yönteminin Karşılaştırılması

                YILDIRIM Hakan, ÇAKIR Özgür, ÇİNKO Murat

                VI. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2003, Ankara.

DANIŞMANLIKLAR

2019      Bankacılık Sektöründe İç Kontrol Sistemleri ve İç Kontrol Sistemlerine Etki Eden Unsurlar

                Umut TATLIPINAR, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Muhasebe Denetimi Bilim Dalı

                Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

2018      Veri Madenciliği Teknikleri İle İstenmeyen Türkçe E-Postaların Önlenmesi Üzerine Bir Uygulama

                Sefa SAYLAN, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Yüksek Lisans Tezi

2018      Sınıflandırma Sorunu İçin En Uygun Değişken Alt Kümesi Seçimi Üzerine Bir Uygulama

                Emrah SEZER, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Yüksek Lisans Tezi

2018      Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) İllerinin Sürdürülebilirlik Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle İncelenmesi

                Ahmet Sefa BİR, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Yüksek Lisans Tezi

2017      Konjoint Analizine Oyun Teorisi Yaklaşımı

                Tutku Tuncalı YAMAN, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Doktora Tezi

2017      TMS Ve UFRS Arasındaki Farklar: 2015 Yılı XXX A.Ş. Bilançosu Üzerine Bir İnceleme

                Selda DÖNMEZ, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı

                Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

2017      Mali Tablolar Analizi ve Halka Açık Bir İşletme Üzerinde Uygulama

                Hatice Hande BASA, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı

                Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

2017      Bireysel Emeklilik Fonlarının Performans İncelemesi ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Araştırma

                Necla ÇELİK, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Bilim Dalı

                Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

2016      Kural Bazlı ve Sosyoekonomik Yaklaşımla Mağaza Segmentasyonu: Bir Süpermarket Zincirinde Uygulama

                Emrah BİLGİÇ, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Doktora Tezi

2016      Ebeveynlerin Internet Kullanım Düzeylerine Göre Kümelenmesi ve Çocukları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi

                Zehra Nur CANBOLAT, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Yüksek Lisans Tezi

2012      PPC (Pay-Per-Click) Reklamcılığı Yönetim ve Optimizasyonu

                Portakal Yazılım Danışmanlık Reklamcılık ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

                TÜBİTAK Destekli AR-GE Projesi

2012      Monte Carlo Simülasyonu Uygulaması

                Serkan OKTAR, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Sayısal Yöntemler Bilim Dalı

                Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

DERSLER

İstatistik                                              İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (2018 – 2019 Güz)

Araştırma Yöntemleri                     Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2018 – 2019 Güz)

Kategorik Veri Analizi                   Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2018 – 2019 Güz)

Proje Hazırlama                               Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2018 – 2019 Güz)

Sayısal Yöntemler I                         İşletme Fakültesi İşletme Bölümü (2018 – 2019 Bahar)

Veri Madenciliği                              Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2018 – 2019 Bahar)

Muh. Denetimi. Bilg. Uyg.             Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (2018 – 2019 Bahar)

Biyoistatistik                                     Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (2018 – 2019 Bahar)

 

Güncelleme 21.03.2019