Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Safak\Resmi\Web Page\safaks.jpg

Doç. Dr. Şafak SAĞLAM

M.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi

Elektrik Eğitimi Bölümü

 

Tel : (216) 336 57 70 - 258

 

E-Mail : ssaglam@marmara.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

Şafak Sağlam, 1976 Samsun  doğumludur. İlk öğrenimini Samsun’da ortaokul ve lise öğrenimini Eskişehir Cumhuriyet Lisesinde tamamladı. 1993 yılında kazandığı Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi (MÜTEF) Elektrik Eğitimi Bölümü’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Programı’nda yüksek lisans öğrenimine ve mezun olduğu bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. “Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyelinin ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi” konulu yüksek lisans tezini Yrd. Doç. Dr. Nazmi Ekren’in (MÜTEF) danışmanlığında hazırlayarak 2000 yılında mezun oldu.

2000 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Doktora programına girdi. 2002 yılında, Yrd. Doç. Dr. Nazmi Ekren ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Erdal’ın danışmanlıklarında “Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Aydınlatma Sisteminin Bulanık Mantık ile Kontrolü” isimli tez çalışmasına başladı ve 2006 yılında tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü, Enerji Tesisleri Ana Bilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2012 yılında “Doçent” ünvanını almıştır. Halen bu görevini sürdürmektedir.

Doç.Dr.Şafak Sağlam evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

ÇALIŞMA ALANLARI

·        Elektrik Tesisleri    

·        Enerji İletimi

·        Aydınlatma Tekniği         

·        Yenilenebilir Enerji Kaynakları

İŞ UNVANLARI

 

 

2012-  Halen

2009 - 2012

2000 - 2009

1997 – 2000

Doçent Dr., Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü.

Yrd.Doç.Dr., Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü.

Araştırma Görevlisi.,  Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü.

Araştırma Görevlisi., Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik Eğitimi Programı.

 

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

MÜTEF ve TBMYO’da 2009 Yılından İtibaren :

Elektrik Tesisleri 1

Elektrik Tesisleri 2

Enerji İletimi 1

Enerji İletimi 2

Elektrik Tesislerinde Koruma

Elektrik Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı

Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yüksek Gerilim Ölçme Tekniği

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Mikroişlemciler/ Mikrodenetleyiciler 1

Mikroişlemciler/ Mikrodenetleyiciler 2

 

YAYIN LİSTESİ

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.    Ayhan D., Sağlam Ş., “A Technical Review of Building-Mounted Wind Power Systems and a Sample Simulation Model” Renewable  and  Sustainable  Energy  Reviews,  Volume 16, Issue 1,  1040 – 1049, January 2012. (SCI-Expanded- Başlıca Yazar)

2.    Oral B., Sağlam Ş., “Computer Simulation Modeling and Analysis of Sudden Load Rejection In Power System of Istanbul European Side” International Review on Computers and Software (IRECOS), Volume 5, No 5, Pages 557-561, ISSN: 1828-6003, September 2010. (COMPENDEX)

3.    Sağlam Ş., Oral B., “Modern Lighting Sources and Controls for Energy Efficient Lighting and a Smart Control Algorithm Application” WSEAS Transactions on Systems. Issue 9, Volume 10,  Pages 1098-1108, ISSN: 1109-2777, October 2010. (INSPEC ve COMPENDEX)

4.    Sağlam Ş., “Meteorological Parameters Effects on Solar Energy Power Generation. WSEAS Transactions on Circuit and Systems” Issue 9, Volume 10, Pages 637-649, ISSN: 1109-2734, October 2010. (INSPEC ve COMPENDEX - Başlıca Yazar)

5.    Oral B., Sağlam Ş., “The importance of in-service training in restructuring sectors” Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, Pages 4383-4386, 2010. (SCOPUS)

6.    Sağlam Ş., Bülent Oral, “Transformation of technical education faculties in Turkey in the process of European Union: Faculty of applied sciences” Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, Pages 4513-4517, 2010. (SCOPUS)

7.    Sağlam Ş., Ekren N., Erdal H., “Controlling of Grid Connected Photovoltaic Lighting System with Fuzzy Logic” Solar Energy, Volume 84, Issue 2, Page 256-262, ISSN: 0038-092X, February 2010. (SCI)

8.    Sağlam Ş., Koçyiğit G., Onat N., “Production Techniques of PV’s and Polycrystalline PV Performance Analyses for Permanent Resistive Load”,  WSEAS Transactions on Circuit and Systems, Issue 7, Volume 8, Page 589-598, ISSN: 1109-2734, July 2009. (INSPEC ve COMPENDEX)

9.    Ekren N., Onat N., Sağlam Ş. "Household Type Load’s Effects on Photovoltaic Systems", WSEAS Transactions on Circuit and Systems, Issue 12, Volume 7,  Page 1020-1028, ISSN: 1109-2734, December 2008. (INSPEC ve COMPENDEX)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1.    Bouilouta A., Mellit A., Lalili D., Sağlam Ş., “Assessment of MPPT Algorithms Under Irradiance and Temperature Changes With Static and Dynamic Load”, III. International Conference on Nuclear & Renewable Energy Resources, Istanbul, Turkey, May 20-23, 2012.

2.    Sağlam Ş., Oral B., “Energy Efficient Lighting Controls and a Sample Application” WSEAS International Conference on Energy Planning, Energy Saving, Environmental Education (EPESE' 10), Kantaoui, Sousse, Tunusia, May 3-6, 2010.

3.    Sağlam Ş. “Analyses of Solar Energy Power Generation Depending on Meteorological Conditions for Istanbul” WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES' 10), Kantaoui, Sousse, Tunusia, May 3-6, 2010.

4.    Sağlam Ş., Oral B., “Transformation of Technical Education Faculties in Turkey in the Process of European Union: Faculty of Applied Sciences” World Conference on Educational Sciences (WCES) 2010, Istanbul, Turkey, February 04-08, 2010.

5.    Oral B., Sağlam Ş., “The Importance of In-Service Training in Restructuring Sectors” World Confrence on Educational Sciences (WCES) 2010, Istanbul, Turkey, February 04-08, 2010.

6.    Koçyiğit G., Onat N., Sağlam Ş., “Performance Analyses of  PV Panel for Istanbul”,  WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES' 09), Canary Island, Spain, July 1-3, 2009.

7.    Ekren N., Onat N., Sağlam Ş. "An Experimental Study of D.C. and A.C. Load Effects on Photovoltaic Systems", WSEAS International Conference on Renewable Energy Sources (RES' 08), Corfu Island, Greece, October 26-28, 2008.

8.    Ekren, N.; Sağlam Ş., “Fotovoltaik Sistemlerde Enerji Depolanması; Fotoelektroliz”  7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 17-18 Temmuz, Ankara, 2002.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.    Sağlam Ş., “Fotovoltaik Panellerin Yapıları ve Üretim Teknolojileri” Yüzey İşlemler Dergisi, S.56-65, Temmuz-Ağustos 2009.

2.     Aküner, C.; Kakilli, A.; Sağlam Ş.; “Hava Aralıklı Nüve Yapıları”, 3E Enerji,Elektrik, Elektronik Dergisi, Mart 2001 ve Nisan 2001.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.    Güney, İ.; Sağlam, Ş., “Türkiye’de Rüzgar Enerjisinin Kullanım Durumu ve Bir Türbin Tasarım Örneği”, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri 2001.

2.     Güney , İ.; Sağlam, Ş., “Güneş Evlerinin Tasarım Kriterleri”, III Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15 – 17 Kasım, İstanbul, 2000.

PROJELER

1.    Sağlam Ş., Çabuk A.S., “ Tekerlek İçi Fırçasız Doğru Akım Motorları İçin Verim Parametrelerinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 11.04.2012 - 11.04.2015.

2.    Sağlam Ş., Bilgin M, “Fotovoltaik Panellerin Verimine Panel Yüzey Sıcaklığı Etkisinin İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 08.02.2012 - 08.02.2014.

3.    Kılıç O., Salman S., Ekren N., Usta K., Demirer H., Yüksek M., Koçak D., Sağlam Ş., Koçyiğit G., Karatepe Y., Gündüz O. “Bor Katkılı Nanoliflerin Üretilmesi, Mekanik, Termal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi” Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü.  01.04.2010 – 01.10.2011.

4.    Oral B., Topuz, V., Kıyak İ., Atış, S., Sağlam, Ş., “Rüzgar-Güneş Hibrid Güç Sistem Beslemeli Bir Mekanın Aydınlık Düzeyinin Led’li Armatürler Kullanılarak Kontrolü”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 05.06.2008 - 05.06.2011.

5.    Ekren, N., Erdal, H., Onat, M., Sağlam, Ş., “Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Aydınlatma Sisteminin Bulanık Mantık ile Kontrolü”, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 13.11.2002 - 13.11.2005.

YÖNETTİĞİ LİSANSÜSTÜ TEZLER

Yüksek Lisans :

   

·      Dursun Ayhan, Bina Montajlı Güneş-Rüzgar Hibrid Elektrik Güç Sistemlerinin Analizi, İkinci Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent Oral, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, 2011.

 

·     Harun Yenice,  Güneş Enerji Sistemlerinde Maksimum Enerji Dönüşümü İçin Güneş Takip Sistemi Ve Güç Kontrol Uygulaması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı.

 

·     Muhammet Bilgin,  Fotovoltaik Panellerin Verimine Panel Yüzey Sıcaklığı Etkisinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı,  (M.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Destekleniyor.)

 

Doktora:

 

 

·     Ali Sinan Çabuk, Tekerlek İçi Fırçasız Doğru Akım Motorları İçin Verim Parametrelerinin İncelenmesi, İkinci Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgül Üstün, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı, (M.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Destekleniyor.)

 

 BELGE VE  SERTİFİKALAR

·         Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, “İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı” Eğitici Belgesi.