Veysel Gazi

Profesör / Full Professor
Marmara Üniversitesi / Marmara University
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Dept. Electrical and Electronics Engineering
Göztepe Yerleşkesi / Goztepe Campus

Kadıköy 34722 İstanbul, Türkiye / Turkey
tel: +90 (216) 348-0292 / dah. /ext. 1660

e-posta / e-mail: veysel.gazi [at] marmara.edu.tr
WWW: http://mimoza.marmara.edu.tr/~veysel.gazi/


 Dersler

 

Teaching

Araştırma

 

Research

Yayınlar

 

Publications

Projeler

 

Projects

Mesleki Aktiviteler

 

Professional Activities

Kısa Özgeçmiş

 

Short Bio

Öğrenci Adayları İçin

 

For Prospective Students

Açık Pozisyonlar

 

Open Positions


felixdoggie