10.12.2016

 

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                           

     T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

     SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

     İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ

      TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

     BASIN BÜLTENİ

Bilim ve teknolojide yaşanan baş döndürücü gelişmelerin küreselleşme sürecinin en temel dinamiğini oluşturduğu bir dönemde, artık bilim-teknoloji ve ekonomi politikalarının odağına inovasyon olgusu yerleşmiş durumdadır. İnovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın, ekonomik büyüme ve gelişmenin en temel unsurlarından birisidir. Bu bağlamda, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans programıyla Türkiye’nin sosyoekonomik sorunlarından biri olan inovasyon ve girişimcilik yeteneği konusundaki eksikliklere çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.

Günümüz küresel rekabet ortamında, teknoloji ve iş dünyasında ortaya çıkan yenilikleri teorik düzeyde analiz etmek; bu akımların sonucu olarak özel ve kamu sektöründe oluşan sorunları çözebilmek, bununla birlikte fırsatlardan da pratikte yararlanabilmek için bir takım yeni bilgi ve becerilere sahip olmak, bir gerekliliğin ötesinde bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bu teknolojik yenilikleri ve yarattığı sosyoekonomik sonuçları anlayabilmek ise, iktisadi bir bakış açısıyla beraber işletme, istatistik ve hukuk gibi disiplinlerin de konuya katkılarını ihmal etmeyen bütüncül bir kavrayışla mümkün olabilir. Bu nedenle İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programında yer alan derslerin ve bu dersleri verecek öğretim üyelerinin seçiminde farklı disiplinlerden olabildiğince yararlanılmasına özen gösterilmiştir.

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programı, öğrencilerin yeni iş yapma modellerini öğrenmesini, inovasyon süreçlerini analiz edebilmesini, iktisadi, organizasyonel ve kurumsal değişimleri içeren yeni buluş ve yeniliklerin ortaya çıkarttığı problemleri tanımlayarak çözebilmesini, yenilikleri uyarlayıp, inovasyon yönetimiyle ilgili teknikleri geliştirebilme yeteneklerinin kazandırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca programa katılacak olan öğrencilere çalıştıkları sektörler itibariyle şirketlerinde inovasyon kültürünü oluşturacak bilgilerin verilmesi, inovasyon ekonomisi ve politikalarının öğretilmesi ve yeni fikirlerin iş modeli haline getirilebilecek yeteneklerin kazandırılması öncelenmektedir.

2007 yılında kurulmuş olan Türkiye’nin inovasyon ve girişimcilik ekonomisi odaklı bu ilk yüksek lisans programını başarıyla tamamlayacak olan öğrenciler, aynı zamanda ülke ekonomisinin ulusal rekabetçilik gücünün artırılmasına da katkıda bulunacaklardır. Günümüzün gözde programlarından olan inovasyon ve girişimcilik ekonomisi, yakın gelecekte yükselen bir kariyerin anahtarı olacaktır.

Programın Hedeflediği İş Alanları:

Bu program, yüksek teknolojili firma çalışanlarının yanı sıra, bankacılık, finans, bilişim gibi inovatif ve rekabetçi sektörlerdeki firmaların çalışanlarını, mezuniyet sonrası yaşanan iş bulma rekabeti içerisinde fark yaratmak isteyen yeni mezunları ve kendi işlerini kurmayı amaçlayan girişimci adaylarını hedeflemektedir. Bu programı tercih eden öğrenciler, "mesai saatleri dışında kalan" ders programıyla, “tez yazma koşulu olmayan 1 yıllık bir eğitimin” sonunda, inovasyon ve girişimcilik alanında yeni işler bulma ya da mevcut işlerindeki kariyerlerinde yükselme imkânına kavuşabilmektedir.Üstelik artık ALES zorunluluğu söz konusu olmadığı gibi herhangi bir 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmanız yeterlidir

Yenilenen ders içerikleriyle birlikte 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren teknogirişimciliğe ve teşvik politikalarına daha fazla ağırlık verilecek olan programımızda inovasyon ve girişimcilik ekonomisinin genel çerçevesini oluşturacak makro ve mikro içerikli derslerin yanı sıra uygulamada aşağıdaki konulara odaklanılacaktır:

ü  Türk Patent Enstütüsü üzerinden patent, marka, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline yönelik başvuru süreçlerinin nasıl gerçekleştiği ve bu süreçlerde önemli hususların neler olduğu, sınai mülkiyet haklarıyla ilgili teşviklerden nasıl yararlanılabileceği.

ü  AB Proje Döngü Yönetiminin ne olduğu, bu yönteme göre Avrupa Birliği projelerinin nasıl hazırlandığı ve başvuru sürecinde kritik olan konuların neler olduğu.

ü  TÜBİTAK, KOSGEB gibi kamu kurumlarının girişimcilik ve Ar-Ge desteklerinin neler olduğu.

ü  Üniversitemizin İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) danışmanı olan öğretim üyelerimiz öncülüğünde, öğrencilerimizin ve ilişkili oldukları firmaların bahsi geçen destek ve projelerden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin ipuçları.

4. dönem öğrenci alımlarını 23 Ocak 2017 tarihinde yapacak olan programımızın kontenjanı 35 kişi olarak belirlenmiş olup, programa başvurular online olarak 2-13 Ocak 2017 tarihleri arasında enstitünün kurumsal web sitesi olan https://sbe.marmara.edu.tr adresinden yapılabilecektir. Her türlü soru ve sorunlarınız için enstitünün çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Taklitlerimizden Sakının -2007©

İletişim:

Çağrı Merkezi: 0216 6276272

E-posta: inovasyon.girisimcilikekonomi@gmail.com

Sosyal Medya: https://www.facebook.com/inovasyonvegirisimcilikekonomisi/