Sempozyum, Konferans ve Etkinlikler

 "80. YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEMPOZYUMU"
  Konulu Duyuru

 

80. YILINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ SEMPOZYUMU

 

1. Gün                     : Sultan Ahmet Rektörlük Binası Büyük Salon

2 -  3. Gün               : Dr. İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi  - Göztepe Kampusu

 

1. GÜN

29 Ekim 2003

 

AÇILIŞ, 09.30 – 10.00

 

 • Saygı Duruşu

 • İstiklâl Marşı

 • Açış Konuşmaları

                        Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

                        Merkez Müdürü

Prof. Dr. Orhan OĞUZ

M. Ü. Kurucu Rektörü

Prof. Dr. Tunç EREM

                        Rektör

 

I. OTURUM, 10.00 – 11.15

 

LÂİK HUKUK DÜZENİ

 

 • Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER

Oturum Başkanı
 • Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL

“Cumhuriyetin Temel İlkelerinden Lâiklik

 • Prof. Dr. Yılmaz ALTUĞ

“Türkiye’de Lâik Hukuk Sisteminin Kurulması”

 • Yard. Doç. Dr. Halide PEK

“Türkiye’de Lâisizmin Sosyo – ekonomik Yapılanması”

TARTIŞMA. 11.15- 11.30

 

 ARA, 11.30 – 12.00

 

KONSER

 

M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Konseri

Düzenleyen:

Prof. Cemalettin GÖBELEZ

 

2. GÜN

30 Ekim 2003

 

II. OTURUM, 9.30 – 10.45

 

EĞİTİM

 

 • Prof. Dr. Sema Sevinç ERGEZEN

Oturum Başkanı
 • Prof. Dr. Ayla OKTAY

“Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Eğitim”

 • Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR

“Cumhuriyet Döneminde İlköğretim”

 • Doç. Dr. İrfan ERDOĞAN

“Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim”

 • Doç. Dr. Sefer ADA

“Cumhuriyet Döneminde Halk Eğitimi”

TARTIŞMA, 10.45 – 11.00

ARA, 11.00 – 11.15

 

III. OTURUM, 11.15 – 12.30

 

YÜKSEK ÖĞRETİM VE BİLİM

 

·          Prof. Dr. Kemal BERKMAN

Oturum Başkanı

·          Doç. Dr. Mustafa KAÇAR

“Cumhuriyetin Devraldığı Yüksek Öğretim Mirası”

·          Prof. Dr. Aykut KAZANCIGİL

“Atatürk’ün Yüksek Öğretim Reformu ve Sonrası”

·          Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

“Atatürk Döneminde “Millî Türk Tıp Kongreleri”

·          Prof. Dr. Türkel MİNİBAŞ

“Liberalleşen Türkiye’de Bilim – Üniversite İlişkisi”

TARTIŞMA, 12.30 – 12.45

YEMEK, 12.45 – 14.00

 

2. GÜN

30 Ekim 2003

 

IV. OTURUM, 14.00 – 15.15

 

DİL VE EDEBİYAT

 

·          Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALİ

Oturum Başkanı

·          Dr. Arzu E. ÖZTÜRK

“Atatürk Devri’nde Türk Dili Üzerine Görüşler ve Çalışmalar”

·          Yard. Doç. Dr. Esra KARABACAK

Cumhuriyet Döneminde Türk Dili Gramerciliği”

·          Doç. Dr. Şehnaz ALİŞ

“Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında  Düzyazı ve Şiir”

·          Doç. Dr. Enver TÖRE

“Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Tiyatro”

TARTIŞMA, 15.15 – 16.00

ARA, 16.00 – 16.15

 

V. OTURUM, 16.15 – 17.30

 

KÜLTÜR VE SANAT

 

·          Prof.  Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEKİN

Oturum Başkanı

·          Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM

“Cumhuriyetin 10. Yıl Kutlamalarında Sanat”

·          Prof. Dr. Ayla ERSOY

“Cumhuriyet Döneminde Resim ve Heykel”

·          Prof. Dr. Filiz KAMACIOĞLU

“Cumhuriyet Döneminde Müzik Sanatı”

·          Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU

“Cumhuriyet Dönemi Türk Sineması”

TARTIŞMA, 17.30 – 17.45

 

3. GÜN 

31 Ekim 2003

 

VI. OTURUM, 09.30 – 10.45

 

İKTİSAT

 

·          Prof. Dr. Suat OKTAR

Oturum Başkanı

·          Doç. Dr. Alkan SOYAK

“Türkiye’de Ulusal Plânlamanın Evrimi”

·          Yard. Doç. Dr. Mustafa ÇELEN

“Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Kamu Borçlanma Zihniyetindeki Dönüşüm”

·          Yard. Doç. Dr. Nadir EROĞLU

“Türkiye’de İktisat Politikalarının Gelişimi”

·          Yard. Doç. Dr. Murat KORALTÜRK

“Türkiye’de İktisat Kültürünün Evrimi”

TARTIŞMA, 10.45 – 11.00

ARA, 11.00 – 11.15

 

VII. OTURUM, 11.15 – 12.30

 

DIŞ POLİTİKA

 

·          Prof. Dr. Mahmut İhsan ÖZGEN

Oturum Başkanı

·          Prof. Dr. Nadir DEVLET

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Rusya ve Orta Asya Siyaseti”

·          Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN

“Türkiye’nin Orta Doğu Politikası”

·          Doç. Dr. Mesut CAŞIN

“Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin Dış Politika  ve Güvenlik Stratejilerinin Parametreleri”

TARTIŞMA, 12.30 – 12.45

 

YEMEK, 12.45 – 14.00

 

3. GÜN

31 Ekim 2003

 

VIII. OTURUM, 14.00 – 15.15

 

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ:

KÜLTÜREL BOYUT

 

·          Prof. Dr. Muzaffer DARTAN

Oturum Başkanı

·          Nilgün CERRAHOĞLU Gazeteci Yazar

“Türkiye – AB İlişkilerinin İtalya Perspektifinden Değerlendirilmesi”

·          Prof. Dr. Semra PAŞAZADE

“Türkiye – AB İlişkilerinin Fransa  Perspektifinden Değerlendirilmesi”

·          Prof. Dr. Nedret KURAN BURÇOĞLU

“Türkiye – AB İlişkilerinin Almanya Perspektifinden Değerlendirilmesi”

TARTIŞMA, 15.15 – 16.00

ARA, 16.00 – 16.15

 

IX. OTURUM, 16.15 – 17.30

 

GÜNCEL KONULAR

 

·          Prof. Dr. Cevdet KÜÇÜK

Oturum Başkanı

·          Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

“Küreselleşme, Ulus Devlet ve Türkiye”

·          (E). Gen. Dr. Halil ŞİMŞEK

“Ermeni Diasporasının Cumhuriyete Yönelik Faaliyetleri”

·          Barış DOSTER Gazeteci Yazar

“Son Gelişmeler Işığında Türkiye’nin Avrasya Siyaseti”

TARTIŞMA, 17.30 – 17.45

 

KAPANIŞ, 17.45 – 18.00

 


<- Geri Dön
   | Genel | Akademik | İdari | Kütüphane |
| Hizmetler | Kampüs | Duyurular | Webmail | Ana Sayfa |

Marmara Üniversitesi, Göztepe Kampüsü 34722 Göztepe / İSTANBUL
Bilişim Merkezi