Alkan Soyak

  Küreselleşme Sürecinde Ulusal Teknoloji Politikası ve Türkiye: Sınai Mülkiyet Hakları ve

 Ar-Ge Teşvikleri Açısından Bir Çözümleme,

İstanbul: Bilim ve Teknik Yayınevi, 2000

 ÖNSÖZ

Türkiye’de 1980 sonrası süreçte planlı kalkınma, sanayileşme gibi kavramların bir kenara itildiği, ucuz işgücüne dayalı ve karmaşık teknolojiler gerektirmeyen tekstil, gıda gibi basit sanayi ürünlerinde uzmanlaşma doğrultusunda dünya ekonomisine eklemleşmeyi içeren bir sanayi politikasının benimsendiği, birçok iktisatçı tarafından kabul edilmektedir. Böylesi bir süreçte, sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge faaliyetleri ve sanayide teknolojik yenilik gibi konulardan bahsetmek, ayrıntılarla uğraşmak olarak nitelenebilir. Türkiye’nin 2000’li yıllarda, yani “Enformasyon Devrimi”nin sonuçlarının tüm şiddetiyle yaşanacağı bir çağda, küreselleşme sürecinden artılarla çıkabilmesi mevcut sınai yapıyı dönüştürebilmek, yeni teknolojiler üreten bir ekonomi haline gelebilmekle mümkündür. Küreselleşme bu açıdan bir yandan fırsatlar sunan, diğer taraftan bazı engellemeleri de beraberinde getiren bir süreç olarak yaşanacaktır. Böylesi bir süreçte sanayide ve teknolojide arzulanan dönüşümü sağlayabilmenin ön koşullarından birisi de ulusal bir sanayi ve teknoloji politikası oluşturmak ve uygulamak olarak ortaya çıkmaktadır

Bu kitabın yazılmasındaki temel amaç; dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme sürecinin, Türkiye’nin ulusal teknoloji politikasını ne yönde biçimlendirdiğini gözler önüne serebilmek, böylesine verili koşullarda ülkeye özgü ulusal bir teknoloji politikasının temel çizgilerini belirginleştirebilmektir. Bu süreçte etkilenmesi mümkün iki alan üzerinde özellikle durulacaktır: Sınai mülkiyet hakları ve Ar-Ge faaliyetleri.

Kitabın yazılması sürecinde bazı kritik verilere ulaşamasaydım, temel iddialarımı kanıtlayabilme konusunda yetersiz kalabilirdim. Bu noktada önemli yardımlarını gördüğüm Türk Patent Enstitüsü ve TTGV’nin çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Yazım sürecinde bana ait tüm ailevi ve bireysel sorumluluklarımı paylaşan, çalışmayla ilgili açmaza düştüğüm noktalarda önerileriyle beni rahatlatan, eşim ve meslektaşım Y. Doç. Dr. Münevver SOYAK’a ne kadar teşekkür etsem azdır. Çalışmanın kitap olarak yayımlanması hususunda verdikleri destekten ötürü Prof. Dr. Suat OKTAR ve Y. Doç. Dr. Suat YAVUZ’a, bilgisayar ortamında yaşanan teknik sorunların çözümündeki yardımlarından dolayı da Arş. Grv. Cengiz BAHÇEKAPILI’ya şükranlarımı sunarım.

Her çalışmada olabileceği gibi, bu kitapta da eksik ve hatalar olabilir. Bunların hepsi yazara aittir. Umulur ki bu kitap, konuyla ilgilenenlerin zihninde bazı soru işaretleri bırakır.  

Alkan SOYAK, Nisan 2000, Bahçelievler,