Anasayfa

                                                                                                                                                                                     

 

sbe_logo

 

 INGEM©

 

  İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK EKONOMİSİ

 

ARAŞTIRMA METİNLERİ

 

 

 

 

 

 

Araştırma Metinleri

 

 (2016-2023)

 

     -Nazlı Korkut ve Burak Sabah, "Çokuluslu Şirketlerin Ar-Ge Harcamalarında Sektörel Eğilimler ve Teknolojik Yeniliklerde Öncü Şirketler", Aralık, 2016  -Tam Metin-

 

 -Çiğdem Çil Yıldız, "Yeni Teknolojilerin Bankacılık Sektörüne Olan Sosyoekonomik Etkileri:Türkiye Örneği, Bitirme Projesi, No.2, Mayıs 2017- Tam Metin

 

    -Nazlı Korkut, "Kavramlar ve İş Modelleri Üzerinden Sosyal Girişimcilik ve Kapsayıcı İşletmeler: Türkiye'de Sosyal Girişimcilik", No.3, Haziran 2017, Tam Metin

 

 

 

 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin bilimsel araştırmalarının yayınlandığı elektronik yayındır.

Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

 

          INGEM©  2016-2023

 

 

Editör

Prof. Dr. Alkan Soyak

 

 

 

Editör Yardımcıları

Doç.Dr. Serhat Yaşgül

 

 

Danışma Kurulu

Prof.Dr. Cengiz Bahçekapılı

Prof. Dr. Sinem Ergun

Prof. Dr. Bige Aşkun

Doç. Dr. Esra Yüksel Acı

Doç.Dr. Serhat Yaşgül

Dr. Öğr. Üy. Murat Koraltürk

Dr. Öğr. Üy. Zeynep Zafir Bahçekapılı