Anasayfa

 

MÜ. İKTİSAT POLİTİKASI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

“Sanayi Ve Teknoloji Politikaları: Ülke Uygulamaları”

Seminer Programı

 ‘2018–2019’*

 Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Alkan Soyak

 Öğr. Üye Yrd: Araş. Grv. Mustafa Zuhal

 

 

TARİH

DERSİN NİTELİĞİ

ÖĞRENCİNİN İSMİ

SEMİNER KONUSU

      
   
                                               
                                    Proposal tesliminde son gün
 

 

Teorik Ders

 

 

                                                 

Genel çerçeveye yönelik anlatım

   

        

   1. Seminer

 

— Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme: Ülke Deneyimleri ve Türkiye için SWOT Analizi

 

—Ulusal (İnovasyon) Yenilik Sistemleri: Teori, Ülke Örnekleri ve Türkiye İçin SWOT Analizi

 

— Bölgesel İnovasyon Sistemleri ve Teknoparklar: Ülke Deneyimleri ve Türkiye için SWOT Analizi

 

 

 

 

 

2. Seminer

 

—Kapitalizmin krizleri, iş çevrimleri ve Yaratıcı yıkıcılığın önemi: Örnek olaylar

—Yenilenebilir enerji teknolojileri ve sürdürülebilir kalkınma: Türkiye için SWOT analizi

 

— Tarımsal biyoteknoloji ve genetiği değiştirilmiş organizmalar: Türkiye için SWOT analizi

   

   3. Seminer

 

—Gelişmekte olan ülkelerde ÇUŞ'ler ve Ar-Ge Faaliyetleri İlişkisi: Türkiye'den Örnek Olaylar

— Fikri ve Sınaî Haklar: GOܒlerin Kalkınmasında Ne Kadar Gerekli?: Türkiye İçin SWOT Analizi

 

 

 

 

Vize Dönemi

 

 

  

                                           Ara Sınav

   

     4. Seminer

 

—Türkiye'de 1930'lardaki Devletçi ve Planlı Sanayileşme Modeli ve Kadro Hareketinin Etkileri

 

—Planlı Dönemden Günümüze Türkiye’de Bilim-Teknoloji Politikalarının Gelişimi

 

— AB Sanayi ve Teknoloji Politikaların Evrimi ve Türkiye’nin Uyum Sorunları: Türkiye İçin SWOT Analizi

 

      
5. Seminer
 

—IMF ve Dünya Bankası'yla İlişkiler Sonucunda Türkiye'nin Kalkınma ve Sanayileşme Anlayışında Yaşanan Dönüşüm

 

— Planlı Dönemden Günümüze G. Kore’de Kalkınma Deneyimi ve Bilim-Teknoloji-Sanayi Politikaları İlişkisi  

 

— Asya Ülkelerinin Kalkınma Deneyimleri: Çin Halk Cumhuriyeti

 

— Asya Ülkelerinin Kalkınma Deneyimleri: Japonya

 

 

 

 

6. Seminer 

 

— Endüstri 4.0: Türkiye'nin Yakalama Potansiyeli (SWOT Analizi)

 

— Uluslararası Rekabet Gücünü Belirleyen Etmenler ve Türkiye’nin Sektörel Rekabet Gücü Analizi

 

 

 

7. Seminer

 

— Yeni Teknolojilerin Bankacılık Sektörü Üzerine Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği

 

—Dünya'da Yazılım Sanayisinin Gelişimi ve GOÜ Deneyimleri: Hindistan, İrlanda, İsrail ve Türkiye

 

— Enformasyon-Komünikasyon  Teknolojilerinde (ICT) Gelişmeler ve Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye Örneği

 

 

 

8. Seminer

 

 

 — Yeni Teknolojilerin Emek Süreci ve Sendikalar Üzerine Etkisi: Türkiye Deneyimi (Sektörel olabilir)

 

—Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret: Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye Örneği

—Dijital Divide (Sayısal Uçurum): Dünyada Mevcut Durum ve GOܒlere Yönelik Politika Önerileri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------

 

*  1) Seminer çalışmaları dönem sonu sınavına 60 puan üzerinden yansıtılacaktır. Seminer programına katılmayan öğrencilerin dönem sonu sınavına girmesi anlamsızdır.

    2) Seminer dersleri ve sunumlarında %70 devam zorunluluğu söz konusudur

    3) 60 puanın %50'si "araştırma çalışmasının niteliği ve bilimsel yazım kuralları", diğer %50'siyse sunuş performansı üzerinden değerlendirilecektir.  

     4) Ödevle ilgili proposallar en geç ....tarihi saat 17,00'ye kadar Arş. Grv. .....a teslim edilecektir. Böylelikle bir "seminer katılım listesi" oluşturulacaktır.

    5) Sunum yapacak öğrenciler, sunum yapılacak derste "seminer katılım listesinden" her hafta kurayla belirlenecek ve ödevin tamamı o gün teslim alınacaktır. Seminer dersindeki kurada ismi çıktığı halde sınıfta 

      bulunmayan öğrencilerin seminer notu 0 (Sıfır) kabul edilecektir. Her hafta en az iki öğrenci sunum yapacaktır.

    6) Sunumlarda çalışmanın özünü yansıtacak bir şekilde (maksimum 20 sayfa) powerpoint hazırlanması ve projeksiyon kullanılması zorunludur. 

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                         Prof. Dr.Alkan Soyak