Alkan Soyak'ın kaleminden,

 

Der ve Derin Yayınları'ndan 2 kitap birden! Kitapçılarda...

 

Online Satın almak için: Idefix

 

Teknoekonomi: Seçme Yazılar, Der Yayınları, Haziran 2008,

 

ISBN: 978-975-353-350-8

 

Kapak Arkası

Teknoloji ve Yenilik İktisadı’nın kurucularından Chris Freeman ve Luc Soete, Türkçeye “Yenilik İktisadı” olarak çevrilen başyapıtlarında şu saptamayı yapıyorlar:

“Birçok iktisatçı için teknolojik değişmenin değerlendirilmesi, iktisadi gerçekten kopuk bir bilmecedir. Bunun başlıca nedeni, geleneksel iktisat çerçevesinde teknolojinin, örneğin iktisadi büyüme etkileri olan dışsal bir faktör sayılması… belli bir parametrik değer ötesinde, ancak bilim adamları ve mühendislerin açacağı ‘kara kutu’ içindeki bir değişken olmasıdır. İktisat biliminin topluma katkı sınırlarının bilincinde olanlar, eğer teknolojinin iktisadi büyüme ve kalkınmaya katkısını yorumlayacak bir iktisat vizyonuna sahip olurlarsa, daha da övgüye değer bir iş yapmış olacaklardır”

Elinizdeki bu kitap, iktisadın topluma katkı sınırlarının farkında olan ve teknolojinin iktisadi sorunlardaki merkezi rolünü önemseyen bir iktisatçının, ilgili konudaki yazılarının sistematik bir şekilde toplanmasından oluşuyor. Övgüye değer bir iş olup olmadığını ise zaman belirleyecek…

Prof. Dr. Alkan Soyak Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü Öğretim Üyeliğinin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi” Bilim Dalı Başkanlığı’nı sürdürmektedir

 

Krizalit: Ekonomiye ve Hayata Dair Yazılar, Derin Yayınları, Haziran, 2008,

 

ISBN: 978-9944-250-29-0

 

Kapak Arkası

"Krizalit...tırtılın kendi çevresine ördüğü koza içindeki devinimsiz, kelebeğe ya da böceğe dönüşme evresindeki durumu... Bir süre sonra krizalit çatlar, ıslak bir ortamda içinden kısa kanatlı bir kelebek doğar.” Nihayet elinizdeki bu kitapla birlikte “kelebeğin doğma vakti” geldi. Bazen gündemin belirlediği ama çoğu zaman da gündemden bağımsız olarak kaleme alınan; bazılarında bir iktisatçının ekonomik olaylara, bazılarında ise hayata bakışını yansıtan toplam yirmi dört yazı var elinizde.