BELGELiK agaçları

 
Yeşil Anıtlar

VolkanYalazay
3. sınıf / Resim 1 (2000-2002)

Ana Sayfa + Kapsama Alanı + Künye + ders BELGELiGi

 

   Ağaçları, toplum psikolojisine olan etkilerine göre üçe ayırmak mümkündür. Bu ayrım aynı zamanda ağaçların korunmaları ile ilgili değerler ölçütlerini de belirler.

   Sıradan ağaçlar: Elbette “sıradan” sözcüğü ile bu ağaçların değersizliğini vurgulamak istemiyorum, bu sözcükten kastım günlük yaşamımızda her yerde rastladığımız ağaçları anlatmaktır. Onlara bahçemizde, yolda, parkta yani hemen her yerde rastlarız. Bize güzel duygular hissettirirler, kimi mevsim mutluluk, kimi mevsimde hüzün verirler. Bu ağaçları insan ömrüne göre değerlendirdiğimiz de gençliklerini yaşayan ağaçlar olduklarını söyleyebiliriz.

   Bu ağaçlardan bazıları birçok olumsuzluğa direnir, insanlara, egzoz gazına, gövdesine yapışan asfalta, böceklere, mantarlara baş kaldırarak yaşlanırlar. Bu ağaçlar büyüklükleri ile dikkatimizi çekerler, ancak daha uzun süre yaşayabilirler, yani anıt ağaç olma potansiyelleri vardır. Bu nedenle de “korunmaya değer ağaç” statüsü ile korunma altına alınırlar.

   Böyle orta büyüklüğün biraz üzerine çıkmış olan ağaçlar bu olumsuz koşullara biraz daha direnseler, dişlerini sıksalar, baktığımızda bizi oldukça etkileyecek boyutlara ve ilginç görüntülere ulaşırlar. Bu ağaçlar anıt ağaçlardır. Ancak onları bu kadar kolay anlatmak pek doğru değildir, çünkü bu ağaçların farklı farklı yanları vardır.

   Anıt ağaçlar boy, yaş, çap bakımından kendi türlerinin alışılmış ölçülerinin üzerine çıkan, yada çok ilginç farklılıklar gösteren, veya yöre kültürü ve folklorik açıdan değeri olup doğal bir uzun ömre sahip olan ağaçlardır. (Prof. Dr. Ünal Asan)

   Tanımda kendi türlerinin alışılmış ölçülerinin üzerine çıkan ağaçlardan bahsedilir, çünkü ağaçlar büyüklüklerine göre farklılıklar gösterirler, küçük ağaçlar da vardır, büyük ağaçlar da, hatta çok büyükleri de. Sözgelimi bir porsuk ağacı 1,5 m çap yapılabildiğinde bu ölçü onu anıt ağaç yaparken aynı ölçü bir çınarı en fazla korunmaya değer ağaç yapar, çünkü çınar ağacının genel karakteri porsuk ağacına göre büyüktür.

   Anıt ağaçlar sadece yaş, çap ve boy ölçüleri ile anıt olmazlar, kimi ağaçlar vardır ki şekilleri itibarı ile insanı oldukça şaşırtırlar, etkilerler. Böyle özellikler taşıyan ağaçlar da anıt ağaçlardır. Bu ağaçlara çok güzel bir örnek İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanı’ndaki “Ahtapot Çınar” ismiyle bilinen ağaçtır.

   Bir de yöre kültürü açısından çeşitli söylencelere, masallara, hikayelere konu olmuş ağaçlar vardır, bu ağaçlar bulundukları yörenin insanları tarafından saygı ve sevgiyle korunurlar. Bu ağaçlara tarih boyunca hikayelerde rastlarız. Günümüzden bir örnek verecek olursak Bolu’da Abant Gölü yakınında bulunan “Uşaklı Çam” iyi bir örnek olur. Çocukları olmayan kadınların  gidip bu ağaca sarıldıkları takdirde çocuklarının olacağına inanılır ve ağaca baltasını vurup bir hafta sonra ölen çobanın hikayesi anlatılır.

   Anıt ağaçların  birbirinden farklı özellikleri olsa da her birinin doğal bir uzun ömre sahip olmaları gerekmektedir.

 Yani bu ağaçlar nesiller boyu görülebilecek kadar uzun ömürlü ağaçlar olmalıdırlar. Bu nedenle oldukça kısa ömürlü olan kavak, söğüt, kızıl ağaç gibi ağaçlar ölçüleri ne denli büyük olursa olsun anıt sayılmazlar.