erken UYARI

Ana Sayfa + Genel Ana sayfa + ders Belgeliği

Fay Sırtında Yaşamak


      
 "Yeryüzünün en aktif kırıkları arasındaki Kuzey Anadolu Fay Hattı, 1939'dan beri 13 büyük depreme neden oldu.


1999 Ağustos'unda İzmit yakınlarında fayın kırılmasıyla bitişik kesimlerde de gerilim birikmeye başladı; bunun sonucunda kasım ayında doğuda yeni bir deprem yaşandığı gibi, batıda da ileride deprem olma olasılığı güçlendi. Bundan sonra olacaklar Marmara Denizi'nden geçen fayın yapısına bağlı."
        "Dünyanın bu kesiminde yaşayan insanlar, toprakta meydana gelen bu ani ve şiddetli değişimlerden çağlar boyunca doğaüstü güçleri sorumlu tutmuş. İ.Ö. 464'te bir deprem Sparta'yı yerle bir edip sonunda köle isyanlarının çıkmasına neden olduğunda, eski Yunanlılar da Poseidon'u yeryüzünü sarsmakla suçlamıştı. İS 115'te İmparator Traianus da, Antiokheia (Antakya) kentini yerle bir eden depremi Hıristiyanların varlığına bağlayarak Piskopos Ignatios'u aslanlara attırmıştı."  national geographic

Depremler ve Faylar
Hareket eden levhalar birbirleri üzerine kuvvet uygularlar. Bu kuvvet yerkabuğundaki kayaçların direnç göstermesi yüzünden belli bölgelerde enerji birikimine yol açar. Bu enerji, kayaçların kırılma sınırını aştığı anda da kırılma (faylanma) olur ve biriken enerji açığa çıkar. Levha hareketleri yüzünden birikmiş gerilme enerjisinin aniden boşalmasına deprem diyoruz. (Ayrıca aktif volkanların içindeki hareketlilik nedeniyle oluşan ve yapıları farklı olan küçük depremler de vardır.)


Normal Fay

Ters Fay

Doğrultu Atımlı Faylar

Çöküntü (Graben): İki normal faylanma arasındaki bloğun çökmesi sonucu oluşur

Yükselti (Horst): İki normal faylanma arasında yüksekte kalan bloğa denir

Deprem sırasında açığa çıkan enerji, ses veya su dalgalarına benzeyen ve sismik dalgalar adı verilen dalgalar ile yayılır. Bu dalgalardan Cisim Dalgaları, P dalgaları ve S dalgaları olarak ikiye ayrılır. P dalgaları, en hızlı yayılan bu yüzden deprem kayıt aletlerinde (sismograf) en önce görülen dalgalardır. P dalgalarında, titreşim hareketi yayılma doğrultusu ile aynıdır. Daha yavaş yayılan S dalgaları, kayıt aletlerinde ikincil olarak görülen ve titreşim hareketi yayılma doğrultusuna dik olan dalgalardır. S dalgaları sıvı içinde yayılamazlar. Yüzey Dalgaları ise Cisim Dalgaları’na göre daha yavaş yayılırlar ancak genlikleri daha büyüktür. Hızı daha fazla olan Love ve genliği daha büyük olan Rayleigh dalgaları olarak ikiye ayrılırlar. Yapılarda yıkıma yol açan dalgalar S dalgaları ile yüzey dalgalarıdır. SAYISAL GRAFİK


 

P Dalgaları

S Dalgaları

Love Dalgaları

Rayleigh Dalgaları
Kaynak:  SAYISAL GRAFİK