PHP Dili içerisinde kullanılan bazı zaman fonksiyonları ve çıktıları aşağıdaki gibidir:
   
 * 1 ocak 1970 tarihinden itibaren şu ana kadar geçen zaman (Zaman Damgası - Timestamp): 
 - time() 1713035471  (saniye) 
 - microtime() 1713035471  (saniye) 
  0.56078800  (mikrosaniye) 
 
 * strtotime() fonksiyonu çıktıları: (1 Ocak 1970'den itibaren...) (Zaman damgası-Timestamp) 
 - strtotime("now") 1713035471  (saniye) şimdi. 
 - strtotime("+1 day") 1713121871  (saniye) 1 gün sonrası. 
 - strtotime("+3 day") 1713294671  (saniye) 3 gün sonrası. 
 - strtotime("-1 day") 1712949071  (saniye) 1 gün öncesi. 
 - strtotime("+1 week") 1713640271  (saniye) 1 hafta sonrası. 
 - strtotime("+1 month") 1715627471  (saniye) 1 ay sonrası. 
 - strtotime("+1 year") 1744571471  (saniye) 1 yıl sonrası. 
 - strtotime("8 May 2009") 1241726400  (saniye) 8 Mayıs 2009 tarihindeki. 
 
 * date() fonksiyonu çıktıları: 
 - date("g") 10  Saat (12 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 - date("G") 22  Saat (24 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 - date("h") 10  Saat (12 saatlik formata göre, iki karakter.) 
 - date("H") 22  Saat (24 saatlik formata göre, iki karakter.) 
 - date("a") pm  Küçük harfler ile am / pm. 
 - date("A") PM  Büyük harfler ile AM / PM. 
 - date("i") 11  Dakika. 
 - date("s") 11  Saniye. 
 - date("j") 13  Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde. 
 - date("d") 13  Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak iki karakter. 
 - date("t") 30  İçinde bulunulan aydaki toplam gün sayısı. 
 - date("n") 4  Ay (Rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 - date("m") 04  Ay (Rakam olarak iki karakter.) 
 - date("M") Apr  Ay (Yazı olarak üç karakter.) 
 - date("F") April  Ay (Yazı olarak.) 
 - date("y") 24  Yıl (İki karakter.) 
 - date("Y") 2024  Yıl (Dört karakter.) 
 - date("z") 103  Yılın kaçıncı günü olduğu. 
 - date("L") 1  Artık yıl ise 1 değilse 0. 
 - date("D") Sat  Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak üç karakter.) 
 - date("l") Saturday  Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak.) 
 - date("w") 6  Haftanın hangi günü olduğu(Rakam olarak, 0-Pazar, 5-Cuma.) 
 - date("r") Sat, 13 Apr 2024 22:11:11 +0300  RFC 822 formatında tarih. 
 - date("U") 1713035471  Zaman damgası(Timestamp). 
 - date("Z") 10800  Saniye olarak zaman bölgesi (time zone) kayması. 
 - date("H:i:s A") 22:11:11 PM  Şimdiki zaman. 
 - date("j-m-Y") 13-04-2024  Şu an ki tarih. 
 - date("z",strtotime("+1 week")) Bundan 1 hafta sonra yılın 110. günü olacak.
 - date("Y",strtotime("+55 month")) Bundan 55 ay sonra 2028 yılında olacağız.
 
 * Özel zaman fonksiyonları: 
 - mktime(saat, dakika, saniye, ay, gün, yıl)  Belirtilen tarihteki zaman damgası (timestamp) değerini verir. 
 - mktime(2,0,0,1,1,1970) -3600  1 Ocak 1970 tarihi saat 02:00:00 daki zaman damgası (timestamp) değerini verir. 
 - checkdate(ay, gün, yıl) Belirtilen tarihin geçerli olup olmadığını belirtir. Geçerli bir tarihte TRUE değilse FALSE değerini üretir. 
 - checkdate(2, 31, 2008)   31 Şubat 2008 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (FALSE) 
 - checkdate(11, 11, 1908) 1  11 Kasım 1908 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (TRUE)