PHP Dili içerisinde kullanılan bazı zaman fonksiyonları ve çıktıları aşağıdaki gibidir:
   
 * 1 ocak 1970 tarihinden itibaren şu ana kadar geçen zaman (Zaman Damgası - Timestamp): 
 - time() 1721800799  (saniye) 
 - microtime() 1721800799  (saniye) 
  0.61660700  (mikrosaniye) 
 
 * strtotime() fonksiyonu çıktıları: (1 Ocak 1970'den itibaren...) (Zaman damgası-Timestamp) 
 - strtotime("now") 1721800799  (saniye) şimdi. 
 - strtotime("+1 day") 1721887199  (saniye) 1 gün sonrası. 
 - strtotime("+3 day") 1722059999  (saniye) 3 gün sonrası. 
 - strtotime("-1 day") 1721714399  (saniye) 1 gün öncesi. 
 - strtotime("+1 week") 1722405599  (saniye) 1 hafta sonrası. 
 - strtotime("+1 month") 1724479199  (saniye) 1 ay sonrası. 
 - strtotime("+1 year") 1753336799  (saniye) 1 yıl sonrası. 
 - strtotime("8 May 2009") 1241726400  (saniye) 8 Mayıs 2009 tarihindeki. 
 
 * date() fonksiyonu çıktıları: 
 - date("g") 8  Saat (12 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 - date("G") 8  Saat (24 saatlik formata göre, 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 - date("h") 08  Saat (12 saatlik formata göre, iki karakter.) 
 - date("H") 08  Saat (24 saatlik formata göre, iki karakter.) 
 - date("a") am  Küçük harfler ile am / pm. 
 - date("A") AM  Büyük harfler ile AM / PM. 
 - date("i") 59  Dakika. 
 - date("s") 59  Saniye. 
 - date("j") 24  Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde. 
 - date("d") 24  Ayın hangi günü olduğu, rakam olarak iki karakter. 
 - date("t") 31  İçinde bulunulan aydaki toplam gün sayısı. 
 - date("n") 7  Ay (Rakam olarak 0 ile başlamayacak şekilde.) 
 - date("m") 07  Ay (Rakam olarak iki karakter.) 
 - date("M") Jul  Ay (Yazı olarak üç karakter.) 
 - date("F") July  Ay (Yazı olarak.) 
 - date("y") 24  Yıl (İki karakter.) 
 - date("Y") 2024  Yıl (Dört karakter.) 
 - date("z") 205  Yılın kaçıncı günü olduğu. 
 - date("L") 1  Artık yıl ise 1 değilse 0. 
 - date("D") Wed  Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak üç karakter.) 
 - date("l") Wednesday  Haftanın hangi günü olduğu(Yazı olarak.) 
 - date("w") 3  Haftanın hangi günü olduğu(Rakam olarak, 0-Pazar, 5-Cuma.) 
 - date("r") Wed, 24 Jul 2024 08:59:59 +0300  RFC 822 formatında tarih. 
 - date("U") 1721800799  Zaman damgası(Timestamp). 
 - date("Z") 10800  Saniye olarak zaman bölgesi (time zone) kayması. 
 - date("H:i:s A") 08:59:59 AM  Şimdiki zaman. 
 - date("j-m-Y") 24-07-2024  Şu an ki tarih. 
 - date("z",strtotime("+1 week")) Bundan 1 hafta sonra yılın 212. günü olacak.
 - date("Y",strtotime("+55 month")) Bundan 55 ay sonra 2029 yılında olacağız.
 
 * Özel zaman fonksiyonları: 
 - mktime(saat, dakika, saniye, ay, gün, yıl)  Belirtilen tarihteki zaman damgası (timestamp) değerini verir. 
 - mktime(2,0,0,1,1,1970) -3600  1 Ocak 1970 tarihi saat 02:00:00 daki zaman damgası (timestamp) değerini verir. 
 - checkdate(ay, gün, yıl) Belirtilen tarihin geçerli olup olmadığını belirtir. Geçerli bir tarihte TRUE değilse FALSE değerini üretir. 
 - checkdate(2, 31, 2008)   31 Şubat 2008 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (FALSE) 
 - checkdate(11, 11, 1908) 1  11 Kasım 1908 tarihinin geçerli olup olmadığını kontrol eder. (TRUE)