Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ

M.Ü. Eczacılık Fakültesi 2020-2021 Güz dönemi (Uzaktan eğitim) ders sunumları

o   Matematik ve İstatistik

Birimler ve Anlamlı Rakamlar

Kesirli Gösterme Yöntemi

Derişim Hesapları

Kartezyen Koordinat Sistemi

Logaritma

Denklemler

Diferansiyel ve İntegral Hesap

o   Fizik

Atomlar ve Fotonlar 1. Bölüm

Atomlar ve Fotonlar 2. Bölüm

Madde ve Fiziksel Özellikleri

Termodinamiğin Temel Kavramları