ders BELGELİĞİ
Portre Desen Sergisi
9 - 30 Ekim 2009
ENKA
OKULLARI  Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi
Sadi Gülçelik Spor Sitesi  İstinye-İSTANBUL

Ana Sayfa + H62 Yayınları + Belgelik  Sergileri


 

 

 

 

 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü H. Avni Öztopçu atölye öğrencilerinin portre çalışmaları, Enka Okulları Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisinde 9 Ekim 2009’da saat 17:00 de açılıyor.

Portre Desen Sergisi, 30 Ekim 2009 tarihine kadar izlenebilir.

Her yıl kendi bölümlerinde açtıkları "belgelik sergileri" diğer eğitim kurumlarına taşıyarak, sanat eğitimine katkı üretmek isteyen 1 numaralı Desen-Resim atölyesi; dünyaya açık olmayı, biçimi-doğayı kendi gözleriyle görmeyi, yorumlamayı, yaratıcı tavrı geliştirmeyi, eleştirel estetik bakışı amaçlayan, insanın çevresindeki objelerle temas miktarını arttırma, kişisel deneylere imkan verme uğraşısındadır.

Bu uğraşlar içerisinde çalışan atölye, geçmişteki belgelik sergilerinden bir seçki oluşturuyor. Hiç sergilenmemiş, dB portre yarışmalarından önemli bir bölümünü de bu sergiye sunuyor. Zamanın yetersizliğini aşma çabası, "ders BELGELİĞİ" çalışmalarına yeni çalışma alanları açmaktadır. Portre desen yarışması bu amaçla başlatılmış öğrenci ve mezunlarını kapsamaktadır. Son iki yıldır kapsama alanı genişletilmiştir.

ENKA OKULLARI
Dr. Clinton Vickers Sanat Galerisi
Sadi Gülçelik Spor Sitesi  İstinye\İst.
Tel: 0212 276 05 45\ Sanat Bölümü 124
_____________________________
Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-iş Anabilim Dalı 1 numaralı Atolye (Yrd.Doç.Dr. H. Avni Öztopçu)
Göztepe Yerleşkesi 81040 Fikirtepe-Kadıköy / İSTANBUL
0216 345 90 90
1 numaralı atölye dahili tel: 175

Exhibition Information
Portrait Drawing Exhibition
October 9 –30, 2009

Portrait drawings by H. Avni Öztopçu Atelier’s students from Marmara University’s Fine Arts Education Department open in Dr. Clinton Vickers Art Gallery in October 9, 2009, 5 pm.

The Portrait Drawing Exhibition can be visited until October 30, 2009.

Drawing – Painting Atelier No 1 wants to contribute to art education by taking their “archive exhibitions” which they open every year in their department to other educational institutions; they strive to stay open to the world, to see and interpret the form of nature with their own eyes, to develop a creative attitude, to develop a critical aesthetic attitude, to increase people’s contact with the objects around them and to create opportunities for personal experiments.

The group that works within these principles puts together an anthology of its past archive exhibitions. This anthology includes an important part of the dP portrait contests which have not been exhibited before. The effort to overcome scarcity of time encourages opening up new areas for “classroom archive” works. The portrait drawing contest has been initiated with this in mind and includes their new alumni. Its coverage area has been extended in the last two years.

Enka Schools
Dr. Clinton Vickers Art Gallery
Sadi Gülçelik Spor Sitesi, Istinye, Istanbul
Phone: 0212 276 05 45\ Art department extension: 124
_____________________________
Marmara University Ataturk Education Faculty
Fine Arts Education Department

Phones: 0216 345 47 05, 06, 07, ex: 175

S e r g i y e   k a t ı l a n   ö ğ r e n c i l e r
Arzu Arabacı
Ahmet Doksanoğlu
Ali Yılmaz
Alpay Aksayar
Ayşe Bezenmiş
Birgül Eser
Burcu Pehlivan
Cemil Aliyev
Çiğdem Gürcan
Didem Kabak
Emin Balıkçı
Filiz Kansu
Gökçe Yavaş
Halil Şentürk
Heval Tonger
İnci Bulut
Mehmet Şah Kayhan
Okay Özkan
Ömer Faruk Tokmak
Seda Yalçın
Sedat Akdoğan
Sibel Kocakaya
Sidar Baki
Songül Avşar
Suat Öğüt
Şahin Çelikten
Tayfun Tınmaz
Ufuk Ülker
Yıldız Kepçeli