ana sayfa + ders BELGELİĞİ + KUNDUZ + H62  

TÜRKÇE
"Düşünme ile dil, görme ile dil arasında sıkı bir ilişki vardır.
Yaratıcı bir görme, yaratıcı düşünme, dilde de yaratıcı olur." T.M.

 

 

Çeviri Dünyası
Turgay Fişekçi,
Cumhuriyet 11 Haziran 2003

Yayın dünyamıza yeni katılan Dünya Yayıncılık'ın ilk yayımlandığı kitaplardan biri olan Çeviri Seçkisi 1- Çeviri Düşünenler (Hazırlayan: Mehmet Rifat) bu alana ilgi duyanlar için temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

1940'larda, o zamanki Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde bir çeviri rönesansı yaşamıştık. Yunan - Latin klasiklerinden çağdaş klasiklere dek dünya kültürünün temel yapıtlarının dilimize aktarılması eylemine girişilmişti.

Ülkemizin önde gelen aydınları, kendi asıl uğraşlarının yanında birer çeviri gönüllüsü gibi katılmışlardı bu eyleme.

Sonraki yıllarda özel yayınevleri bayrağı devraldılar ve çeviri yapıtları yayımını sürdürdüler.

Çeviri alanı, gerçek yapılan işin niteliği nedeniyle bir bilim dalına dönüşmüş olması, gerekse yayın, ücret vb. çeşitli günlük sorunları içermesiyle de karmaşık bir alan.

İşin bilim yanının, üniversitelerin çeviri bölümlerinde tartışılması sürüyor. Yayıncılık alanına yaslanan pratik yanı ise sorunlarla dolu. Bu sorunlar o denli ağır ki, bu alanda her yıl mezun olan çok sayıdaki öğrenciden edebiyat çevirisini uğraş edinmesi beklenenler bile ilk birkaç deneyimden sonra geri çekiliyorlar.

Türkçe, deyimleriyle, müziğiyle, benzersiz benzetmeleriyle, içinde binbir tat gizleyen bir dil. Türkçe edebiyatın yanı sıra, çeviri dilinin de bu zenginliği, renkliliği yansıtması beklenir.

Ancak küresel ölçüdeki dil kirlenmesi, Türkçeyi de, yazar ve çevirmenleri de derinden etkilemekte. Çoğumuz ayrımında bile olmadan Türkçe sözcüklerle, yabancı cümle kalıplarıyla konuşur, yazar olduk.

Eski ustaların çevirilerini okurken Türkçe tadı alırdık.Okuduğumuzun çeviri bir metin olduğunu unuturduk çoğu zaman. Hatta kimi çeviri yapıtlar için, aslı mı daha güzel, Türkçesi mi tartışmaları yapılırdı.

Bugün bu noktanın çok uzağındayız. Neredeyse sözcüğü sözcüğüne çevirilen ama yan  yana dizildiğinde güzel cümleler oluşturamayan çeviriler okuyoruz sıklıkla.

Dünya öyle bir noktaya geldi ki, hiçbir sorun, ötekilerden bağımsız değil. Çeviri sorunlarını mı tartışacaksınız, işte hemen küreselleşen dünya içinde Amerikan İngilizcesinin, bütün öteki diller üstünde oluşturduğu baskı karşınıza çıkıyor.

Bu koşullarda ulusal ve azınlık dillerinin zenginliklerinin korunabilmesi, yazın ve çeviri dili olarak zenginleşebilmesi çok güç. Önce bu baskıların önlenmesi gerek.

Sonra, kitabın hayatın dışına göçtüğü bir dönemde, binbir emekle çevrilen bir yapıt, kaç basılacak, kaç satılacak da çevirmen hakkını alacak?

Artık dünyada hiçbir sorunun kolay çözümü yok. Her alanda küresel ölçekte mücadele gerekiyor.

Çeviri Seçkisi 1 - Çeviriyi Düşünenler'i okurken büyük mutluluk duydum. Kitap bu alanda verilen emekleri, harcanan çabaları öylesine kapsamlı yazılarla, söyleşilerle, anılarla, alıntılarla aktarmış ki, çeviri alanına özgü meslek sorunlarını yansıtan bir kitap değil de, tanıklıklarla dolu, canlı bir tarih kitabı okumuş gibi oldum.

Üniversitelerimizin çeviri ve edebiyat bölümlerinde okuyan öğrenciler, çevirmenliği  uğraş edinenler! Ne olmuş, ne bitmiş, nereden nereye gelmişiz, neler konuşmuş, neler tartışmışız?

Bütün bunları anlatırken sizi de içine çekecek, yaptığınız işle, okuduğunuz kitapla bağınızı güçlendirecek, alanında ilk kez yapılmış bu çalışma paylaşılmayı bekliyor.

 
----- Original Message -----
From: "Turgay Fisekci" <tfisekci@hotmail.com>
Sent: Saturday, June 14, 2003 6:59 PM
Subject: Re: 11 Haziran 2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki "Çeviri Dünyası"

Sayın
Avni Öztopçu,

Yazıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederim.
Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Saygılarımla,

Turgay Fişekçi


From: "avni" <avni@marmara.edu.tr>
To: <tfisekci@hotmail.com>
Subject: 11 Haziran 2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki "Çeviri Dünyası"
Date: Sat, 14 Jun 2003 12:29:51 +0300

Sayın
Turgay Fişekçi;
11 Haziran 2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki "Çeviri Dünyası" isimli makalenizi "ders BELGELiĞi DİL KOLU" sayfasında yayınlamak istiyorum....
Öğrencilerim için hazırladığım bu sitede yazınızın yayınlanmasına izin vermenizi dilerim.
Saygılarımla..

H. Avni Öztopçu


Sardunya Turgay Fişekçi (ders BELGELİĞİ 'belgelik ağaçları')