ÖMER ÖNALAN – HOME PAGE

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İ.İ.B.F.İŞLETME BÖLÜMÜ
SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİMDALI

[BEYZA]


 BAŞARIYA DAR VE ZOR YOLLARDAN ERİŞİLİR!

 English
( English)Hava Durumu

KİŞİSEL WEB
EŞİM
KIZIM
LİNKLER

[BEYZA]
KIZIM!

beyzadan mesaj FİNANS MÜHENDİSLİĞİ

Beyza Önalan Dünyalar Tatılısı Canımın içi Kızım.
• OSMANİYE-1967
• 
• LİSANS: Ç.Ü.Fen-Edebiyat Fak.Matematik Bölümü
•  Y.LİSANS: M.Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
•  DOKTORA: M.Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Yardımcı Doçent •  Matematiksel Finans

•  Finansda Stokastik Modeller
•  Finans Mühendisliği
•  Kararlı Paretian Dagılımların Finansal Uygulamaları
•  Uzun- Vadeli Bagımlılık
•  Kendine-Benzer Stokastik Süreçler
•  Finansal Modellemede Martingale Metodları
•  Semimartingale Modeller
•  Levi Süreçlerinin Finansal Uygulamaları
•  Faiz Oranlarının Modellenmesi
•  Alternatif Portföy Seçim Modelleri
•  Kararlı CAPM
•  APT ve Türkiyede Uygulanabilirliği
•  Exotic Opsiyonların Fiyatlandırılması
•  Riskin -Degeri (Value-At Risk)
•  Copulas ve Finansal Risk Yönetimi

•  GENEL MATEMATİK (2000- 2001)
  
•  BİLGİSAYAR (2000-2001)
  
•  FİNANS MATEMATİGİ (2000-2001)
  •  MATEMATİKSEL FİNANS
  

•  FİNANSDA STOKASTİK ANALİZ
  

• FİNANS MÜHENDİSLİĞİ
  

•  YATIRIM TEORİSİ
  

• 
  


Webmaster: Ömer ÖNALAN |

ARAMA MOTORLARI:[PHOTO]
Finansda Stokastik Metodlar


STOKASTİK ANALİZ       MATEMATİKSEL FİNANS       FİNANS MÜHENDİSLİĞİ

 

ÖMER ÖNALAN: Yayınlanmış Çalışmalar


 • " STOKASTİK FİNANSAL MODELLEME", Marmara Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2000,Cilt : XVI,Sayı :1, s. 289-297.
 • " MATEMATİKSEL FİNANS'IN STOKASTİK METODLARI", M.Ü. Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi, Muhasebe Finansman Dergisi ,Yıl,9-Sayı 13,Ağustos 2000,s.123-129
 • " Uzun -Vadeli Bağımlılığın Hisse Senetlerinin Risk - Getiri Modelleri Üzerindeki Etkisi", M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XV, Sayı: 1,Yıl: 1999 Sayfa: 311-322

 • "Riskten Kaçınma ve Hisse Senedi Fiyatlarının Martingale Özelliği Üzerine", M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,Cilt :XIII ,Sayı:1-2, Yıl: 1997, Sayfa: 141-155
 • "Kararlı Paretian Piyasalarda Portföy Seçimi ve Opsiyonların Fiyatlandırılması", M.Ü.İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı:1, Yıl: 1996, Sayfa:157-170
 • "Menkul Kıymet Piyasasında Sürekli Fiyat Süreçleri Üzerine", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖNERİ, Cilt:1, Sayı:4, Yıl: Ocak 1996, Sayfa:147-151
 • "Stokastik İntegrasyon ve Süreksiz Martingaleler Üzerine Bir İnceleme",M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XI , Sayı:1-2, Yıl: 1995, Sayfa: 197-205
 • "Stokastik Süreçlerin Sınıflandırılması ve Alt Stokastik Süreçler Üzerine Bir İnceleme",Dokuz Eylül Üniv . İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:10 , Sayı: 2, Yıl:1995 , Sayfa:333-347
 • "Semimartingale Sınıfına Göre Stokastik İntegrasyon Üzerine Bir İnceleme",M.Ü. İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 1,Yıl: 1995, Sayfa: 213-224
 • "İhtimal Ölçümünün Değişimleri ve Martingale Uzaylarının Kestirilebilir Temsili",M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ÖNERİ, Cilt:1, Sayı: 3, Yıl: Haziran 1995, Sayfa:153-156
 • "Al'Kindi ve Matematiksel Mantık", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ÖNERİ, Cilt:1, Sayı: 3, Yıl: Haziran 1995, Sayfa: 149-151
 • "Martingale Genelleştirmeleri ve Bu Genelleştirmeler Altında Korunan Martingale Üzerine Bir İnceleme", M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ÖNERİ, Cilt:1, Sayı: 2, Yıl: Ocak 1995, Sayfa : 133-136
 • "Markov Süreçleri" , M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,ÖNERİ, Cilt:1, Sayı : 1, Yıl: Haziran 1994, Sayfa : 125-130

ANA SAYFAomeronalan@marmara.edu.tr

Webmaster: Ömer ÖNALAN