Anasayfa

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı

                                                      (OKUMA LİSTESİ  (2018–2019)                                                     

 

      Sanayi Politikası Ve Teknolojik Gelişme   (I) 

               Sanayi Ve Teknoloji Politikaları: Ülke Uygulamaları (II)       

(I)-(II) Alkan Soyak, Teknoekonomi, Der Yayınları, (Genişletilmiş 2. baskı)  İstanbul, 2011

(I)-(II) Alkan Soyak, Teknoekonomi, Der Yayınları, (Genişletilmiş 2. baskı)  İstanbul, 2011

(I)  Alkan Soyak, Teknoloji İktisadına Giriş: Teori- Politika-Ülke Deneyimleri, Ders Notu, MÜ. İİBF, İktisat Bölümü, İstanbul, 2002

  (II) Uğur Eser, Dünya sanayiye Yeniden Dönerken Türkiye Dünya Sanayiinin Neresinde?, İktisat ve Toplum, Sayı.45, 2014 (Full Text)

(I)  Hacer Ansal, “Değişik Perspektiflerden Teknoloji”, İktisat Dergisi,  No: 2908, Mayıs, 1985 

(II) Aykut Göker, Bilim-Teknoloji-Sanayi Üçlemesi, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1995

(I)  Erol Taymaz,  “Sanayi ve Teknoloji Politikaları”, ODTÜ Gelişme Dergisi, 20(4), 1993 

(II) N. Kemal Pak ve Ergun Türkcan, “Türkiye-G. Kore Kalkınma ve Teknoloji Politikaları”, Cumhuriyet Bilim Teknik, 1 Temmuz 2000  (Full Text)

(I)  Alkan Soyak, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Önemi”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,  Yıl:1, Sayı:1, 2005, ss.11-30 (Full Text) 

(II) Ar-Ge ve İnovasyon: Sistemin Değiştirilme Çabası, TMMOB Ölçü Dergisi, Mayıs 2008, (Full Text)

 (I) Chris Freeman, “Yeni Teknoloji Ve Yetişme Sorunu”,  Çev: Aykut Göker, Endüstri  Mühendisliği  Dergisi, Cilt : 2, Sayı : 10, freeman.htm   (Full Text)

(II) TÜBİTAK,  "Vizyon 2013" (Full Text)

(I)- (II) Fikret Şenses ve Erol Taymaz, "Unutulan Bir Toplumsal Amaç : Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı", ERC Working Papers in Economics, 2003, (Full Text)

(II) Bilim ve Teknoloji Dosyası, TMMOB Ölçü Dergisi, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, Aralık 2005  (Full Text)

(I) TÜBİTAK, İnovasyonun Değişen Ortam ve Şartları, Hükümetlerin /Devletin Yeni Rolü, TÜBİTAK-BTP, Nisan 1999     (Full Text) 

(II) Oktar Türel, Türkiye'de Sanayi Politikalarının Dünü ve bugünü, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2007 Sanayi Kongresi (Full Text)

(I)-(II) M. Kiper, Üretim Ekonomisi İçin Sanayi ve Teknoloji Politikaları, USİAD, 2009 (Full Text)

(II) Yakup Kepenek, “Türkiye’nin 1980 Sonrası Sanayileşme Süreci”, 75 Yılda Çarklardan Chip’lere (içinde),  İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, ss.229–240 

(I)-(II) C. Okan Tuncel, “Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları: Doğu Asya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersler”, Maliye Dergisi, 2014 (fullText)

(II) Türkiye'nin Rekabet Gücü için Sanayi Politikası Çerçevesi, TEPAV (Full Text)

(I)  Hacer Ansal, Esnek Üretimde İşçiler ve Sendikalar, Pos Fordizm'de Üretim Esnekleşirken İşçiye Neler Oluyor?, Birleşik Metal-İş Sendikası Yayınları (Full Text)

(I)-(II) M. Kiper,  "Ar-Ge ve İnovasyon Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar ve Bu Kapsamda Türkiye için Öneriler", TOBB, 2010 (Full Text)

(I) Alkan Soyak, "Teknolojiye Dayalı Sanayileşme: Sanayi 4.0 ve Türkiye Üzerine Düşünceler", Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 11, Haziran 2017 (Full Text) (II) TÜSİAD, Türkiye'nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0, Mart 2016
Yayın No: TÜSİAD-T/2016-03/576, 2016 (Full Text)

 

Güngör Uras, Sanayileşecektik Büyüyecektik N'oldu Bize?, Doğan Yayınları, 2017

 

II. Dönem Seminer Takvimi için tıkla

 

Not: (Full Text) işareti olan kaynakları aktif olan linkten indirebilirsiniz!!

Öğr. Üyesi: Prof. Dr. Alkan SOYAK