ders BELGELiĞi FELSEFE kolu

"Bilim ve felsefe dört duvar arasında hapsedilmemeli,
problemlerimizi ele almalıdır...
Herkese düşen iş, kendi alanında buna çabalamak ve
alanının hakiki adamı olmaktır."
 yazılar listesi

 desen yazıları
 ders BELGELiGi
 yapılan-edilenler

 
26 KASIM 2001'de "dB FELSEFE kolu" sayfaları hazırlanmaya başlanmıştır.
Son değişiklik tarihi 
22 Ocak 2017

 iletisim


T. Mengüşoğlu : 
"Eğer insan yaşadığı ortamda yüksek ve aşağı, halis ve sahte başarılar arasında bir farkın yapılmadığını görürse, o zaman insan kendi kendisini yetiştirmek için bir çaba göstermez"


D Ü Ş Ü N C E   T A R İ H İ
O r h a n   H a n ç e r l i o ğ l u

Sorunumuz TÜBA’dan Büyük - Doğan Kuban
...Felsefe geleneği olmayan ve din adamından başka hiçbir uzman yetiştirmemiş olan Osmanlı toplumunda bir eğitim ve bilim felsefesi nasıl formüle edilebilirdi? Bunu bugüne kadar beceremediğimiz için bugün yaptığımızı yarın bozuyoruz. Kaldı ki bilimsel ahlak bilim adamları arasında gelişmemişse, toplumun başka kesimlerinde de gelişmiyor.... yazının tamamı >>>