(Anasayfa)

Lisans Dersleri

İlgili Bölüm ve  Sınıf

Ders İzleme Programı

İktisadi Planlama

İktisat Bölümü (4. Sınıf)

link (izlence)

link (ders notu)

İktisadi Planlama

Ekonometri Bölümü  (3. sınıf)

link (ders notu)

Ekonomik Planlama ve Planlama Politikası

Maliye Bölümü    

(4. sınıf)

link

Teknoloji İktisadı ve Politikası

İktisat Bölümü (3. Sınıf)

link (ders notu)

Turizm Ekonomisi

İktisat Bölümü (4. Sınıf)

link

 

Planlı Dönemde Türkiye Ekonomisi

Ekonometri Bölümü 

(4. sınıf)

link

 

Lisansüstü Dersleri

İktisat Politikası Bilim Dalı

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Bilim Dalı

Ders İzleme Programı

Okuma Listesi

Sanayi Politikası ve Teknolojik Gelişme

Yüksek Lisans 1. Dönem

link

link

Ülke Örnekleriyle Sanayi ve Teknoloji Politikaları

Yüksek Lisans 2. Dönem

link

link

Teknoloji İktisadı

Doktora 1. Dönem

link

 link

Türkiye’de İktisadi Planlama Uygulamaları

Doktora 2. Dönem

link

link

Globalizasyon Süreci ve Ekonomik Politikalar Üzerindeki Etkisi

İşletme Bölümü Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans  

     Tezli

        link

Tezsiz 

link

Uluslararası Ticarette Yenilik ve Ürün Geliştirme Politikaları

Gedik Üniversitesi, Doktora

 

Link

Uluslarası Ticaret Teori ve Politika

Gedik Üniversitesi, Doktora

     link

seminer

 Link

Ders Notu

Ulusal Yenilik Sistemleri ve Ülke Deneyimleri

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans

   

Yenilik İktisadı

 

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans  

 

 

link(syllabus)

 

  link-seminer-takvim

Yenilik İktisadı

İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans  

 

link(syllabus)

 

  link-seminer-takvim