Marmara Üniversitesi Akademik Bilgi Bankası

Rahmi Deniz Özbay
Profesör Doktor
İktisat Fakültesi - İktisat Bölümü
E-Posta:

Yabancı Dil

SınavPuanYıl
ÜDS802009

Lise

Lise AdıGiriş YılıMezuniyet Yılı
Bakırköy Ticaret Lisesi19801983

Lisans

ÜniversiteFakülte/YüksekokulBölümGiriş YılıMezuniyet Yılı
Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme (Muhasebe Finansman Uz.)19831989

Lisansüstü

TürTez KonusuTez Danışmanı
Yüksek LisansOndokuzuncu Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı MaliyesiDoç. Dr. Ahmet Tabakoğlu
Doktora 19. Yüzyılda Osmanlıda Devletin Emek İstihdamıProf. Dr. Tiğinçe Oktar

Akademik Deneyim

ÜnvanBaşlangıçBitişÜniversiteFakülteBölüm
Araştırma Görevlisi19922003Marmara ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü ve İİBFİktisat
Araştırma Görevlisi Doktor20032004Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat
Öğretim Görevlisi Doktor20042007Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat
Yardımcı Doçent Doktor2007 2011Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat
Doçent Doktor2011 2012Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesiİktisat
Doçent Doktor2012 2016Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesiİktisat
Profesör Doktor2016-Marmara Üniversitesiİktisat Fakültesiİktisat

İdari ve Akademik Görevler

Görev YeriUnvan Başlangıç TarihiBitiş Tarihi
The British Library, London Misafir Araştırmacı 19992000
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcısı 20072009
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Enstitü YK Üyesi 20072009
Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Erasmus Koordinatörü 20072009
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı 2011 2012
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü YK Üyesi 2011 2012
Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanı2011 2014
Marmara Üniversitesi Dekan Yardımcısı2012 2013
AYK, Türk Tarihi Kurumu Kafkas Araş., Çalışma Grubu Üyesi 2014 2015
Marmara Üniversitesi Fakülte YK Üyesi2018 -
AYK, Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi2018 -

Kitap

 • Özbay, R. D. (2014). GÜRCİSTAN Sosyo-Ekonomik Yapısı Dünya ve Türkiye ile İlişkileri, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • Özbay, R. D. (2011). Teknoparklar Teknolojik Bilginin Ticarileşmesi. Akademik Yayınlar. İstanbul Ticaret Odası Yayınları. İstanbul (Yaşar Bülbül ile birlikte).

Kitap Bölümü

 • Özbay, R.D. (2017). Vesikacı Bir İktisat Tarihçisi Ahmet Tabakoğlu, Yaşayan Türk Tarihçileri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss. 237-250 (978-605-241-107-0)
 • Özbay, R.D. (2016). Kuzey Kafkasya’dan Göçler ve Türkiye’de Kafkasyalılar, Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi, Yetişkin Kültür Yayımları: Akademik Kitaplar, İstanbul, ss. …. (978-605-9786-18-8)
 • Özbay, R.D. (2016). Türkiye’de Iktisat Tarihçiligi: Ömer Lütfi Barkan ve Mustafa Akdag, Türk Tarihçileri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, ss.203-238 (978-605-318-737-0)
 • Özbay, R. D. (2015). İktisat Tarihinin Metodolojisi, Özel Tarih Alanları Nasıl Çalışılır?, Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, Tarihçi Kitabevi, 7. Baskı, İstanbul, ss. 351-360
 • Özbay, R. D. (2012). Çalışma Hayatı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları, Osmanlı İktisat Tarihi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3043, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1992, Ankara, ss. 190-220
 • Özbay, R. D. (2011). İlan-ı Ticaret Resimli İlanlar Perspektifinde Osmanlı'dan Cumhuriyet'e İstanbul Ticari Hayatı. Tarih Dizisi. İstanbul Ticaret Odası Yayınları. İstanbul (Mario Levi, Serdar Öztürk ile birlikte).
 • Özbay, R. D. (Eylül 2009). Osmanlı Devleti’nde Bir Teknoloji Transferi Yöntemi Olarak Yabancı İşgücü İstihdamı. Tülin Aren Armağanı. Pamuk Yayıncılık (sf 191-220). İstanbul  (Yaşar Bülbül ile birlikte).
 • Özbay, R. D. [Çeviren], (2004). Dedem Hüseyin Atıf Beşe, Bir Cemiyet-i Osmaniye Askerinin Savaş Hatıratı ve Bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının Yaşam Öyküsü, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Özbay, R. D. (1998). Kafkasya Ülkeleri ve Kırım’ın Sosyo-Ekonomik-Siyasi Statüleri ve Kısa Tarihleri. Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye ile İlişkileri. Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Mer (sf 391-463). İstanbul

Uluslararası Makale

 • Arslan, H. ve Özbay, R. D. (2015). İktisadî ve siyasî etkenlerle Osmanlı’da dış göç: 16. yüzyılda mühimme defterlerinde, Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi, 30. Sayı, 2015/1, 397-424. (İndeksler: TUBITAK-ULAKBIM, ProQuest CSA Sociological Abstract, EBSCO SocINDEX - with Full Text and Index Copernicus)
 • Özbay, R.D., Dinçer, H., Hacıoğlu, U. (2011). Internet based innovation strategy for the banks in the era of 2008 global financial crises. International Journal of Business and Social Science, 2(22), ss. 85–89. (İndeksler: Cabell's Directories, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ Directory of Open Access Journals, EBSCOhost Research Databases, Journal Seek, Index Copernicus International, ProQuest, GALE Cengage Learning, The Australian Research Council (ARC), Massmann International Buchhandulg GMBH)
 • Özbay, R. D. (2010). Sanayi Devriminin Tartışmalı Bir Kurumu Olarak Patent ve Osmanlıda İhtira Beratı Kanunu, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Sayı 1. Cilt XXVIII sf 37-56 .(İndeksler: EBSCOhost, ECONLIT)
 • Bülbül, Y., Özbay, R. D. (2007). Osmanlı İmparatorluğu’nda Teknolojiye Karşı Direncin İktisat Tarihi. , İş, Güç-The Journal Of Industrial Relations And Human Resources, Vol:9 No:4 September, p. 19-41. (ISSN: 1303-2860) (İndeksler: EBSCOhost, Index Islamicus, Index Copernicus, Worldwide Political Science Abstracts, Sociological Astracts,Ulakbim Sosyal Bilimler Veritabanı, Cabells Directory, Asos Index)

Uluslararası Bildiri

Ulusal Makale

Ulusal Bildiri

 • Özbay, R.D., Özbek, A. (2016). Çevresel Etkilerin Ekonomik Maliyeti, I. Ulusal Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, 24 Aralık 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul
 • Özbay, R. D. (2012). Meslektaşlarını Yetiştiren Hoca, Ustalara Saygı Programı: Ahmet Tabakoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri, AKM, Adapazarı 29 Kasım 2012.
 • Özbay, R. D. (2011). 1912’den Günümüze İktisat Politikaların Bir Eleştirisi, Büyük Türkiye’ye Doğru: 1912’den Geleceğe İktisadi Hayatımız Sempozyumu, Türk Ocakları’nın Kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle, İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu, İstanbul 24 Aralık 2011.

Yönetilen Tezler

 • Yüksek Lisans
 • 23. GİZEM KÖSE, Osmanlı Sarayında Kölelerin Sosyo-Ekonomik Durumu ve Etkileri, devam ediyor.
 • 22. MEHTAP KILIÇER,  Osmanlı'dan Cumhuriyet Dönemi'ne Türkiye'de Koku Endüstrisi, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019
 • 21. GÜLÇİN OĞUZ, "Türkiye'de 2. Meşrutiyet ve Cumhuriyet Dönemlerinde, İktisat Politikaları Ekseninde Tarım Sektörü (1908- 1939)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2018
 • 20. MEHMET SAVAN, "II. Meşrutiyet Döneminde Sırat-ı Müstakim Mecmuası örneğinde İslamcıların iktisadi görüşleri (1908-1912)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
 • 19. FERAH ÇARK, "19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nde neft ve petrol üretimi ve imtiyazları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
 • 18. ZEKİYE IŞIK, "Türkiye'de uçak üretimi: 1936-1950", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
 • 17. AYŞE ÖZBEK, "Doğal kaynaklar ekonomisi ve sürdürülebilirlik bağlamında çevre ve ekolojik (Yeşil) ekonomi tarihi: 1960-1980", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
 • 16. MURAT GÜNGÜL, "Cumhuriyet Döneminde sanayileşmede model arayışları: İktisadi ve siyasi dönüşümlerin etkileri (1923-1950)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
 • 15. ZELİHA KOCAKAYA, "XIX'yy da Osmanlı Devletinde çift yanlı muhasebe sistemine geçiş", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
 • 14. GÖKHAN GELEGEN, "Planlı dönemde kırsal kalkınma bağlamında bir girişim: Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu (1963-1995)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
 • 13. CİHAN YAPIŞTIRAN, "19. yüzyıl ikinci yarısında Bitlis ve tütün", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
 • 12. ONUR YERLİTAŞ, "Osmanlıdan Cumhuriyete Sümerbank Beykoz Deri Kundura Fabrikası", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
 • 11. TURAN KESKİN, "Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yapılan ticaret (1838-1914)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
 • 10. YUNUS EMRE ÖZSARAY, "Kafkas toplumlarında kurumlar: Sosyal ve ekonomik örgütlenme biçimlerinde değişim", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
 • 9. HALUK GÜZEL, "Devletçi ve liberal dönem iktisat politikalarının makro ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri 1930-1939/1950-1960", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
 • 8. HALE ÇATALCA, "Bankacılık sektöründe teknolojik ürün geliştirmenin sürdürülebilir rekabete etkisi", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 7. HALUK ERSOY, "Finansal krizlerin finansal güvenlik ağlarının evrimine etkisi", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 6. SEYİT AHMET IŞKIN, "Türk bankacılık sisteminde alternatif dağıtım kanalları (elektronik bankacılık) hizmetlerinin riskleri ve denetimi", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 5. AZİZ BATTAL, "Katılım bankalarında kredilendirme, maliyet ve fiyatlama: Örnek bir uygulama", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 4. RASİM GÜL, "UCP 600 ve bankalarda akreditif uygulamaları: Örnek olay incelemeleri", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 3. YAREN ÖZDÖL, "Yenilikçiliğin rekabet gücüne ve şirket piyasa değerlerine etkileri, bir uygulama: Turkcell örneği", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 2. GERÇEK GEÇGEL, "1923-1950 arası Cumhuriyet Dönemi KOBİ'leri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
 • 1. TURGUT TUĞRUL TURABOĞLU, "Türk sigorta sektörüne yapılan yabancı sermayeli yatırımlar ve sektöre etkileri", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sigortacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
 • Doktora
 • 7. GÖKAY KARADUMAN, 18.YY Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Beledi Hizmet ve Uygulamaları, devam ediyor
 • 6. ARZU KANSOY, III. Selim Dönemi Mihrimâh Sultan, Rüstem Paşa Ve Hâce Ayşe Sultan Vakıflarının Osmanlı Devleti’nin Sosyo-Ekonomik Hayatındaki Yeri, devam ediyor
 • 5. MUSTAFA ÖZTÜRK, Cavid Bey'in İktisadi Düşüncesi ve Uygulamaları, devam ediyor
 • 4. CİHAN YAPIŞTIRAN, Tanzimat Sonrası Devlet-Aşiret İlişkisinde Ekonomik Motivasyonun Etkileri: Milli Aşireti (1839-1914), devam ediyor.
 • 3. ŞABAN BIYIKLI, Zihniyet Araştırmaları Bağlamında Sabri Ülgener'in Araştırma Yöntemi ve Klasik Kaynaklarının Kritiği, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019
 • 2. SELDA EKE, "Ticari alacak riskleri yönetiminde kredi sigortaları ve ekonomik büyümeye etkisinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
 • 1. HASAN DİNÇER, "Bankacılık sektöründe yeni hizmet geliştirmenin rekabet stratejilerindeki değişimlere etkisi", Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Bankacılık Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010

Kongre(Sempozyum) Etkinlikleri

Yönetimsel Görevler (Düzenleme Kurulu)

 • Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, 2007
 • Bilgi, Ekonomi ve Bilim Kongresi, 2009 --
 • İkinci İktisat Tarihi Kongresi, Elazığ, 2010
 • 8. Türk Deniz Ticareti Sempozyumu, 2016
 • Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi, İzmir, 2019
 • "IX. Uluslararası Atatürk Kongresi, 2019

Proje

Proje AdıDestekleyen KurumNitelikDurum
Osmanlı Devleti’nde Sanayileşme ve İşgücünün Yapısı (1839-1908)Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjeleriUlusalTamamlandı

Üye Olunan Dernekler ve Meslek Kuruluşları

Dernek Adı/Kuruluş Görev Tarihi
Türk İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu Kurucu Üye 2004
Kafkas Vakfı Kurucu Üye 2007
TDBB Türk Dünyası Belediyeler BirliğiYüksek Danışma Kurulu Üyesi 2014
TÜRMOB Türkiye SM. ve YMM Odaları BirliğiSMMM, BD 2014
İSMMMO İstanbul Serbest Muh. M.M. OdasıSMMM, BD 2014
Uluslararası Kafkas Derneği Kurucu Üye 2018

Akademik Dergilerdeki Görevler

Dergi AdıGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları DergisiHakem20102010
Akademik İncelemeler Dergisi Hakem20112013
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi Hakem2012-
M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Öneri Dergisi Hakem20112016
Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi Hakem20142014
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Hakem2015-
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Hakem2018-
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi Hakem2012-
TUBİTAK Hakem20152015
TUBA Hakem20152015
Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi Hakem20172018
International Journal of Management Economics and Business Yayın Kurulu2012 2014
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Hakem2016-
ÇATI - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bilimsel Yayın Organı Danışma Kurulu Üyesi2007 -

Verdiği Dersler

Dersin AdıSeviye
Türk İktisat Tarihi MetinleriDoktora
Paleografya ve DiplomatikYüksek Lisans
Osmanlı Toplumunda Ekonomi ve Teknoloji Yüksek Lisans
Ekonominin Tarihsel Gelişimi ve Yeni EkonomiYüksek Lisans
İktisadi AnalizYüksek Lisans
Mikro İktisatYüksek Lisans
Makro İktisatYüksek Lisans
Kafkasya İktisat Tarihi Yüksek Lisans
İktisat TarihiLisans
Uluslararası Ekonomik İlişkiler TarihiLisans
İktisat Felsefesi Lisans
İktisat Tarihinde Kaynaklar ve Belgeler Lisans
Medeniyetler Tarihi Lisans

Akademik İlgi Alanları

Akademik İlgi Alanları
İktisat Tarihi, Osmanlı Ekonomisi, Emek Tarihi, Yeni Ekonomi, Teknoloji Tarihi.

© 2007 - 2010 Marmara Üniversitesi Bilişim Merkezi