Anasayfa/Homepage           Projeler / Projects

YAYINLAR / PUBLICATIONS

 

Makaleler / Journal Articles

Ozmantar, M. F., & Akkoc, H. (2017). Voices and Values in Shaping the Subjectivity of Pedagogical Content Knowledge. Cogent Education, https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1401195

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2017). Becoming a mathematics teacher: the role of professional identity, International Journal of Progressive Education, 13 (3), 48 – 59

Yeşildere-İmre, S., Akkoç, H., Baştürk-Şahin, B.N. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Temsil Biçimlerini Kullanarak Matematiksel Genelleme Yapma Becerileri, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. 8 (1), 103 – 129.

Selçuk, A. S. ve Akkoç, H. (2017). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri konusundaki informel istatistiksel çıkarsamaları üzerine bir inceleme, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 45,  1-21

Yazır, F. ve Akkoç, H. (2017). Meslek Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaöğretim Matematik Öğretim Programındaki Cebir Konularına Ait Kavramsal ve İşlemsel Bilgi Yeterlilikleri, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 34-54.

Akkoç, H., Balkanlıoğlu, M.A. & Yeşildere-İmre, S. (2016). Exploring Preservice Mathematics Teachers’ Perception of Mathematics Teacher through Communities of Practice. Mathematics Teacher Education and Development. 8(1), 37-51.

Gülbağcı-Dede, H. ve Akkoç. H. (2016). Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarına Katılan Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kimliklerinin Karşılaştırılması, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Sayı 7, Cilt 1, 188-206.

Akkoç, H. (2015). Formative questioning in computer learning environments: a course for pre-service mathematics teachers. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 46 (8), 1096-1115.

Akkoç, H., Yeşildere-İmre, S. & Balkanlıoğlu, M. A. (2014). Examining Identity through Story Telling. Research in Mathematics Education. 16 (2), 204-205.

Akkoç, H. & Özmantar, M.F. (2013). Use of Multiple Representations in Technology-Rich Environments, Research in Mathematics Education, 15 (2), 189 – 190.

Akkoç, H. (2012). Bilgisayar Destekli Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Matematik Öğretimine Entegrasyonuna Yönelik Hizmet Öncesi Eğitim Uygulamaları ve Matematik Öğretmen Adaylarının Gelişimi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Sayı 2, Cilt 3, 99-114.

Yeşildere-İmre, S. & Akkoç, H. (2012). Investigating the development of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of generalising number patterns through school practicum, Journal of Mathematics Teacher Education, 15, 207–226.

Bingolbali, E., Akkoç, H., Ozmantar, F. Demir, S. (2011). Pre-Service and In-Service Teachers’ Views of the Sources of Students’ Mathematical Difficulties, International Electronic Journal of Mathematics Education, 6 (1), 40-59.

Akkoç, H. (2011). Investigating the development of prospective mathematics teachers' technological pedagogical content knowledge, Research in Mathematics Education - Current Report, Vol. 13, No. 1.

Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, ss. 141-153.

Uğurlu, R. ve Akkoç, H. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, ss. 155-167.

Özmantar, M.F., Akkoç, H., Bingölbalı, E., Demir, S. & Ergene, B. (2010). Pre-Service Mathematics Teachers' Use of Multiple Representations in Technology-Rich Environments, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 6 (1), 19-37.

Akkoç, H. & Akbaş-Gül, N. (2010). Radyan Kavramına İlişkin Öğrenci Güçlüklerinin Giderilmesine Yönelik Tasarlanan Bir Öğretme Yaklaşımının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 97-130.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2010). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel Stratejiler Bağlamında İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.

Ogan-Bekiroglu, F. & Akkoç, H. (2009). Pre-service teachers’ instructional beliefs and examination of consistency between beliefs and practices. International Journal of Science and Mathematics Education, 7 (6), 1173-1199.

Akkoç, H. (2008). Pre-service mathematics teachers' concept images of radian, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (7), 857 – 878.

Akkoç, H. (2007) Matematik öğretiminde bilgisayar kullanımının sınıf prafiğine entegrasyon süreci: integral kavramı, EDU7, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt2, Sayı 2.

Akkoç, H. (2006) Fonksiyon Kavramının Çoklu Temsillerinin Çağrıştırdığı Kavram Görüntüleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1-9.

Akkoç, H. (2005) Fonksiyon kavramının anlaşılması: Çoğul temsiller ve tanımsal özellikler, Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research), Yıl 5, Sayı 20, s. 14 – 2

 

Kitaplar /  Books

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Olasılık ve İstatistik Öğretimi (VUstat Yazılım CD’si Ekli). Pegem Akademi: Ankara

Akkoç, H. (2006) Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Grafik Analiz Yaklaşımı: İlköğretim İkinci Kademe ve Liseler için (CD Ekli Öğretmen ve Öğrenci Çalışma Kitapları). Toroslu Kitaplığı: İstanbul.

Özmantar, M.F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H. (2008). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. PegemA: Ankara.

 

Kitap bölümleri  /  Book Chapters

Akkoç, H. (2016). İlkokul Matematik Öğretim Programlarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bağlamında İncelenmesi. Reform ve değişim bağlamında ilkokul matematik dersi öğretim programları. Özmantar, M. F., Öztürk, A. & Bay, E. (Ed) Pegem Akademi: (188-206). Ankara. ISBN: 978-605-318-335-8

Kozaklı, T. & Akkoç, H. (2015). Pre-service Mathematics Teachers’ Awareness of Social and Socio-Mathematical Norms during Technology- Enhanced Lessons. Research Highlights in Technology and Teacher Education 2015. Liu, L. & Gibson, D. C. (Ed) AACE – Association for the Advancement of Computing in Education (sf 89-96). Waynesville, NC, USA

Akkoç, H. (2012) Değerlendirme Bilgisinin Yorumlanması, Oralie Mcafee , Deborah J. Leong , Çeviri Editörü: Birsen Ekinci. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkoç, H. (2012) Değerlendirme Bilgisini Kullanma, Oralie Mcafee , Deborah J. Leong , Çeviri Editörü: Birsen Ekinci. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkoç, H. (2012) Değerlendirmeyi Organize Etme, Oralie Mcafee , Deborah J. Leong , Çeviri Editörü: Birsen Ekinci. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkoç, H. (2008). Kavramsal Anlama için Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı. M.F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Ed). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara: PegemA.

Akkoç, H. ve Kurt, S. (2008). İntegral kavramina ilişkin öğrenme zorluklari ve integral öğretimi. M.F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Ed). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara: PegemA.

Akkoç, H. (2006). The function concept: What have students met before? In A. Simpson (Ed). Retirement as Process and Concept: A Festchrift for Eddie Gray and David Tall, pp. 1-8, Charles University, Prague, Czech Republic

Akkoç, H. (2005). Duality Of Symbols: Function as Process and Object, M. G. de Hoyos & M. Inglis (Eds.), Working Papers of the Warwick SUMINER Group, Volume 1, University of Warwick Press, UK. 

 

Uluslararası Konferans Sunumları  /  Presentations in International Conferences

Akkoc, H., Gulbagci-Dede, H. & Seker, S. (2017). Prospective mathematics teacher noticing: A focus on students’ difficulties with Function concept, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 10 June 2017, Oxford University, UK.

Nur, M. G., Akkoç, H., Gulbagci-Dede, H. & Yazici, B. (2017). Examining prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of limit and continuity using vignettes, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 10 June 2017, Oxford University, UK.

Akkoç, H. (2017). Development of prospective mathematics teachers’ knowledge of assessment in technology-enhanced environments, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 4 March 2017, London, UK.

Yeşildere-İmre, S. & Akkoç, H. (2017). Investigation of identity formation of a novice mathematics teacher, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 4 March 2017, London, UK.

Cihan, F. & Akkoç, H. (2017). İspatla İlgili Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Doküman İncelemesi, ULEAD2017, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

Çakır, A., Bayındır-Kocaman, N. & Akkoç, H. (2017). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik İçerikli Yazılımların Sunduğu İmkanlar ve Sahip Olduğu Kısıtlamalar Hakkındaki Görüşleri, ULEAD2017, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

Bayındır-Kocaman, N., Çakır, A. & Akkoç, H. (2017). Türkiye’de Matematik Eğitimde Sosyokültürel Teorileri Benimseyen Çalışmaların İncelenmesi, ULEAD2017, VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.

Gülbağcı-Dede, H., Şeker, S.N. & Akkoç, H. (2017). Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adayların Fonksiyon Kavramına İlişkin Zorluk ve Yanılgıları, IVth International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale University, Turkey. 11-14 Mayıs 2017.

Gülbağcı-Dede, H., Akkoç, H. & Şeker, S.N. (2017). İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adayların Fonksiyona İlişkin Kavram Tanımı ve İmajlarının İncelenmesi, IVth International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale University, Turkey. 11-14 Mayıs 2017.

Gülbağcı-Dede, H. & Akkoç, H. (2016). Exploring prospective mathematics teachers professional identities through Communities of Practice framework post-lesson reflection report technique, Proceedings of British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 36 (3), 1-6, 12 November 2017, Brighton, UK

Akkoç, H. (2016). Prospective mathematics teachers views on pedagogical affordances of Geogebra for understanding geometry theorems, Proceedings of British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 36 (3), 12 November 2017, Brighton, UK

Şay, R. & Akkoç, H. (2016). Mediating role of technology: Prospective upper secondary mathematics teachers’ practice, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 36 (1), 88 -93, 27 February 2016, Manchester Metropolitan University, UK

Akkoç, H. (2015). Reflections on a Legitimate Peripheral Participation Activity in a Community of Practice and Implications for Mathematics Teacher Education, Proceedings of British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), Reading University, England. 7 November 2015.

Akkoç, H. & Gülbağcı-Dede, H. (2015). A case study of a prospective mathematics teacher’s professional identity: Who does he want to be? What does he do in practice? British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 35 (3), pp. 1- 6, Reading University, England. 7 November 2015.

Tuna, S. & Akkoç, H. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Destekli Matematik Öğretim Süreçlerinin Sosyo-kültürel Yaklaşımla İncelenmesi 5th International Conference on Research in Education-ICRE, 8-10 Ekim 2015. Edirne, Turkey

Akkoç. H. (2015). Integrating the Communities of Practice Framework into Pre-service Teacher Education: Designing Field Experience Courses, Global Conference on Education, Research & Policy, (23 April 2015), Washington DC, USA.

Şay, R. & Akkoç, H. (2015). Beyond Orchestration: Norm Perspective in Technology Integration, 9th Congress of European Research in Mathematics Education (4-8 Feb, 2015). Charles University in Prag, Czech Republic.

Akkoç, H., Balkanlıoğlu, M.A, & Yeşildere-İmre, S. (2014). Exploring Prospective Mathematics Teachers’ School Placement Induction through Communities of Practice, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 34 (1), 7-12, Kings College, London, United Kingdom, 1 March 2014.

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2014). Becoming a Teacher: The Role of Identity The North American Conference on Education. Providence, Rhode Island, Amerika Birleşik Devletleri

Şay, R. & Akkoç, H. (2014). Effective Use of Technology during Instruction: The Role of Mediation The North American Conference on Education. Providence, Rhode Island, Amerika Birleşik Devletleri

Akkoç, H. & Katmer-Bayraklı, V. (2014). Investigating PreService Mathematics Teachers’ Views About Vector Approach to Geometry and Instructional Methods During Geometry Teaching, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Konya, Türkiye, 16-18 May 2014

Kozaklı, T., Şay, R. & Akkoç, H. (2014). Prospective Mathematics Teachers’ Preferences for Instrumental Orchestration Types and Endorsed Norms, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Konya, Türkiye, 16-18 May 2014

Akkoç, H., Yeşildere-İmre, S. & Balkanlıoğlu, M. A. (2013). Examining Professional Identity through Story Telling, Proceedings of the British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 33(3), 1-6, Edinburg, United Kingdom, 16 November 2013.

Şay, R., Kozaklı, T., Akkoç, H. (2013). Instrumental Orchestration Types Planned By Pre-Service Mathematics Teachers, Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. V (pp. 162-163). Kiel, Germany.

Akkoç, H. (2013). Integrating Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Framework into Teacher Education, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) conference. 26-30 Mayıs 2013, Harvard University, Boston, Amerika Birleşik Devletleri

Akkoç, H. (2013). Pre-Service Mathematics Teachers’ Practice of Questioning in Computer Learning Environments, Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, TURKEY, 6-10 Şubat 2013.

Akkoç, H. & Özmantar, M.F. (2012). A Functional Taxanomy of Multiple Representations: A Tool for Analysing TPCK, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), University of Cambridge, ENGLAND, 32 (3), 16-17 November, 2013.

Akkoç, H. & Katmer, V. (2011). Pre-Service Mathematics Teachers' Concept Images Of Π, in Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th International Conference on the Psychology of Mathematics Education, (Vol. 1, p. 243), Ankara, TURKEY: PME.

Özmantar, M.F., Akkoç, H., Bingölbali, E., Demir, S. (2011). Development Of Preservice Teachers In Linking Multiple Representations Via Technology, in Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th International Conference on the Psychology of Mathematics Education, (Vol.3, 313-320), Ankara, TURKEY: PME.

Ubuz, B., Kazak, S., Akkoç, H. & Özmantar, M.F. (2011). Mathematical Thinking Research By Turkish Community, in Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th International Conference on the Psychology of Mathematics Education, (Vol. 1, p. 203-228), Ankara, TURKEY: PME.

Akkoç, H., Ozmantar, M.F. & Ergene, B. (2010). Prospective mathematics teachers' use of multiple representations to introduce the function concept in technology-rich environments, British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM) Day Conference, Newcastle University, UK.

Akkoç, H. (2010). Investigating the development of prospective mathematics teachers’ technological pedagogical content knowledge with regard to student difficulties: the case of radian concept, British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM) Day Confernece, Nottingham University, UK.

Demir, S., Akkoç, H., Özmantar, M.F., Bingölbali, E. (2010). Teknoloji Entegrasyonu Amacıyla Geliştirilen Programların Değerlendirilmesi, 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Akkoç, H. & Yeşildere, S. (2010). Investigating the development of pre-service elementary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge through a school practicum course, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul - Turkey, 04-08 February, 2010.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2010). Algebraic generalisation strategies of number patterns used by preservice elementary mathematics teachers, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul - Turkey, 04-08 February, 2010.

Akkoç, H., Bingölbali, E. & Özmantar, M.F. (2009). Development of a course for pre-service mathematics teachers on formative assessment: the case of questioning, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2009). Investigating pre-service teachers' pedagogical content knowledge of number patterns, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Özmantar, M.F., Akkoç, H. & Bingölbali, E. (2009). Development of pedagogical content knowledge with regard to intersubjectivity and alterity, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Bingölbali, E., Özmantar, M.F. & Akkoç, H. (2009). Pedagogical content knowledge framework: using it as a tool for course design. Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Akkoç, H., Bingolbali, E. & Ozmantar, F. (2008). Investigating the Technological Pedagogical Content Knowledge: A case of derivative at a point. Proceedings of the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July 17-21, 2008.

Ozmantar, F., Akkoç, H. & Bingolbali, E. (2008). Voices in shaping the subjectivity of pedagogical content knowledge. Proceedings of the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July 17-21, 2008.

Bingölbali, E., Ozmantar, F. & Akkoç, H. (2008). A new curriculum development model and primary teachers: the big idea and deep resistant. Proceedings of the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July 17-21, 2008.

Akkoç, H., Ozmantar, F. & Bingolbali, E. (2008). Exploring the Technological Pedagogical Content Knowledge, Discussion Group 7, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11), Monterrey, MEXICO, July 6 - 13, 2008.

Ozmantar F., Bingolbali, E. & Akkoç, H. (2008). Curriculum Reform and Teachers: Difficulties and Dilemmas in Primary Mathematics Education. Discussion Group 20, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11), Monterrey, MEXICO, July 6 - 13, 2008.

Bingolbali, E., Ozmantar, F. & Akkoç, H. (2008). Bringing engineering students’ views into play: what mathematics they want and how they view mathematics. Topic Study Group 9, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11), Monterrey, MEXICO, July 6 - 13, 2008.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2008). Prospective Mathematics Teachers' Practices of Technology Integration: A Case of Definite Integral. British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), University of Manchaster, ENGLAND, 1 March 2008.

Akkoç, H., Yeşildere, S. & Özmantar, F. (2007). Prospective Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Definite Integral: The Problem of Limit Process. British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), University of Northampton, ENGLAND.

Akkoç, H. & Ogan-Bekiroğlu, F. (2006) Relationship between pre-service mathematics teachers’ teaching and learning beliefs and their practices, Proceedings of the 30th International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME30), Prague, Czech Republic, Vol. 2, pp. 17 - 24.

Topçu, T., Kertil, M., Akkoç, H., Yılmaz, K. & Önder, O. (2006) Pre-service and in-service mathematics teachers’ concept images of radian, Proceedings of the 30th International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME30), Prague, Czech Republic, Vol. 5, pp. 281 - 288.

Akkoç, H. (2006) The role of embodiment in flexible use of mathematical symbols, 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at undergraduate level (ICTM), İstanbul, Turkey (30 June - 5 July 2006).

Akkoç, H. & Tall, D.O. (2005) A Mismatch between Curriculum Design and Student Learning: The case of the function concept, British Congress of Mathematics Education (BCME6), University of Warwick, ENGLAND

Ogan-Bekiroğlu, F. & Akkoç, H. (2005) Comparison of Preservice Physics Teachers' Beliefs and Practices. In R. Pinto et D. Couso, (Eds.), Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learnng Science, Barcelona, SPAIN

Akkoç, H. & Tall, D.O. (2003) ‘The Function Concept: Comprehension and Complication’, Proceedings of the Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM), Sheffield Hallam University, ENGLAND.

Akkoç, H. & Tall, D.O. (2002) ‘The Simplicity, Complexity and Complication of the Function Concept’, Proceedings of the 26th International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME26), Norwich, ENGLAND, 2, 25-32

 

 

Ulusal Konferans Sunumları  /  Presentations in National Conferences

Şeker, S. N., Gülbağcı-Dede, H. & Akkoç, H. (2017). Matematik Öğretmen Adaylarının Fonksiyon ile ilgili Öğrenci Zorluk ve Yanılgılarına Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin Senaryo Tekniği ile İncelenmesi, 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 17-19 Mayıs 2017, Afyon, Türkiye.

Akkoç, H. (2015). Uygulama Toplulukları Çerçevesinin Okul Deneyimi Dersine Entegrasyonu: Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Etkinliği Örneği, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Türkbilmat-2) Bildiri Özetleri, s. 103, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman.

Gülbağcı-Dede, H. ve Akkoç, H. (2015). Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakülteleri Lisans Programlarına Katılan Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimliklerinin Karşılaştırılması, 2. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (Türkbilmat-2) Bildiri Özetleri, s. 107, 16-18 Mayıs 2015, Adıyaman.

Şay, R. & Akkoç, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Seçtikleri Orkestrasyon Türlerine Sosyal Ve Sosyo-Matematiksel Normlar Çerçevesinden Bir Bakış XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Katmerli-Bayraklı, V. & Akkoç, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretiminde Vektörel Yaklaşıma İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Yeşildere-İmre, S., Akkoç, H., Baştürk, B. N. & Yılmaz, G. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Örüntülerini Genelleme Süreçlerinin İncelenmesi XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Kozaklı, T. & Akkoç, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Norm Çerçevesinden İncelenmesi XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Kozaklı, T., Şay, R. & Akkoç, H. (2013). Öğretmen adaylarının matematik derslerinde teknoloji kullanımının pedagojik katkılarına yönelik görüşleri 12. Matematik Sempozyumu (Toplumda Matematik) - Matematikçiler Derneği. Ankara, Türkiye

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2013). Matematik Eğitimi Araştırmalarında Matematiği Öğretme Bilgisinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Çalıştay), 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Haziran 2013, Trabzon, Türkiye

Bingölbali, E., Akkoç, H., Özmantar, M.F., Demir, S. (2010). Öğretmen ve öğretmen adayları öğrencilerin yaşadıkları matematiksel zorlukların nedenleri hakkında ne düşünüyorlar?, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Uğurlu, R. ve Akkoç, H. (2010, Ekim). Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi, 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Akkoç, H., Uğurlu, R., Özmantar, M.F., Bingölbali, E. (2009). Matematik öğretmen adaylarına ölçme-değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi, I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 Mayıs 2009.

Akkaya, E., Akkoç, H., Bingölbali, E., Özmantar, M.F. (2009). Matematik öğretmen adaylarına pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi, I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 Mayıs 2009.

Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2009). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerinin Kuralını Bulmaya İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi, 18. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir.

Özmantar, F., Bingölbalı, E. ve Akkoç, H. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin açık uçlu matematik soruları değerlendirme süreçleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Bingölbali, E., Özmantar, F. ve Akkoç, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin farklı matematiksel çözüm yollarını değerlendirme süreçleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Kurt, S. ve Akkoç, H. (2008). Ögretmen Adaylarının Grafik Hesap Makinası ile Matematik Ögretimi Pratikleri: Artan Azalan Fonksiyon ve Ters Fonksiyon. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Nisan 2008, Kuşadası, Türkiye.

Kurt, S., Akkoç, H. & Bingölbali, E. (2007) Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Pratikleri: Türev Kavramı, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Kurt, S. ve Akkoç, H. (2007). Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Açısından İncelenmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 17-20 Ekim 2007, Eskişehir.

Akkoç, H. (2006) Matematiksel Sembollerin Kullanımında Karşılaşılan Zorlukların Süreç-Nesne İkiliği Açısından İncelenmesi, Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK7), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akkoç, H. (2004) ‘Lise 3 Öğrencilerinin Çekirdek Fonksiyon Kavramını Anlamaları’, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, Istanbul.

Ogan-Bekiroğlu, F. & Akkoç, H. (2004) ‘Fizik ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Yaklaşımlarının Belirlenmesi’ Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 20-22 Aralık 2004, Ankara.

Akkoç, H. (2004) ‘Categorizing Students’ Understanding of the Function Concept, 7th Conference of Earli’s JURE - Research: from Theory into Practice, 5-9 July 2004, Bahçesehir University, Istanbul, TURKEY.

 

 

DOKTORA TEZİ  /  DOCTORAL DISSERTATION

Akkoç, H. (2003). Students’ Understanding of the Core Concept of Function, Unpublished EdD Thesis, University of Warwick, UK (Superviser: Prof.Dr. David TALL, Emeritus Professor in Mathematical Thinking).