Ana sayfa

Özgeçmiş

Yayınlar

Projeler

Dersler

Resimler

English

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLAR/PUBLICATIONS

Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akkoç, H., Yeşildere-İmre, S. & Balkanlıoğlu, M. A. (2014). Examining Identity through Story Telling. Research in Mathematics Education. 16 (2), 204-205.

Akkoç, H. & Özmantar, M.F. (2013). Use of Multiple Representations in Technology-Rich Environments, Research in Mathematics Education, 15 (2), 189 – 190.

Akkoç, H. (2012). Bilgisayar Destekli Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Matematik Öğretimine Entegrasyonuna Yönelik Hizmet Öncesi Eğitim Uygulamaları ve Matematik Öğretmen Adaylarının Gelişimi, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Sayı 2, Cilt 3, 99-114.

Yeşildere-İmre, S. & Akkoç, H. (2012). Investigating the development of prospective mathematics teachers’ pedagogical content knowledge of generalising number patterns through school practicum, Journal of Mathematics Teacher Education, 15, 207–226.

Bingolbali, E., Akkoç, H., Ozmantar, F. Demir, S. (2011). Pre-Service and In-Service Teachers’ Views of the Sources of Students’ Mathematical Difficulties, International Electronic Journal of Mathematics Education, 6 (1), 40-59.

Akkoç, H. (2011). Investigating the development of prospective mathematics teachers' technological pedagogical content knowledge, Research in Mathematics Education - Current Report, Vol. 13, No. 1.

Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Süreçleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, ss. 141-153.

Uğurlu, R. ve Akkoç, H. (2011). Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30, ss. 155-167.

Özmantar, M.F., Akkoç, H., Bingölbalı, E., Demir, S. & Ergene, B. (2010). Pre-Service Mathematics Teachers' Use of Multiple Representations in Technology-Rich Environments, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 6 (1), 19-37.

Akkoç, H. & Akbaş-Gül, N. (2010). Radyan Kavramına İlişkin Öğrenci Güçlüklerinin Giderilmesine Yönelik Tasarlanan Bir Öğretme Yaklaşımının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 97-130.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2010). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerine İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin Konuya Özel Stratejiler Bağlamında İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.

Ogan-Bekiroglu, F. & Akkoç, H. (2009). Pre-service teachers’ instructional beliefs and examination of consistency between beliefs and practices. International Journal of Science and Mathematics Education, 7 (6), 1173-1199.

Akkoç, H. (2008). Pre-service mathematics teachers' concept images of radian, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (7), 857 – 878.

Akkoç, H. (2007) Matematik öğretiminde bilgisayar kullanımının sınıf prafiğine entegrasyon süreci: integral kavramı, EDU7, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt2, Sayı 2.

Akkoç, H. (2006) Fonksiyon Kavramının Çoklu Temsillerinin Çağrıştırdığı Kavram Görüntüleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 1-9.

Akkoç, H. (2005) Fonksiyon kavramının anlaşılması: Çoğul temsiller ve tanımsal özellikler, Eğitim Araştırmaları Dergisi (Eurasian Journal of Educational Research), Yıl 5, Sayı 20, s. 14 – 2

Kitap

Akkoç, H. (2006) Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi: Grafik Analiz Yaklaşımı: İlköğretim İkinci Kademe ve Liseler için (CD Ekli Öğretmen ve Öğrenci Çalışma Kitapları). Toroslu Kitaplığı: İstanbul.

Özmantar, M.F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H. (2008). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. PegemA: Ankara.

Kitap bölümleri

Akkoç, H. (2012) Değerlendirme Bilgisinin Yorumlanması, Oralie Mcafee , Deborah J. Leong , Çeviri Editörü: Birsen Ekinci. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkoç, H. (2012) Değerlendirme Bilgisini Kullanma, Oralie Mcafee , Deborah J. Leong , Çeviri Editörü: Birsen Ekinci. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkoç, H. (2012) Değerlendirmeyi Organize Etme, Oralie Mcafee , Deborah J. Leong , Çeviri Editörü: Birsen Ekinci. Erken Çocukluk Döneminde Gelişimin ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Akkoç, H. (2008). Kavramsal Anlama için Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı. M.F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Ed). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara: PegemA.

Akkoç, H. ve Kurt, S. (2008). İntegral kavramina ilişkin öğrenme zorluklari ve integral öğretimi. M.F. Özmantar, E. Bingölbali ve H. Akkoç (Ed). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara: PegemA.

Akkoç, H. (2006). The function concept: What have students met before? In A. Simpson (Ed). Retirement as Process and Concept: A Festchrift for Eddie Gray and David Tall, pp. 1-8, Charles University, Prague, Czech Republic

Akkoç, H. (2005). Duality Of Symbols: Function as Process and Object, M. G. de Hoyos & M. Inglis (Eds.), Working Papers of the Warwick SUMINER Group, Volume 1, University of Warwick Press, UK.  

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler

Akkoç, H., Balkanlıoğlu, M.A, & Yeşildere-İmre, S. (2014). Exploring Prospective Mathematics Teachers’ School Placement Induction through Communities of Practice, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 34 (1), 7-12, Kings College, London, United Kingdom, 1 March 2014.

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2014). Becoming a Teacher: The Role of Identity The North American Conference on Education. Providence, Rhode Island, Amerika Birleşik Devletleri

Şay, R. & Akkoç, H. (2014). Effective Use of Technology during Instruction: The Role of Mediation The North American Conference on Education. Providence, Rhode Island, Amerika Birleşik Devletleri

Akkoç, H. & Katmer-Bayraklı, V. (2014). Investigating PreService Mathematics Teachers’ Views About Vector Approach to Geometry and Instructional Methods During Geometry Teaching, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Konya, Türkiye, 16-18 May 2014

Kozaklı, T., Şay, R. & Akkoç, H. (2014). Prospective Mathematics Teachers’ Preferences for Instrumental Orchestration Types and Endorsed Norms, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology. Konya, Türkiye, 16-18 May 2014

Akkoç, H., Yeşildere-İmre, S. & Balkanlıoğlu, M. A. (2013). Examining Professional Identity through Story Telling, Proceedings of the British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), 33(3), 1-6, Edinburg, United Kingdom, 16 November 2013.

Şay, R., Kozaklı, T., Akkoç, H. (2013). Instrumental Orchestration Types Planned By Pre-Service Mathematics Teachers, Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. V (pp. 162-163). Kiel, Germany.

Akkoç, H. (2013). Integrating Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) Framework into Teacher Education, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) conference. 26-30 Mayıs 2013, Harvard University, Boston, Amerika Birleşik Devletleri

Akkoç, H. (2013). Pre-Service Mathematics Teachers’ Practice of Questioning in Computer Learning Environments, Eighth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 8), Antalya, TURKEY, 6-10 Şubat 2013.

Akkoç, H. & Özmantar, M.F. (2012). A Functional Taxanomy of Multiple Representations: A Tool for Analysing TPCK, British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), University of Cambridge, ENGLAND, 16-17 November, 2013.

Akkoç, H. & Katmer, V. (2011). Pre-Service Mathematics Teachers' Concept Images Of Π, in Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th International Conference on the Psychology of Mathematics Education, (Vol. 1, p. 243), Ankara, TURKEY: PME.

Özmantar, M.F., Akkoç, H., Bingölbali, E., Demir, S. (2011). Development Of Preservice Teachers In Linking Multiple Representations Via Technology, in Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th International Conference on the Psychology of Mathematics Education, (Vol.3, 313-320), Ankara, TURKEY: PME.

Ubuz, B., Kazak, S., Akkoç, H. & Özmantar, M.F. (2011). Mathematical Thinking Research By Turkish Community, in Ubuz, B. (Ed.), Proceedings of the 35th International Conference on the Psychology of Mathematics Education, (Vol. 1, p. 203-228), Ankara, TURKEY: PME.

Akkoç, H., Ozmantar, M.F. & Ergene, B. (2010). Prospective mathematics teachers' use of multiple representations to introduce the function concept in technology-rich environments, British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM) Day Conference, Newcastle University, UK.

Akkoç, H. (2010). Investigating the development of prospective mathematics teachers’ technological pedagogical content knowledge with regard to student difficulties: the case of radian concept, British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM) Day Confernece, Nottingham University, UK.

Demir, S., Akkoç, H., Özmantar, M.F., Bingölbali, E. (2010). Teknoloji Entegrasyonu Amacıyla Geliştirilen Programların Değerlendirilmesi, 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye

Akkoç, H. & Yeşildere, S. (2010). Investigating the development of pre-service elementary mathematics teachers’ pedagogical content knowledge through a school practicum course, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul - Turkey, 04-08 February, 2010.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2010). Algebraic generalisation strategies of number patterns used by preservice elementary mathematics teachers, World Conference on Educational Sciences, Bahcesehir University, Istanbul - Turkey, 04-08 February, 2010.

Akkoç, H., Bingölbali, E. & Özmantar, M.F. (2009). Development of a course for pre-service mathematics teachers on formative assessment: the case of questioning, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2009). Investigating pre-service teachers' pedagogical content knowledge of number patterns, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Özmantar, M.F., Akkoç, H. & Bingölbali, E. (2009). Development of pedagogical content knowledge with regard to intersubjectivity and alterity, Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Bingölbali, E., Özmantar, M.F. & Akkoç, H. (2009). Pedagogical content knowledge framework: using it as a tool for course design. Proceedings of the 33rd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME33), Thessaloniki, GREECE, July 19-24, 2009.

Akkoç, H., Bingolbali, E. & Ozmantar, F. (2008). Investigating the Technological Pedagogical Content Knowledge: A case of derivative at a point. Proceedings of the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July 17-21, 2008.

Ozmantar, F., Akkoç, H. & Bingolbali, E. (2008). Voices in shaping the subjectivity of pedagogical content knowledge. Proceedings of the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July 17-21, 2008.

Bingölbali, E., Ozmantar, F. & Akkoç, H. (2008). A new curriculum development model and primary teachers: the big idea and deep resistant. Proceedings of the 32nd International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME32), Morelia, MEXICO, July 17-21, 2008.

Akkoç, H., Ozmantar, F. & Bingolbali, E. (2008). Exploring the Technological Pedagogical Content Knowledge, Discussion Group 7, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11), Monterrey, MEXICO, July 6 - 13, 2008.

Ozmantar F., Bingolbali, E. & Akkoç, H. (2008). Curriculum Reform and Teachers: Difficulties and Dilemmas in Primary Mathematics Education. Discussion Group 20, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11), Monterrey, MEXICO, July 6 - 13, 2008.

Bingolbali, E., Ozmantar, F. & Akkoç, H. (2008). Bringing engineering students’ views into play: what mathematics they want and how they view mathematics. Topic Study Group 9, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11), Monterrey, MEXICO, July 6 - 13, 2008.

Yeşildere, S. & Akkoç, H. (2008). Prospective Mathematics Teachers' Practices of Technology Integration: A Case of Definite Integral. British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), University of Manchaster, ENGLAND, 1 March 2008.

Akkoç, H., Yeşildere, S. & Özmantar, F. (2007). Prospective Mathematics Teachers' Pedagogical Content Knowledge of Definite Integral: The Problem of Limit Process. British Society of Research in Mathematics Learning (BSRLM), University of Northampton, ENGLAND.

Akkoç, H. & Ogan-Bekiroğlu, F. (2006) Relationship between pre-service mathematics teachers’ teaching and learning beliefs and their practices, Proceedings of the 30th International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME30), Prague, Czech Republic, Vol. 2, pp. 17 - 24.

Topçu, T., Kertil, M., Akkoç, H., Yılmaz, K. & Önder, O. (2006) Pre-service and in-service mathematics teachers’ concept images of radian, Proceedings of the 30th International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME30), Prague, Czech Republic, Vol. 5, pp. 281 - 288.

Akkoç, H. (2006) The role of embodiment in flexible use of mathematical symbols, 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at undergraduate level (ICTM), İstanbul, Turkey (30 June - 5 July 2006).

Akkoç, H. & Tall, D.O. (2005) A Mismatch between Curriculum Design and Student Learning: The case of the function concept, British Congress of Mathematics Education (BCME6), University of Warwick, ENGLAND

Ogan-Bekiroğlu, F. & Akkoç, H. (2005) Comparison of Preservice Physics Teachers' Beliefs and Practices. In R. Pinto et D. Couso, (Eds.), Proceedings of the Fifth International ESERA Conference on Contributions of Research to Enhancing Students’ Interest in Learnng Science, Barcelona, SPAIN

Akkoç, H. & Tall, D.O. (2003) ‘The Function Concept: Comprehension and Complication’, Proceedings of the Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM), Sheffield Hallam University, ENGLAND.

Akkoç, H. & Tall, D.O. (2002) ‘The Simplicity, Complexity and Complication of the Function Concept’, Proceedings of the 26th International Conference on the Psychology of Mathematics Education (PME26), Norwich, ENGLAND, 2, 25-32

Ulusal Konferanslarda Sunulan Basılmış Bildiriler

Şay, R. & Akkoç, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Seçtikleri Orkestrasyon Türlerine Sosyal Ve Sosyo-Matematiksel Normlar Çerçevesinden Bir Bakış XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Katmerli-Bayraklı, V. & Akkoç, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Öğretiminde Vektörel Yaklaşıma İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Yeşildere-İmre, S., Akkoç, H., Baştürk, B. N. & Yılmaz, G. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Sayı Örüntülerini Genelleme Süreçlerinin İncelenmesi XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Kozaklı, T. & Akkoç, H. (2014). Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Norm Çerçevesinden İncelenmesi XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana, Türkiye

Kozaklı, T., Şay, R. & Akkoç, H. (2013). Öğretmen adaylarının matematik derslerinde teknoloji kullanımının pedagojik katkılarına yönelik görüşleri 12. Matematik Sempozyumu (Toplumda Matematik) - Matematikçiler Derneği. Ankara, Türkiye

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2013). Matematik Eğitimi Araştırmalarında Matematiği Öğretme Bilgisinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Çalıştay), 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu. 20-22 Haziran 2013, Trabzon, Türkiye

Bingölbali, E., Akkoç, H., Özmantar, M.F., Demir, S. (2010). Öğretmen ve öğretmen adayları öğrencilerin yaşadıkları matematiksel zorlukların nedenleri hakkında ne düşünüyorlar?, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Akkoç, H., Uğurlu, R., Özmantar, M.F., Bingölbali, E. (2009). Matematik öğretmen adaylarına ölçme-değerlendirme bilgi ve becerisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi, I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 Mayıs 2009.

Akkaya, E., Akkoç, H., Bingölbali, E., Özmantar, M.F. (2009). Matematik öğretmen adaylarına pedagojik alan bilgisi kazandırma amaçlı bir ders tasarımı ve öğretmen adaylarının gelişimlerine etkisi, I. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, 1-3 Mayıs 2009.

Özmantar, F., Bingölbalı, E. ve Akkoç, H. (2008). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin açık uçlu matematik soruları değerlendirme süreçleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Bingölbali, E., Özmantar, F. ve Akkoç, H. (2008). Sınıf öğretmenlerinin farklı matematiksel çözüm yollarını değerlendirme süreçleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 3-5 Mayıs 2008, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Kurt, S. ve Akkoç, H. (2008). Ögretmen Adaylarının Grafik Hesap Makinası ile Matematik Ögretimi Pratikleri: Artan Azalan Fonksiyon ve Ters Fonksiyon. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Nisan 2008, Kuşadası, Türkiye.

Kurt, S., Akkoç, H. & Bingölbali, E. (2007) Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Pratikleri: Türev Kavramı, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2007, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Akkoç, H. (2006) Matematiksel Sembollerin Kullanımında Karşılaşılan Zorlukların Süreç-Nesne İkiliği Açısından İncelenmesi, Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK7), Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akkoç, H. (2004) ‘Lise 3 Öğrencilerinin Çekirdek Fonksiyon Kavramını Anlamaları’, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, Istanbul.

Ogan-Bekiroğlu, F. & Akkoç, H. (2004) ‘Fizik ve Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Yaklaşımlarının Belirlenmesi’ Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 20-22 Aralık 2004, Ankara.

Ulusal ve Uluslararası Konferanslarda Sunulan Özeti Basılmış Bildiriler

Uğurlu, R. ve Akkoç, H. (2010, Ekim). Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme-Değerlendirme Bilgilerinin Gelişiminin Tamamlayıcı-Şekillendirici Ölçme-Değerlendirme Bağlamında İncelenmesi, 9. Matematik Sempozyumu Sergi ve Şenlikleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Yeşildere, S. ve Akkoç, H. (2009). Matematik Öğretmen Adaylarının Sayı Örüntülerinin Kuralını Bulmaya İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi, 18. Ulusal Egitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir.

Kurt, S. ve Akkoç, H. (2007). Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Açısından İncelenmesi. III. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu: Lisansüstü Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 17-20 Ekim 2007, Eskişehir.

Kurt, S., Akbaş, N., Akçaözoğlu, S. & Akkoç, H. (2006). Interpretations of the formal definition of derivative in multiple representations, International Workshop on Research in Secondary and Tertiary Mathematics Education, Başkent Universitesi, July 7-11, 2006, Ankara.

Akkoç, H. (2004) ‘Categorizing Students’ Understanding of the Function Concept, 7th Conference of Earli’s JURE - Research: from Theory into Practice, 5-9 July 2004, Bahçesehir University, Istanbul, TURKEY.

DOKTORA TEZİ

Akkoç, H. (2003). Students’ Understanding of the Core Concept of Function, Unpublished EdD Thesis, University of Warwick, UK (Superviser: Prof.Dr. David TALL, Emeritus Professor in Mathematical Thinking).

 

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

Doktora tezleri:

·         Ramazan Uğurlu, Matematiğin Üç Dünyası” Kuramsal Çerçevesinin Hizmet-Öncesi Matematik Öğretmeni Yetiştirme Programına Entegrasyonu, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor

Yüksek Lisans tezleri:

·         Nihal Akbaş Gül, 10. sınıf öğrencilerinin radyan kavramına ilişkin sahip olduğu yanılgıların giderilmesine yönelik bir öğretim sürecinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008

·         Esra Akkaya, Matematik öğretmen adaylarının türev kavramına ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin, öğrenci zorlukları bileşeninde incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009 (107K531 nolu TÜBİTAK projesinden üretilmiştir).

·         Ramazan Uğurlu, Matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ölçme-değerlendirme bileşeninde incelenmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009 (107K531 nolu TÜBİTAK projesinden üretilmiştir).

·         Berna Ergene, Matematik Öğretmen Adaylarının Türev Konusundaki Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çoklu Temsiller Bileşeninde İncelenmesi, 2011 (107K531 nolu TÜBİTAK projesinden üretilmiştir).

·         Vildan Katmer Bayraklı, Matematik Öğretmen Adaylarının Vektörel Yaklaşıma İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Görüşlerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devam Ediyor

·         Muflihin Muflihin, Preservice Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge in Algebra, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Devam ediyor.

·         Rüya Şay, Marmara Üniversitesi, Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Destekli Öğretim Süreçlerinin Sosyokültürel Yaklaşımla İncelenmesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013.

HAKEMLİK YAPTIĞI TEZLER:

Yüksek Lisans tezleri:

Development and validation of a scale for measuring students’ mathematics related beliefs, Ayşegül Kamer Yıldırım Çayır, Bogazici University, 2008.

Matematik öğretmen adaylarının limit ve süreklilik kavramlarına ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gülden Dönmez, 2009

Doktora tezleri:

An investigation of freshman and senior mathematics and teaching mathematics students' conceptions and practices regarding proof, Boğaziçi University, Yeşim İmamoğlu, 2010.

DAVETLİ KONUŞMALAR/PANELLER/ÇALIŞTAYLAR

“Fen Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji ve Tasarım ile Matematik Öğretim Programlarının Geliştirilmesine Yönelik AR-GE Çalışmaları” çalıştayı, 22-23 Aralık 2012, TÜBİTAK-ANKARA.

Matematik Öğretmeni Yetiştirme Sistemi ve Gelişmeler Paneli, Panelist, “Alanı Öğretme Bilgisi” Kuramsal Çerçevesi Işığında Matematik Öğretmeni Yetiştirme, Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri, 20-22 Ekim 2010, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi. Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü - Matematik-Fen Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm önerileri konferansı - 11 Nisan 2009.

PROJELER:

Devam eden:

·    Hizmet-Öncesi Matematik Öğretmeni Yetiştirmeye Sosyo-Kültürel Yaklaşım

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu-Disiplinler arası Araştırma Projesi

Proje ekibi: Doç. Dr. Hatice AKKOÇ, Doç.Dr. Sibel YEŞİLDERE-İMRE, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali BALKANLIOĞLU, Arş.Gör. Hande GÜLBAĞCI-DEDE

 

Tamamlanan:

§  Teknoloji Destekli Materyal Kullanımının Fizik ve Matematikte Öğrenme ve Öğretme Üzerine Etkisi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmektedir, 2005-2009. (Proje no: EĞT-BGS-100105-0049).

§  Matematik Öğretmen Adaylarına Teknolojiye Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı bir Program Geliştirme. TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu (SOBAG) tarafından desteklenmektedir, 2008 - 2011.

KatIldIğI etkİnlİkler

ERC 2009 Turkey Conference : The First ERC Grant Laureates and Referees Sharing Their Experiences, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul, 13.03.2009.

Eğitimde Bilim Danışmanlığı, Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı, 3-11 Kasım 2006, TÜSSİDE Gebze

Casio Teachers’ Meeting, 19 – 20 December 2005, Tokyo, JAPAN.

Asian Conference of Mathematics Education (2005) Korea National University of Education, Cheong-Ju, Korea. December 12-16, 2005.