f e l s e f e  -  s a n a t  -  e g i t i m

Ana Sayfa + Kapsama AlanıKünye 

YAZILAR LİSTESİ 

 

13. sayı  hazırlanıyor


12. sayı  İnsan isteyen bir varlık olarak yapıp-ettiklerini bir kesintiye uğratmadan sürdüren, onların arkasında duran bir güce sahiptir


11. sayı  Doğu-Batı ayrımının temel ekseni nedir?.. 


10. sayı   ...bilgi satın almak, yiyecek ve içecek satın almaktan çok daha tehlikelidir.


09. sayı  Doğanın ne dediğini duymuyor musunuz?


 

  8. sayı : giriş yazısı

Rousseau - Yalnız Gezerin Düşleri

J. Gottfried Herder - Anadilinde Şiir Üzerine

Mümtaz SOYSAL - Bir Sevdadan Vazgeçiş

Vahap KABAHASANOĞLU + Üniversitelerde Türkçe Dersleri

Takiyetti MENGÜŞOĞLU - Felsefi Antropolojinin Işığında Eğitim

Nevhiz Tanyeli - Çağdaş Sanatçı Derken...

Selçuk Mülayim - Sanat ve Şiddet

Deniz Bayav - Görüşünüz Açık Olsun (3. sınıf RR1-1999-00)

kapak: Şengül Seyrek (3. sınıf RR1-1999-00)


  7. sayı: giriş yazısı

İlhan SELÇUK + Ne Oldu Bize?

Işıl ÖZGENTÜR + Ebabil Kuşlarının Ölümü

Orhan PAMUK - Benim Adım Ölüm

PLATON - Sokrates'in Müdafaası (ölüm)

İoanno KUÇURADİ - Felsefi Bakış

Server TANİLLİ + Okuryazarlık Üstüne

Mümtaz SOYSAL - Türkçesiz Gençlik

Turgay FİŞEKÇİ + İlhan BERK: "Sayılar Resim Gibi Asılabilir"

Yeşim Meral - Görebilmek (3. sınıf RR1/-998-99)

Funda Karatop - Yaratıcı Dilin Yolu; Bağımsız Düşünce, Bağımsız Görme (3. sınıf RR2-1998-99)

Feraye Bakan - Kendine Güvenen Kazanır (3. sınıf RR1-1998-99)

Perihan Yüksel - Dada'da İndirgeme (3. sınıf RR1-1998-99)

kapak: Yeşim Meral (3. sınıf RR1-1998-99)


  6. sayı: giriş yazısı

Takiyettin MENGÜŞOĞLU + Eğiten ve Eğitilebilen Bir Varlık Olarak İnsan 

Albert EINSTEIN +  Eğitimin Amacı / Bağımsız Düşünce ve Eğitim 

Wladimir D'ORMESSON - Çağdaş Kültür Üzerine 

Nermi UYGUR - Öğretenin Felsefe Eğitimindeki Yeri 

Selahattin HİLAV - Anadolu Türk Toplumunda Felsefe Niçin Ortaya Çıkmamıştır?

Macit GÖKBERK - Tarihsel Arkaplanı Bakımından Cumhuriyet Döneminde Bilim Dili

Max SCHELER - Geits'ın Temel Akt'ı: İdeleştirme

Halil Bayram - Özgün Görüş (3. sınıf RR2-1998-99)

Çiğdem Oktareşkara - Öznel Yaklaşım (3. sınıf RT-1998-99)

Sezin Yeşildal - Dil ve İnsan (3. sınıf RR2-1998-99)

kapak: Serdar Yılmaz (3. sınıf RR2-1998-99)


  5. sayı: giriş yazısı

Erdal ATABEK + Sevgiye Yer Kalmadı mı?

Martin HEIDEGGER + Günlük İnsan ve Onlar Alanı

Bedia AKARSU - Varoluşculuk

Nermi UYGUR - Türk Felsefesi ile Türkçe Arasındaki Sıkı Bağı Açıklar mısınız?

PLATON - Philebos "... güzellik ve erdeme, her yerde, ölçülü ve oran içinde,..."

Tayfun AKKAYA - Erwin Ponofsky ve Resimde Biçime Karşı Konu ve Anlam Boyutu(d.B)

Ali AKAY - Gördüğümüz İlle de Gösterilen midir?

Funda Karatop - Görmeyi Keşvetmek (3. sınıf RR2-1998-99)

Feraye Bakan - Ne kadar Çok Bilirsek, O kadar İyi Görürüz (3. sınıf RR1-1998-99)

kapak: Reyhan Kundakçı (3. sınıf RR2-1998-99)


4. sayı : giriş yazısı

Anton ÇEHOV - Martı (Nina ve Trigorin) "...tedirgindir"

Takiyettin MENGÜŞOĞLU - Sanatta "İzm"lerin Anlamı

Yalçın SADAK - Modernist ve Postmodernist Sanatta Alıntılar Sorunu

Antony GIDDENS - Modern-Öncesi ve Modern Kültürlerde Güven ve Risk Ortamı

Ahmet İNSEL - İlerleme ve İkincil Modernlik

PLATON + Theaitetos

Sibel Paksoy - Bilgiyi Görebilmek (3. sınıf RR2-998-99)

Sezin Yeşildal - Görünenler, Gördüklerimiz (3. sınıf RR2-1998-99)

kapak: Banu Başak Bal (3. sınıf RR3-1998-99)


  3. sayı: giriş yazısı

Walter HEISTERMANN - İlim ve Profanlık

Wilhelm WORRINGER - Soyutlama ve Einfühlung (doğu)

Saffet SUNER - Kant:Estetik

Nermi UYGUR - Türk Felsefesinin Boyutları

İlhan BERK - Her Sözcük Bir Yolculuğun Muştusu

Hatice Delibalcı - Bildiklerimiz, Gödüklerimiz (3. sınıf RR3-1998-99)

Seda Yaman - Seçtiklerimizle (3. sınıf RH3-1997-98)

Leyla Bal - Biz ve Digerleri (3. sınıf RT3-1997-98)

kapak: Ali Rıza Özkale (3. sınıf RG3-1997-98)


  2. sayı : giriş yazısı

İsmail TUNALI - Soyut Sanatta Realite Kavrayışı

Takiyettin MENGÜŞOĞLU - Çağların Sanat Özelliği

Bedia AKARSU - Dahi (Genius)

E.H. GOMBRİCH - Deneysel Sanat

Leyla Bal - Biz ve Digerleri (3. sınıf RT3-1997-98)

Nihal Kılıç - Gördügümüz, Gördüğümüz mmdür? (3. sınıf RG3-1997-98)

Özlem Duman - Görünürlügün İfadesi (3. sınıf RG3-1997-98)

kapak: Ali Rıza Özkale (3. sınıf RG3-1997-98)


1. sayı : giriş yazısı

Moritz GEIGER - Estetik Anlayış

Takiyettin MENGÜŞOĞLU + Dilin İnsan İçin Anlamı

Heinz HEIMSOETH - Kant'ın Felsefesi (zaman ve mekan)

Nihal Kılıç - Her İnsan Kendi Gözüyle Bakmalı Dünyaya.  (3. sınıf RG3-1997-98)

Zühre Bal - Ayrıtılar (3. sınıf RT3-1997-98)

Seda Öztürk - Görmenin Derinligi (3. sınıf RG3-1997-98)

kapak: Seda Yaman (3. sınıf RH3-1997-98)


Server Tanilli Cumhuriyet, Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde
 

Takiyettin Mengüşoglu İnsan Felsefesi; Önceden görme ile önceden belirlemenin Antropoloji bakımından betimlenmesi
 

İlhan Selçuk Cumhuriyet Dünya Çevre Günü ve 'Kıyamet Günü'

"POST – DÜNYA  FİD – DÜNYA  HASENETEN" Volkan Yalazay

D. CÜCELOĞLU: "Türk eğitim sistemi değerler bilinci ve karakter inşa eden bir sistem değil. Türk eğitim sistemi, malumat aktarma üzerine kurulmuş."